ΙΔΙΩΝΥΜΟ ΑΔΙΚΗΜΑ Η ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ   

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF

Ἡ Μνημονιακὴ Χούντα τῶν Ἀριστερῶν Δωσιλόγων προχώρησε σήμερα στὴν ποινικοποίηση τῆς διαμαρτυρίας κατὰ τῆς ἁρπαγῆς τῆς ἰδιωτικῆς περιουσίας τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ ἀπὸ τοὺς Τραπεζίτες καὶ τὸ Κράτος μετατρέποντάς την σὲ Ἰδιώνυμο Ἀδίκημα.

Ἡ Ἀριστερὴ Κυβέρνηση τῶν Τροϊκανῶν κατέθεσε σήμερα στὴν Βουλὴ τροπολογία μὲ τὴν ὁποία προβλέπεται ἡ «αὐτεπάγγελτη δίωξη ὅσων διαταράσσουν τὴν ἀπρόσκοπτη καὶ εὔρυθμη λειτουργία τῶν πλειστηριασμῶν» (Παράγραφος 3 τοῦ ἄρθρου 334 τοῦ Ποινικοῦ Κώδικα).

Ταυτόχρονα, προβλέπει ἐπίσης αὐτεπάγγελτη δίωξη σὲ ὅποιον προκαλεῖ ἁπλὴ σωματικὴ βλάβη ἢ ἀπειλεῖ μὲ βία ἢ ἄλλη παράνομη πράξη συμβολαιογράφο ἢ ὑπάλληλο αὐτοῦ κατὰ τὴ διαδικασία ἀναγκαστικῆς ἐκτέλεσης πλειστηριασμοῦ (Παράγραφος 2 τῶν ἄρθρων 315 καὶ 333 τοῦ Ποινικοῦ Κώδικα).

Σύμφωνα μὲ τὴν Αἰτιολογικὴ Ἔκθεση τῆς Τροπολογίας, αὐτὰ τὰ νομοθετικὰ μέτρα ὑπαγορεύονται «ἀπὸ λόγους ὑπέρτερου δημοσιονομικοῦ καὶ δημοσίου συμφέροντος» καὶ ἀποσκοποῦν στὴν «στήριξη καὶ προστασία τῆς ἐθνικῆς οἰκονομίας» (!)

Τὴν ἐπίμαχη τροπολογία ὑπογράφει ὁ ὑπουργὸς «Δικαιοσύνης, Διαφάνειας καὶ Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων» (!!) Σταῦρος Κοντονής. Ὅπως ἔλεγε καὶ τὸ τρίπτυχο τοῦ Ὑπουργείου Ἀλήθειας, στὸ «1984» τοῦ Ὄργουελ: «Ὁ πόλεμος εἶναι ἡ εἰρήνη, ἡ ἐλευθερία εἶναι σκλαβιά, ἡ ἄγνοια εἶναι δύναμη».

Ἐν ὀνόματι, λοιπόν, τῆς Δικαιοσύνης, τῆς Διαφάνειας καὶ τῶν Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων οἱ ἑλληνόφωνοι ὑπάλληλοι τῆς Τρόικας θὰ ἀπαλλοτριώσουν τὶς περιουσίες τῶν Ἑλλήνων γιὰ νὰ τὶς παραδώσουν στὶς Τράπεζες, ποὺ ληστεύουν τὴν χώρα, καὶ στὸ Κράτος, ποὺ ληστεύει τοὺς πολίτες ὑπερφορολογώντας τους ἀσύστολα.

Ἡ Δικαιοσύνη, ἡ Διαφάνεια καὶ τὰ Ἀνθρώπινα Δικαιώματα τοῦ Τσίπρα, τοῦ Τσακαλώτου, τοῦ Κοντονῆ καὶ τῶν λοιπῶν μελῶν τῆς Συμμορίας τοῦ Μαξίμου εἶναι αὐτὴ ποὺ ἐπιτάσσει τὴν κατάσχεση πρώτης κατοικίας ἀνέργου γιὰ ὀφειλὴ 1319 εὐρὼ (!!!) ἀπὸ τὴν Ἐφορία Ἀγρινίου.

Τὰ καθάρματα τῆς Συριζέας Ἀριστερᾶς ἔχουν ἀποδειχθεῖ οἱ καλύτεροι καὶ οἱ προθυμότεροι ὑπάλληλοι τῶν Διεθνῶν Οἰκονομικῶν Δολοφόνων. Ἀφοῦ ἐκποίησαν γιὰ 99 χρόνια τὴν χώρα στοὺς Ξένους, ξεπουλώντας τὴν κρατικὴ περιουσία, τώρα προχωροῦν στὴν ἀπαλλοτρίωση τῆς ἰδιωτικῆς περιουσίας τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ. Στόχος τους εἶναι ἡ ὁλοσχερὴς Ἰσοπέδωση τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας καὶ ἡ μετατροπὴ τῶν Ἑλλήνων σὲ Παρίες τῆς Εὐρώπης.

Ἡ μόνη ἰδιωτικὴ περιουσία ποὺ πρέπει νὰ ΔΗΜΕΥΤΕΙ ἐν ὀνόματι τῆς Δικαιοσύνης, τῆς Διαφάνειας καὶ τῶν Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων εἶναι ἡ περιουσία ὅσων πλούτισαν ἀπὸ τὴν μεγάλη ληστεία τῆς χώρας καὶ ἀπὸ τὸ αἷμα καὶ τὰ δάκρυα τῶν Ἑλλήνων. Καὶ σὲ αὐτοὺς συγκαταλέγονται ὅλα τὰ ἐπιφανῆ μέλη τῆς Ἐγκληματικῆς Ὀργάνωσης ποὺ ὀνομάζεται ΣΥΡΙΖΑ, στὴν ὁποία συμμετέχουν κάμποσοι Φραγκάτοι Ἀριστεροί, μὲ μεγάλα πακέτα μετοχῶν, πλούσιες καταθέσεις στὸ ἐξωτερικὸ καὶ μεγάλες ἰδιοκτησίες ἀκινήτων.

Οἱ θρασύδειλοι Συριζαῖοι φοβοῦνται ὄχι μόνο τὸ κίνημα κατὰ τῶν ἀπαλλοτριώσεων τῆς περιουσίας τοῦ λαοῦ ἀλλὰ καὶ τὶς μελλούμενες ἀντιδράσεις πολλῶν μεμονωμένων ἀνθρώπων ποὺ θὰ βρεθοῦν στὸν δρόμο ἀπὸ τὴν μία στιγμὴ στὴν ἄλλη.

Καὶ αὐτὸ ἀποδεικνύει ἡ κατάθεση αὐτῆς τῆς τροπολογίας, ἡ ὁποία δὲν καλύπτει κανένα νομικὸ κενό, ἀφοῦ ἡ ποινικὴ νομοθεσία, μὲ τὴν ἀπαραίτητη βοήθεια τῶν ΜΑΤ, μπορεῖ νὰ στείλει «πακέτο» στὸν εἰσαγγελέα ὁποιονδήποτε διαμαρτυρόμενο μὲ ἕνα σωρὸ ἀφορμὲς καὶ δικαιολογίες.

Τὸ μόνο πράγμα ποὺ προσπαθεῖ νὰ κάνει αὐτὴ ἡ τροπολογία εἶναι νὰ τρομοκρατήσει τὸ κίνημα κατὰ τῶν πλειστηριασμῶν, ἀλλὰ καὶ ὁποιονδήποτε πολίτη ποὺ θὰ προβάλλει ἀντίσταση βλέποντας νὰ τοῦ κλέβουν τὴν περιουσία. Αὐτὸ ὅμως δείχνει καὶ τὸν τρόμο τῶν ἄθλιων καὶ γλοιωδῶν κυβερνητικῶν ἀνθρωπίσκων μπροστὰ στὶς λαϊκὲς ἀντιδράσεις.

Ὁ στόχος τους φυσικὰ εἶναι ἡ μετατροπὴ ὅλων τῶν πλειστηριασμῶν σὲ ἠλεκτρονικούς, πιστεύοντας ὅτι ἔτσι θὰ παρακάμψουν τὶς ὀργανωμένες διαμαρτυρίες στὰ δικαστήρια. Ἔτσι, ὅμως, ὁδηγοῦν μονάχα τὴν κατάσταση στὰ ἄκρα. Μὴν ἀφήνοντας περιθώρια εἰρηνικῆς συλλογικῆς διαμαρτυρίας ὀξύνουν στὸ ἔπακρο τὸ κλίμα καὶ ὠθοῦν στὴν πραγματοποίηση ὁμαδικῶν ἢ ἀτομικῶν ἐπιθέσεων, δηλαδὴ σὲ μεθόδους αὐτοδικίας.

Ἡ καταστροφὴ τῆς χώρας συντελεῖται ἐδῶ καὶ ἑπτὰ χρόνια μὲ ραγδαίους ρυθμούς. Καὶ αὐτὴ ἡ καταστροφὴ θὰ ὁδηγήσει πολὺ σύντομα στὴν Κατάρρευση τῆς χώρας. Ἡ Ἑλλάδα τρεκλίζει πάνω σὲ ἕνα τεντωμένο σκοινί. Τὸ πολιτικὸ σύστημα εἶναι ἕνας ἑτοιμοθάνατος ἀσθενῆς ποὺ πάσχει ἀπὸ βαρύτατο λοιμῶδες νόσημα, μὲ τὸ ὁποῖο μολύνει θανατηφόρα ὅλη τὴν ἀτμόσφαιρα.

Ἡ κατάρρευση μπορεῖ νὰ ἐπέλθει μὲ ὁποιαδήποτε ἀφορμή, ἐσωτερικὴ ἢ ἐξωτερική. Ἡ βουβὴ ὀργὴ τῶν πολιτῶν γιὰ τὰ χαστούκια καὶ τὶς κοροϊδίες ποὺ δέχονται κάθε μέρα καὶ ἡ ἀνασφάλεια γιὰ τὸ τί θὰ τοὺς ξημερώσει σωρεύουν ἐκρηκτικὲς ὕλες, ποὺ χρειάζονται μία θρυαλλίδα γιὰ νὰ ἐκραγοῦν. Ἡ παγκοσμιοποίηση τῆς οἰκονομίας καὶ ἡ πύκνωση τῶν ἐπικοινωνιῶν μποροῦν νὰ προκαλέσουν ντομινὸ σὲ ὁλόκληρο τὸν κόσμο ἀπὸ μία τυχαῖα ἀφορμή. Καὶ οἱ οἰκονομικοὶ ἀναλυτὲς θεωροῦν ἀναπόφευκτη τὴν ἔκρηξη νέας κρίσης, ἀφοῦ ἡ προηγούμενη ὄχι μόνο δὲν λύθηκε ἀλλὰ ἁπλῶς θάφτηκε κάτω ἀπὸ τὸ χαλί.

Στὸ μεταξὺ τὸ Σύστημα φροντίζει νὰ μᾶς ἀποτελειώσει. Ἂς φροντίσουμε νὰ τὸ ἀποτελειώσουμε πρῶτοι ἐμεῖς.

Μπορεῖτε νὰ διαβάσετε τὴν τροπολογία κατεβάζοντας τὸ κείμενο σὲ μορφὴ PDF, στὴν σχετκὴ ἔνδειξη. Ἡ ἐπίμαχη τροπολογία βρίσκεται στὶς σελίδες 1 καὶ 2.

Advertisements

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Αρέσει σε %d bloggers: