15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1919: ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ΤΑ ΤΑΓΜΑΤΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΝ ΤΗΝ ΡΟΖΑ ΛΟΥΞΕΜΠΟΥΡΓΚ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΡΛ ΛΗΜΠΚΝΕΧΤ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF

«Ἡ θριαμβευτικὴ πορεία τῆς βαρβαρότητας θὰ βρεῖ τὸ τέρμα της. Ὁ Ἀχέρων θὰ ξαναμπεῖ σὲ κίνηση. Ἀπὸ τὸ πνεῦμα τῆς Ρόζας Λούξεμπουργκ θὰ γεννηθοῦν οἱ νικητές».

Πάουλ Φρέλιχ, Ρόζα Λούξεμπουργκ

Ὅταν μιλᾶμε γιὰ Ἀριστερὰ ἀναφερόμαστε σὲ ἐκεῖνες τὶς ἰδεολογίες καὶ τὶς πολιτικὲς παρατάξεις ποὺ διαστρέβλωσαν, καταχράστηκαν καὶ κατεξευτέλισαν τὰ ἀνθρωπιστικὰ ἰδεώδη τοῦ σοσιαλισμοῦ καὶ καθυπέταξαν τὸ ἐργατικὸ σοσιαλιστικὸ κίνημα εἴτε στὸν φιλελεύθερο καπιταλισμὸ (σοσιαλδημοκρατὶα) εἴτε στὸν κρατικὸ καπιταλισμὸ (σταλινισμὸς), ποὺ καὶ οἱ δύο ἀποτελοῦν δύο μορφές ἀστισμοῦ (ἰδιωτικὸς καὶ συλλογικὸς).

Ἡ ἐπικράτηση τῶν δύο παραλλαγῶν τῆς Ἀριστερᾶς ἐντὸς τοῦ πολιτικοῦ ἐργατικοῦ κινήματος εἶχε ὡς τελικὸ ἀποτέλεσμα τὴν ἧττα τοῦ σοσιαλισμοῦ ὡς ἐναλλακτικὴ λύση καὶ τὴν ἐπικράτηση τοῦ καπιταλισμοῦ μὲ τὴν σημερινὴ παγκοσμιοποιημένη καὶ νεοφιλελεύθερη μορφὴ του.

Μετὰ τὴν ἀναίρεση τοῦ μεταπολεμικοῦ κράτους προνοίας στὴν ἀνεπτυγμένη Δύση καί τὴν κατάρρευση τῶν καθεστώτων τοῦ λεγόμενου «ὑπαρκτοῦ σοσιαλισμοῦ» στὴν Ἀνατολὴ ή Ἀριστερὰ ἔσπευσε νὰ ἐναγκαλισθεῖ τὸν νεοφιλελεύθερο καπιταλισμὸ.

Οἱ σοσιαλδημοκράτες καὶ οἱ εὐρωκομμουνιστὲς τῆς Δυτικῆς Εὐρώπης ἔγιναν οἱ κατεξοχὴν ἰδεολογικοὶ ἐκπρόσωποι τοῦ νεοφιλελεύθερου ἀτομικισμοῦ, ποὺ θέλει νὰ καταστρέψει τὶς συλλογικὲς ταυτότητες ἐν ὀνόματι τοῦ ἰδεολογήματος τῶν «ἀτομικῶν δικαιωμάτων». Οἱ πρώην μαρξιστὲς-λενινιστὲς τῆς Ἀνατολῆς μεταλλάχθηκαν σὲ θερμοκέφαλους νεοφιλελεύθερους ἐπιβάλλοντας τὶς πιὸ ἄγριες καπιταλιστικές πολιτικὲς.

Στὴν Ἑλλάδα ἔχουμε τὸ «προνόμιο» ἡ Ἀριστερὰ νὰ τὰ κάνει καὶ τὰ δύο, μὲ τὸ πιὸ ἐπιθετικὸ τρόπο καὶ τὰ πιὸ καλὰ ἀποτελέσματα, καὶ μάλιστα νὰ τὰ καταφέρνει καλύτερα ἀπὸ τοὺς προκατόχους της μιᾶς καὶ δὲν συναντᾶ καμία ἀντίσταση.

Τὸ δήθεν σοσιαλιστικὸ προσωπεῖο τῆς Ἀριστερᾶς ἔχει πιὰ καταπέσει καὶ αὐτὸ σήμερα τὸ ἔχει καταλάβει ὅλος ὁ κόσμος. Ὅμως, τὸ προσωπεῖο αὐτὸ τὸ ἔχει ἤδη βγάλει ὅταν ἔγινε πιὰ δύναμη ἐξουσίας καὶ χρειάστηκε νὰ ὑπερασπιστεῖ τὸν καπιταλισμὸ. Ἡ παλιά γερμανική σοσιαλδημοκρατία -τὸ μεγαλύτερο κόμμα τῆς Ἀριστερὰς ἐκείνη τὴν ἐποχή- ἦταν αὐτὴ ποὺ μπῆκε μπροστὰ γιὰ νὰ ἐπιστρατεύσει τὴν γερμανικὴ ἐργατικὴ τάξη στὰ μέτωπα τοῦ Πρώτου Παγκοσμίου Ἰμπεριαλιστικοῦ πολέμου ξεχνῶντας ἀμέσως τὶς προηγούμενες διαπρύσιες ἀντιπολεμικές της διακηρύξεις.

Ἀπέμεινε μονάχα μια χούφτα σοσιαλιστῶν ποὺ ἔσωσαν τὴν τιμὴ τοῦ σοσιαλισμοῦ καὶ παρέμειναν πιστοὶ στὰ διεθνιστικὰ καὶ ἐπαναστατικὰ τους ἰδεώδη. Ἐπικεφαλεῖς τους ἦταν ἡ Ρόζα Λούξεμπουργκ καὶ ὁ Καρλ Λήμπκνεχτ.

Ἀμέσως μετὰ τὴν ἧττα τῆς Γερμανίας στὸν πόλεμο ξέσπασε ἡ ἀνταρσία τῶν ναυτῶν στὸ Κίελο, δημιουργήθηκε μία πραγματικὴ κατάσταση ἐπαναστατικοῦ ἀναβρασμοῦ καὶ σὲ ὁλόκληρη τὴν χώρα φτιάχτηκαν ἐργατικὰ συμβούλια. Ὁ Κάιζερ παραιτήθηκε καὶ ἡ κυβέρνηση βρέθηκε μπροστὰ σὲ μία κατάσταση ἐκτὸς ἐλέγχου. Οἱ μόνοι ποὺ μποροῦσαν νὰ σώσουν τὸ ἀστικὸ καθεστὼς ἦταν οἱ σοσιαλδημοκράτες καὶ σὲ αὐτοὺς ἀπευθύνθηκε ἡ ἄρχουσα τάξη προσφέροντάς τους τὴν ἐξουσία γιὰ νὰ σταματήσουν τὴν ἐξέγερση. Ἔτσι δημιουργήθηκε ἡ διαβόητη Δημοκρατία τῆς Βαϊμάρης.

Οἱ σοσιαλδημοκράτες ἔβαλαν τὰ δυνατά τοὺς γιὰ νὰ κατευνάσουν τὸν ἐξεγερμένο ἐργατόκοσμο καὶ ὑποσχέθηκαν τὴν ἄμεση ἐφαρμογὴ ἑνὸς προγράμματος μετάβασης στὸν σοσιαλισμό. Ἔτσι κατάφεραν νὰ ποδηγετήσουν τὰ ἐργατικὰ συμβούλια γιὰ νὰ μπορέσουν νὰ τὰ διαλύσουν.

Μέσα σὲ αὐτὴν τὴν κατάσταση οἱ Γερμανοὶ κομμουνιστές, μὲ τὴν ὀργάνωση «Σπάρτακος», προκειμένου νὰ ἀποφύγουν τὴν ἧττα τοῦ κινήματος τῶν ἐργατικῶν συμβουλίων καὶ νὰ ἐπιφέρουν τὴν ἀνατροπὴ τοῦ ἀστικοῦ καθεστῶτος, ἀποφάσισαν νὰ ὀργανώσουν μία ἔνοπλη ἐργατικὴ ἐξέγερση. Ἡ Ρόζα Λούξεμπουρκ τὴν εἶχε θεωρήσει πρόωρη, καὶ εἶχε δίκιο.

Οἱ σοσιαλδημοκράτες, ποὺ ἦταν πιὰ ἡ κυβέρνηση, ἀποφάσισαν νὰ ὀργανώσουν, νὰ ἐξοπλίσουν καὶ νὰ κινητοποιήσουν τὰ «Ἐλεύθερα Σώματα» (Freicorps) ἐναντίον τῶν ἐξεγερμένων, τὰ ὁποία ἀποτελοῦνταν ἀπὸ φανατικοὺς ἀκροδεξιοὺς ἐθνικιστές, ποὺ ἀποτέλεσαν ἀργότερα τὸν πυρήνα τῶν ναζιστικῶν ταγμάτων ἐφόδου. Κατὰ τὴν διάρκεια τῶν μαχῶν ποὺ διεξήχθησαν μέλη τῶν Freicorps συνέλαβαν καὶ τὴν Ρόζα Λούξεμπουρκ καὶ τὸν Κὰρλ Λήμπκνεχτ καὶ τοὺς δολοφόνησαν. Ὁ Λήμπκνεχτ ἐκτελέστηκε, ἐνῶ τὴν Ρόζα, ἀφοῦ τῆς χτύπησαν μὲ μανία το κεφάλι, τὴν πυροβόλησαν καὶ ἔριξαν τὸ πτῶμα της σὲ ἕνα κανάλι.

Ἡ Ἀριστερὰ γεννήθηκε μέσα στὴν βρωμιὰ καὶ τὴν λάσπη: στὴν ἀλληλοσφαγὴ ἑκατοντάδων χιλιάδων στρατιωτῶν στὰ μέτωπα τοῦ πολέμου γιὰ τὶς ἰμπεριαλιστικὲς φιλοδοξίες τῆς μεγαλοαστικῆς τάξης, καὶ ἀργότερα στὰ στρατόπεδα ἐργασίας τοῦ σταλινικοῦ τρόμου.

Ἡ Ρόζα Λούξεμπουρκ καὶ ὁ Κὰρλ Λήμπνεχτ θὰ βροῦν συνεχιστές. Ἦταν οἱ ἄνθρωποι ποὺ μέσα στὸν ἐκφυλισμὸ τοῦ ἐπαναστατικοῦ κινήματος καὶ στὴν τραγικὴ διάψευση τῶν ἀπελευθερωτικῶν ὁραμάτων τοῦ σοσιαλισμοῦ ἀπὸ τὴν κυριαρχία τῆς Ἀριστερᾶς θὰ κρατήσουν ψηλὰ τὴ σημαία τῆς κοινωνικῆς ἀπελευθέρωσης ἀπὸ τὸν ζυγὸ τῆς κεφαλαιοκρατίας γιὰ νὰ ἡττηθοῦν τελικὰ ὅλοι, ἀλλὰ νὰ φύγουν ἀπὸ τὴν ζωὴ μὲ ψηλὰ τὸ κεφάλι, ὅπως κάθε ἄνθρωπος ποὺ ξέρει νὰ κάνει τὸ καθῆκον του.

Τὴν Λούξεμπουρκ καὶ τὸν Λήμπκνεχτ θὰ ἔρθουν νὰ τοὺς συναντήσουν οἱ χιλιάδες ἐπαναστάτες κομμουνιστὲς ἰδεαλιστὲς ποὺ θὰ ἐξοντωθοῦν ἀπὸ τὸν Στάλιν καὶ τοὺς δημίους του. Ἀνάμεσα σ’ αὐτοὺς εἶναι κι οἱ δικοί μας δεκάδες ἐκτελεσμένοι τροτσκιστὲς καὶ ἀρχειομαρξιστὲς ἀπὸ τὰ καθάρματα τῆς ΟΠΛΑ, ποὺ εἶναι τὸ «καμάρι» τῶν ἐν Ἑλλάδι Ἀριστερῶν ποικίλων ἀποχρώσεων.

Ἡ σημερινὴ 99η ἐπέτειος τῆς δολοφονίας τῆς Λούξεμπουρκ καὶ τοῦ Λήμπκνεχτ βρίσκει στὴν Ἑλλάδα τὴν κυβερνῶσα Ἀριστερὰ τῶν βρωμερῶν ὑποκειμένων τοῦ Σύριζα νὰ ψηφίζουν, καθ’ ὑπαγόρευσιν τῶν ξένων ἀφεντικῶν τους, νὰ ψηφίζουν ἕνα πολυνομοσχέδιο ποὺ θὰ τσακίσει τὴν ραχοκοκαλιὰ τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας. Ἄξιος ὁ μισθός τους. Ὅταν τελειώσει αὐτὸς ὁ ἐφιάλτης -γιατί κάποια στιγμὴ θὰ τελειώσει- αὐτὰ οἱ ἄθλιοι ἀνθρωπίσκοι θὰ ἔχουν τὸ χειρότερο τέλος. Καὶ γιὰ δαύτους δὲν θὰ κλάψει κανεὶς. Οὔτε κὰν οἱ γελοῖοι ὀπαδοί τους.

Advertisements

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Αρέσει σε %d bloggers: