ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΔΡΑΧΜΗ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΟΙ ΝΕΟΙ – ΑΜΦΙΣΒΗΤΟΥΝ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF

 

 

Ὑπάρχουν καὶ εὐχάριστα νέα. Σύμφωνα μὲ ἔρευνα μεταξὺ τῶν νέων τῶν χωρῶν τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης οἱ Ἕλληνες νέοι τάσσονται κατὰ συντριπτικὴ πλειοψηφία ὑπὲρ τῆς ἐπιστροφῆς στὴν ἐθνικὴ κυριαρχία, ἐνῶ μεγάλο εἶναι τὸ ποσοστὸ ποὺ τάσσεται ὑπὲρ τῆς ἐξόδου τῆς χώρας ἀπὸ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση (χωρὶς ὡστόσο νὰ ἀναφέρεται σχετικὸ στοιχεῖο γιὰ τὴν ἔξοδο ἀπὸ τὴν εὐρωζώνη, τὸ ὁποῖο λογικὰ θὰ πρέπει νὰ εἶναι κατὰ πολὺ ὑψηλότερο). Ἀκόμη σοβαρότερο εἶναι τὸ συμπέρασμα ὅτι οἱ μισοὶ Εὐρωπαῖοι νέοι ἀμφισβητοῦν σοβαρὰ τὸ κοινοβουλευτικὸ καθεστώς. Παραθέτουμε τὸ σημερινὸ κεντρικὸ ἄρθρο τῆς γνωστῆς εὐρώφιλης ἐφημερίδας «Ἑστία», ποὺ εἶναι ἀφιερωμένο σὲ αὐτὴν τὴν ἔρευνα, ἐκφράζοντας τὴν ἀνησυχία της γιὰ τὴν ἐνίσχυση τοῦ ἀντιευρωπαϊκοῦ αἰσθήματος καὶ τὴν ὑπερίσχυσή του στὸ μέλλον. Ἀμήν!

 

 

 

ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΔΡΑΧΜΗ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΟΙ ΝΕΟΙ

ΑΜΦΙΣΒΗΤΟΥΝ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ

 

Τὸ 60% τῶν Ἑλλήνων νέων ἐπιθυμεῖ τὴν ἐπιστροφὴ τῆς ἐθνικῆς κυριαρχίας ἀπὸ τὶς Βρυξέλλες, συμφώνως πρὸς νέα ἔρευνα-σὸκ ποὺ ἀνατρέπει τὶς ἐπικρατοῦσες ἀντιλήψεις καὶ ἀλλάζει ἄρδην τὰ εὐρωπαϊκὰ ἤθη. Πρόκειται γιὰ τὸ μεγαλύτερο ποσοστὸ ἀντιευρωπαϊσμοῦ μεταξὺ τῶν ἑπτὰ χωρῶν ποὺ περιλαμβάνει ἡ ἔρευνα τοῦ γερμανικοῦ TUI Foundation (τὴν ὁποία ἀποκαλύπτει σήμερα ἡ «Ἑστία») ξεπερνώντας ἀκόμη καὶ αὐτὸ τῶν Βρεταννῶν νέων, ἡ χώρα τῶν ὁποίων ὁδεύει πρὸς τὴν ἔξοδο.

Στὴν ἄλλη πλευρά, εὑρίσκονται οἱ Γερμανοί, μὲ μόλις τὸ 22% τῶν νέων νὰ τάσσεται ὑπὲρ τῆς ἐπιστροφῆς τῶν ἐξουσιῶν στὰ ἐθνικὰ κοινοβούλια, ὅταν ὁ εὐρωπαϊκὸς μέσος ὅρος εὑρίσκεται στὸ 38%. Ἐπίσης, οἱ Ἕλληνες νέοι καταγράφουν τὸ ὑψηλότερο ποσοστὸ τῆς ἔρευνας μεταξὺ αὐτῶν ποὺ τάσσονται ὑπὲρ ἢς ἐξόδου τῆς χώρας ἀπὸ τὴν ΕΕ καὶ τὸ εὐρώ, μὲ 31%, 10 μονάδες πάνω ἀπὸ τὸν εὐρωπαϊκὸ μέσο ὄρο. Ἀντιθέτως, στὴν Γερμανία καὶ τὴν Ἱσπανία μόλις τὸ 12% τῶν νέων θὰ ψήφιζε ὑπὲρ ἑνὸς εὐρωπαϊκοῦ διαζυγίου σὲ περίπτωση διενεργείας δημοψηφίσματος.

Αἴσθηση προκαλεῖ καὶ τὸ γεγονὸς ὅτι μόλις τὸ 52% τῶν Εὐρωπαίων πιστεύει ὅτι ἡ δημοκρατία ἀποτελεῖ τὴν καλύτερη μορφὴ διακυβερνήσεως. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι σχεδὸν τὸ ἥμισυ τῶν νέων της ΕΕ δὲν ἐμπιστεύεται τὸ δημοκρατικὸ πολίτευμα, γεγονὸς ποὺ εἶναι τουλάχιστον ἀνησυχητικὸ καὶ χρήζει ἰδιαιτέρας προσοχῆς. Τὰ μεγαλύτερα ποσοστὰ δυσπιστίας καταγράφονται στὴν Γαλλία καὶ τὴν Ἰταλία, ὅπου μόνο τὸ 42% καὶ 45%, ἀντιστοίχως, ἐμπιστεύονται τὴν δημοκρατία. Ἀντιθέτως, στὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν Γερμανία τὸ 66% καὶ τὸ 62% τῶν νέων ἀντιστοίχως τάσσονται ὑπὲρ τῆς δημοκρατίας. Στὸ ἀρνητικὸ αὐτὸ κλίμα ἔρχεται νὰ προστεθεῖ καὶ ἡ γενικώτερη ἀπαισιοδοξία τῆς εὐρωπαϊκῆς νεολαίας γιὰ τὸ μέλλον. Μόλις τὸ 26% ἐξ αὐτῶν πιστεύουν ὅτι ἡ γενιά τους θὰ καταφέρει νὰ ξεπεράσει τοὺς γονεῖς τους. Τὸ 52% ὄχι μόνο δηλώνει ἀπαισιόδοξο, ἀλλὰ ἐκτιμᾶ ὅτι τὸ βιοτικὸ ἐπίπεδό του θὰ ἐπιδεινωθεῖ. Ἐξ ἄλλου, δὲν εἶναι τυχαῖο ὅτι τὸ 76% τῶν νέων ἡλικίας 16 ἕως 26 ἐτῶν θεωρεῖ τὴν ΕΕ μι οἰκονομικὴ συμμαχία καὶ τίποτα περισσότερο, καὶ μόλις τὸ 30% «βλέπει» σὲ αὐτὴ μία συμμαχία κρατῶν μὲ κοινὲς ἀξίες. Στὰ «μάτια» τῶν Εὐρωπαίων νέων, ἡ ΕΕ ἐκλαμβάνεται ὡς μία διοικητικὴ μηχανὴ παρὰ ὡς μία κονότης, ὅπου τὰ πράγματα μποροῦν νὰ σχηματοποιηθοῦν ἢ ἀκόμη καὶ νὰ ἀλλάξουν.

Ἡ ἐν λόγῳ διαπίστωσις σὲ συνδυασμὸ καὶ μὲ τὰ ἀνωτέρω ἀπογοητευτικὰ στοιχεῖα κρούουν τὸν κώδικα τοῦ κινδύνου γιὰ τὴν ἐπιβίωση τοῦ ἄλλοτε φιλοδόξου εὐρωπαϊκοῦ ἐγχειρήματος. Οἱ νέοι, ποὺ κρατοῦν στὰ χέρια τοὺς τὸ μέλλον αὐτῆς τῆς ἠπείρου, δηλώνουν βαθειὰ ἀπογοητευμένοι, μὲ τοὺς Ἕλληνες νὰ κρατοῦν τὰ σκῆπτρα τῆς δυσπιστίας καὶ τῆς ἐσωστρέφειας. Εὐλόγως, ἂν συνεχισθεῖ αὐτὴ ἡ κατάστασις, μὲ τὴν νεολαία νὰ αἰσθάνεται στὸ περιθώριο, τὸ ἀντιευρωπαϊκὸ αἴσθημα θὰ ἐνδυναμωθεῖ καὶ κάποια στιγμὴ δὲν ἀποκλείεται νὰ ὑπερισχύσει.

ΜΥΡΝΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ

Πηγή: Ἐφημερίδα «Ἑστία», Παρασκευὴ 5 Μαΐου 2017

Τὸ πόρισμα τῆς ἔρευνας βρίσκεται ἐδῶ: https://www.tui-stiftung.de/en/media/young-europe-2017-the-youth-study-of-tui-foundation/

 

Advertisements

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Αρέσει σε %d bloggers: