ΕΙΣΤΕ ΕΤΟΙΜΟΙ ΝΑ ΠΕΘΑΝΕΤΕ;

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF

 

τοῦ Πὼλ Κρὲγκ Ρόμπερτς

 

«Πενήντα χρόνια πρὶν, οἱ δρόμοι τοῦ Λένινγκράντ μου δίδαξαν ἕνα πράγμα: Ἐὰν ἕνας ἀγώνας εἶναι ἀναπόφευκτος, τότε πρέπει νὰ κινηθοῦμε πρῶτοι»

Βλαντιμὶρ Πούτιν

Στὸ μυθιστόρημα δυστοπίας «1984», ποὺ ἔγραψε ὁ Τζὼρζ Ὄργουελ τὸ 1949, οἱ πληροφορίες ποὺ δὲν συμφωνοῦν μὲ τὶς ἐξηγήσεις τοῦ Μεγάλου Ἀδελφοῦ πηγαίνουν στὴν Τρύπα τῆς Μνήμης. Στὴν πραγματικὴ ἀμερικανικὴ δυστοπία  στὴν ὁποία ζοῦμε σήμερα οἱ πληροφορίες δὲν ἀναφέρονται καθόλου.

Στὶς 26 Ἀπριλίου –πρὶν ἀπὸ 16 ἡμέρες- ὁ Ρῶσος στρατηγὸς Βίκτορ Ποσνίκιρ, Ἀναπληρωτὴς Ἀρχηγὸς τῆς Διεύθυνσης Κύριων Ἐπιχειρήσεων τῶν Ρωσικῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων, δήλωσε στὴν Μόσχα, στὸ Διεθνὲς Συνέδριο γιὰ τὴν Ἀσφάλεια, ὅτι ἡ Διοίκηση Ἐπιχειρήσεων τοῦ Ρωσικοῦ Γενικοῦ Ἐπιτελείου κατέληξε στὸ συμπέρασμα ὅτι ἡ Οὐάσιγκτον προετοιμάζεται γιὰ ἕνα πυρηνικὸ πρῶτο χτύπημα κατὰ τῆς Ρωσίας.

Βλέπε σχετικά:

https://www.rt.com/news/386276-us-missile-shield-russia-strike/

http://www.fort-russ.com/2017/04/us-forces-preparing-sudden-nuclear.html

https://www.times-gazette.com/ap%20general%20news/2016/10/12/russia-china-to-mull-joint-response-to-us-missile-shield

http://themillenniumreport.com/2017/04/us-forces-preparing-sudden-nuclear-strike-on-russia-moscow-security-conference/

Οἱ «Τάιμς Γκάτζετ» [Times-Gazett] τοῦ Ἄσλαντ τοῦ Ὀχάιο ἦταν τὸ μοναδικὸ ἔντυπο μέσον ποὺ ἡ ἀναζήτηση στὸ Γκοὺγλ ἀνέφερε αὐτὴν τὴν πιὸ ἀνησυχητικὴ ἀπ’ ὅλες τὶς ἀνακοινώσεις. Μία ἀναζήτηση στὸ Γκοὺγλ  δὲν ἐμφανίζει καμία ἀναφορὰ στὴν ἀμερικανικὴ τηλεόραση καὶ σὲ κανένα καναδικό, αὐστραλιανό, εὐρωπαϊκὸ ἢ ἄλλο μέσον ἐνημέρωσης ἐκτὸς ἀπὸ τὸ Ράσια Τουντέι (RT) καὶ ἰστοσελίδες τοῦ διαδικτύου.

Δὲν μπόρεσα νὰ βρῶ καμία δημοσίευση ποὺ νὰ ἀναφέρει ὅτι κάποιος Ἀμερικανὸς Γερουσιαστής, κάποιο μέλος τῆς Ἀμερικανικῆς Βουλῆς τῶν Ἀντιπροσώπων ἢ κάποιος Εὐρωπαῖος, Καναδὸς ἢ Αὐστραλὸς πολιτικὸς ἔχει ἐγείρει κάποια φωνὴ ἀνησυχίας.

Κανεὶς στὴν Οὐάσιγκτον δὲν πῆρε τηλέφωνο γιὰ νὰ πεῖ στὸν Πούτιν ὅτι πρόκειται ὁλοσδιόλου περὶ λάθους, ὅτι οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες δὲν προετοιμάζονται γιὰ νὰ πραγματοποιήσουν πυρηνικὸ πρῶτο χτύπημα κατὰ τῆς Ρωσίας ἢ γιὰ νὰ ρωτήσει τὸν Πούτιν πως αὐτὴ ἡ σοβαρὴ κατάσταση θὰ μποροῦσε νὰ ἐκτονωθεῖ.

Οἱ Ἀμερικανοὶ δὲν γνωρίζουν τίποτα γι’ αὐτό, ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς ἀναγνῶστες μου.

Θὰ περίμενα τουλάχιστον ἡ CIA νὰ πασάρει τὴν εἴδηση στὴν Οὐάσιγκτον Ποστ, τοὺς Νιοῦ Γιὸρκ Τάιμς, τὸ CNN, to MSNBC καὶ τὸ NPR ὅτι ὁ στρατηγὸς Ποσνίκιρ ἐξέφρασε ἁπλῶς τὴν προσωπική του γνώμη καὶ ὅτι αὐτὴ δὲν πρέπει νὰ ἐκλαμβάνεται στὰ σοβαρά. Ὅμως, προφανῶς, οἱ Ἀμερικανοὶ καὶ οἱ Εὐρωπαῖοι ὑποτελεῖς τους δὲν γνωρίζουν κὰν ὅτι διατυπώθηκε μία τέτοια κατηγορία.

Ὅπως ἀνέφερα πρὶν ἀπὸ λίγο καιρό, καὶ πιὸ πρόσφατα στὴν στήλη μου γιὰ τὴν Βόρειο Κορέα, ἡ κινεζικὴ ἡγεσία ἔχει καταλήξει ἐπίσης στὸ συμπέρασμα ὅτι οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες ἐπιδιώκουν νὰ πραγματοποιήσουν ἕνα πρῶτο πυρηνικὸ χτύπημα κατὰ τῆς Κίνας.

Ἡ Ρωσία ἢ ἡ Κίνα μόνη της μπορεῖ νὰ καταστρέψει τὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες. Ἐὰν δράσουν ἀπὸ κοινοῦ ἡ καταστροφὴ τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν θὰ εἶναι ὁλοσχερής.

Μὲ ποιὰ λογική, ἂν ὑπάρχει, ἢ μὲ ποιὰ σαφῶς ἀνύπαρκτη ἠθικὴ ἡ ἀμερικανικὴ ἡγεσία ἀπερίσκεπτα καὶ ἀνεύθυνα καλεῖ τὴν Ρωσία καὶ τὴν Κίνα νὰ προλάβει τὴν ἐπίθεση τῆς Οὐάσιγκτον ἐναντίον τους μὲ ἕνα χτύπημα κατὰ τῶν ΗΠΑ;

Σίγουρα κανένας οὔτε κὰν οἱ ἀδιάφοροι Ἀμερικανοὶ δὲν εἶναι τόσο ἀνόητοι γιὰ νὰ σκεφθοῦν ὅτι ἡ Ρωσία καὶ ἡ Κίνα θὰ κάτσουν καὶ θὰ περιμένουν τὸ πυρηνικὸ χτύπημα τῆς Οὐάσιγκτον.

Ἔζησα κάθε στιγμὴ τοῦ Ψυχροῦ Πολέμου. Ἔχω συμμετάσχει σὲ αὐτόν. Ποτὲ στὴ ζωή μου δὲν ἔχω βιώσει τὴ σημερινὴ κατάσταση, κατὰ τὴν ὁποία δυὸ πυρηνικὲς δυνάμεις, ἡ Ρωσία καὶ ἡ Κίνα, εἶναι πεπεισμένες πὼς ἡ τρίτη, οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες, πρόκειται νὰ τὶς ἐκπλήξει μὲ μία ξαφνικὴ πυρηνικὴ ἐπίθεση. Ὑποστήριξα τὸν πρόεδρο Τράμπ, ἐπειδή, σὲ ἀντίθεση μὲ τὴν κυρία Κλίντον, ὑποσχέθηκε πὼς θὰ ἐξομαλύνει τὶς σχέσεις τῆς χώρας μου μὲ τὴ Ρωσία. Ἀντὶ αὐτοῦ, ἔχει αὐξήσει τὶς ἐντάσεις μεταξὺ τῶν μεγάλων πυρηνικῶν δυνάμεων. Τίποτε δὲν εἶναι πιὸ ἀνεύθυνο ἢ ἐπικίνδυνο.

Βρισκόμαστε σήμερα στὴν πιὸ ἐπικίνδυνη κατάσταση ποὺ ἔχω ζήσει ποτὲ καὶ δὲν ὑπάρχει καμία ἐνημέρωση καὶ καμία συζήτηση!

Πῶς γίνεται αὐτό; Ὁ Πούτιν ἔχει κάνει προειδοποιήσεις ἐπὶ χρόνια. Ἔχει πεῖ στα βοθροκάναλα καὶ στὶς φυλλάδες μαζικῆς ἐνημέρωσης περισσότερο ἀπὸ μία φορᾶ ὅτι σπρώχνουν δολίως τὸν κόσμο σὲ πυρηνικὸ πόλεμο. Ὁ Πούτιν ἔχει πεῖ ξανὰ καὶ ξανά: «Κάνω προειδοποιήσεις καὶ δὲν ἀκούει κανείς». «Πῶς νὰ σᾶς δώσω νὰ τὸ καταλάβετε;».

Ἴσως οἱ ἠλίθιοι ἀκούσουν ὅταν τὸ πυρηνικὸ μανιτάρι κάνει τὴν ἐμφάνισή του πάνω ἀπὸ τὴν Οὐάσιγκτον καὶ τὴν Νέα Ὑόρκη, ὅταν ἡ Εὐρώπη πάψει νὰ ὑπάρχει, ὅπως θὰ συμβεῖ ἐὰν ἡ Εὐρώπη ἐξακολουθήσει τὴν ἀντιπαράθεση μὲ τὴν Ρωσία, ὅπως ἀπαιτεῖται ἀπὸ  καλοπληρωμένους ὑποτελεῖς τῆς Οὐάσιγκτον.

Τὰ τελευταῖα χρόνια ἔχω περιγράψει τὴν ἀντίδραση τῆς κινεζικῆς κυβέρνησης στὰ ἀμερικανικὰ πολεμικὰ σχέδια γιὰ ἕνα πυρηνικὸ χτύπημα κατὰ τῆς Κίνας. Οἱ Κινέζοι ἔχουν δείξει πὼς τὰ ὑποβρύχιά τους θὰ καταστρέψουν τὴν Δυτικὴ Ἀκτὴ τῶν ΗΠΑ καὶ τὰ ICBM τους θὰ ἀποτελειώσουν τὴν ὑπόλοιπη χώρα.

Τὰ ἀναφέρω ὅλα αὐτὰ καὶ δὲν λαμβάνω καμία ἀντίδραση. Ἡ Τρύπα τῆς Μνήμης δὲν χρειάζεται, ἀφοῦ οὔτε ἡ Οὐάσιγκτον οὔτε τὰ βοθροκάναλα καὶ οἱ φυλλάδες μαζικῆς ἐνημέρωσης οὔτε τὸ Διαδίκτυο φαίνεται νὰ δίνουν σημασία. Πρόκειται περὶ ἀνωτάτου βαθμοῦ ἀδιαφορίας.

Στὴν Ἀμερικὴ καὶ στοὺς ὑποτακτικούς της, στὰ διάφορα γονυπετῆ ὑποτελῆ κράτη, οἱ πληροφορίες δὲν ἀναφέρονται ποτέ, καὶ ἑπομένως δὲν χρειάζεται νὰ περάσουν στὴν Τρύπα τῆς Μνήμης.

Ἐὰν πείσεις κάποιον ὅτι πρόκειται νὰ τὸν σκοτώσεις, θὰ σὲ σκοτώσει πρῶτα ὁ ἴδιος. Μία κυβέρνηση σὰν αὐτὴ ποὺ ὑπάρχει στὴν Οὐάσιγκτον, ποὺ πείθει πανίσχυρες χῶρες ὅτι ἀποτελοῦν στόχους της, εἶναι μία κυβέρνηση ποὺ δὲν ἔχει κανέναν ἀπολύτως σεβασμὸ γιὰ τὸν λαό της, γιὰ τοὺς λαοὺς τοῦ κόσμου ἢ γιὰ κάθε εἶδος ζωῆς πάνω στὸν πλανήτη.

Μία τέτοια κυβέρνηση, ὅπως ἡ κυβέρνηση τῆς Οὐάσιγκτον, δὲν μπορεῖ παρὰ νὰ εἶναι πέρα ἀπὸ κάθε σύγκριση, ἡ χείριστη, ὅπως καὶ οἱ σφουγγοκωλάριοί της τῶν μέσων μαζικῆς ἐνημέωσης τῶν ὑποτελῶν της κρατῶν στὴν Εὐρώπη, τὴν Αὐστραλία, τὸν Καναδὰ καὶ τὴν Ἰαπωνία, ποὺ ὑπηρετοῦν τὴν Οὐάσιγκτον εἰς βάρος τῶν ἴδιων τους τῶν πολιτῶν.

Παρ’ ὅλες τὶς προσπάθειες νὰ γίνει πιστευτὸ τὸ ἀντίθετο, ἡ ρωσικὴ καὶ ἡ κινεζικὴ ἡγεσία ἔχουν τελικῶς καθυστερημένα συνειδητοποιήσει ὅτι ἡ Οὐάσιγκτον εἶναι ἄθλια μέχρι τὸ μεδούλι καὶ ὅτι εἶναι τὸ ἐνεργούμενο τοῦ Διαβόλου.

Γιὰ τὴν Ρωσία καὶ τὴν Κίνα τὸ Διαβολικὸ Κακὸ ποὺ κυβερνᾶ τὴν Δύση ἔχει περιορίσει τὴν ἐπιλογὴ τῆς Ρωσίας καὶ τῆς Κίνας εἴτε νὰ εἶναι μαζί μας εἴτε νὰ εἶναι ἐναντίον μας.

11 Μαίου 2017

Paul Craig Roberts

Μετάφραση: Σωτήρης Γιαννέλης

Πηγή: http://www.paulcraigroberts.org/2017/05/11/are-you-ready-to-die/

Advertisements

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Αρέσει σε %d bloggers: