ΠΟΛΩΝΙΑ: Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΧΕΙ ΑΠΟΛΥΤΟ ΔΙΚΙΟ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF

 

 

Ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση ἐνεργοποίησε γιὰ πρώτη φορὰ στὴν ἱστορία της τὸ Ἄρθρο 7 τῆς Συνθήκης τῆς Λισσαβώνας κατὰ τῆς Πολωνίας, μὲ τὸ αἰτιολογικὸ ὅτι οἱ μεταρρυθμίσεις τοῦ δικαστικοῦ συστήματος ποὺ προωθεῖ ἡ πολωνικὴ κυβέρνηση εἶναι ἀντίθετες μὲ τὸ εὐρωπαϊκὸ κεκτημένο περὶ ἀνεξαρτησίας τῆς δικαιοσύνης.

Τὸ Ἄρθρο 7 προβλέπει τὴν ἀναστολὴ τοῦ δικαιώματος ψήφου τῆς Πολωνίας σὲ ὅλα τὰ θεσμικὰ ὄργανα τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης καθὼς καὶ τὴν ἐπιβολὴ περαιτέρω κυρώσεων.

Ἡ ἀπόφαση αὐτὴ συνιστᾶ ὠμὴ ἐπέμβαση τῶν Βρυξελλῶν στὰ ἐσωτερικά της χώρας. Ὡστόσο, ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση ἔχει κάθε δικαίωμα νὰ ἀπαιτεῖ ἀπὸ μία χώρα-μέλος της νὰ σέβεται τὶς συμφωνίες ποὺ ἔχει ὑπογράψει καὶ νὰ τηρεῖ τοὺς κανόνες λειτουργίας της.

Ὁ πρωθυπουργὸς τῆς Πολωνίας σχολίασε τὴν ἀπόφαση λέγοντας ὅτι «ἡ πολωνικὴ ἐθνικὴ κυριαρχία καὶ ἡ ἰδέα μίας Ἑνωμένης Εὐρώπης μποροῦν νὰ συνυπάρξουν». Ἡ δήλωση αὐτὴ εἶναι μία σκέτη ἀνοησία. Ὁ Πολωνὸς πρωθυπουργὸς γνωρίζει τὶς διεθνεῖς συνθῆκες ποὺ ἔχει ὑπογράψει ἡ χώρα του. Οἱ κυβερνήσεις ἔρχονται καὶ παρέρχονται ἀλλὰ τὰ κράτη-μέλη δεσμεύονται ἀπὸ τὶς συμφωνίες τους.

Ἡ ἔνταξη μίας χώρας στὸν ὑπερεθνικὸ ὀργανισμὸ τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης σημαίνει αὐτομάτως ἐκχώρηση τῶν κυριαρχικῶν της δικαιωμάτων. Ἡ ἰδιότητα τοῦ κράτους-μέλους τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης καὶ ἡ ἐθνική του κυριαρχία εἶναι ὄροι ἀμοιβαίως ἀποκλειόμενοι.

Ἂν ἡ Πολωνία ἐπιθυμεῖ πράγματι νὰ παραμείνει μέλος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης ὀφείλει νὰ σταματήσει τὶς κουτοπονηριὲς καὶ νὰ συμμορφωθεῖ ἀμέσως μὲ τὶς ὑποδείξεις τῶν θεσμικῶν της ὀργάνων καὶ ἐφεξῆς νὰ τηρεῖ ἀπαρέγκλιτα τὸ δίκαιο της Ἕνωσης, τὸ ὁποῖο εἶναι ὑπεράνω τῶν κρατῶν-μελῶν.

Ἐὰν ἡ Πολωνία θέλει νὰ εἶναι ἐθνικῶς ἀνεξάρτητη θὰ πρέπει νὰ ζητήσει νὰ ἀποχωρήσει ἀπὸ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση. Καὶ τὸ ἴδιο ἀκριβῶς ἰσχύει καὶ γιὰ τὴν Ἑλλάδα, ἡ ὁποία ἔχει ἀπολέσει καὶ τυπικῶς τὴν ἐθνική της κυριαρχία μὲ τὴν ὑπογραφὴ τῶν Μνημονίων.

Ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση εἶναι μία φυλακὴ τῶν λαῶν. Μὲ τὴν διαφορὰ ὅτι σὲ αὐτὴν τὴν φυλακὴ δὲν σὲ βάζουν μὲ τὸ ζόρι, ἀλλὰ μπαίνεις μόνος σου. Ἐφόσον ἀποφάσισες νὰ μπεῖς στὴν φυλακή, τότε θὰ πρέπει νὰ σέβεσαι τὸν ἐσωτερικό της κανονισμό. Ἐπίσης πρέπει νὰ ξέρεις ὅτι σὲ κάθε φυλακὴ ὑπάρχουν πάντοτε οἱ ἰσχυρὲς κλίκες κρατουμένων ποὺ κάνουνε κουμάντο στοὺς ἄλλους κρατούμενους. Καὶ στὴν Εὐρωπαϊκὴ Φυλακὴ κουμάντο κάνει ἡ κλίκα τῶν Γερμανῶν.

Εἰδάλλως ἀποφασίζεις νὰ εἶσαι ἐλεύθερος καὶ σηκώνεσαι καὶ φεύγεις ἀναλαμβάνοντας τὴν εὐθύνη τῆς ἀποφάσεώς σου. Τελεία καὶ παύλα.

Advertisements

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Αρέσει σε %d bloggers: