ΑΛΗΘΕΙΑ-ΜΝΗΜΗ-ΑΝΥΠΑΚΟΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF

Ἐδῶ καὶ χιλιάδες χρόνια οἱ Ἕλληνες ἀντιστέκονται στὸν Χρόνο μεταμορφώνοντάς τον σὲ Ἱστορία.
Γι’ αὐτὸ ἡ Ἱστορία τοῦ Ἑλληνισμοῦ εἶναι ἡ Ψυχή του.
Ὁ Μίλαν Κούντερα εἶχε εὔστοχα παρατηρήσει ὅτι «ὁ ἀγῶνας τοῦ ἀνθρώπου ἐνάντια στὴν Ἐξουσία εἶναι ὁ ἀγῶνας τῆς Μνήμης ἐνάντια στὴν Λήθη».
Ὁ Ἕλληνας γιὰ νὰ ὁρίσει τὸ πραγματικὸ ἐπινόησε τὴν λέξη «ἀλήθεια», ποὺ σημαίνει τὴν ἀπουσία λήθης, αὐτὸ ποὺ δὲν λησμονιέται. Ἡ ἑλληνικὴ ἀντίληψη γιὰ τὴν πραγματικότητα συνδέεται στενὰ με την μνήμη.
Οἱ Ἐξουσιαστὲς ἤθελαν πάντα νὰ ἐλέγχουν τὴν μνήμη τῶν λαῶν. Γιατί ἐλέγχοντας τὴν μνήμη τους μποροῦσαν νὰ ἄρχουν ἀποτελεσματικὰ ἐπὶ τῶν ἀνθρώπων καὶ νὰ τοὺς μετατρέπουν σὲ ὑπηκόους, δηλαδὴ σὲ ὑπάκουους.
Ἡ ἀνυπακοὴ στὶς Ἀρχὲς εἶναι ταυτισμένη μὲ τὴν φυσιογνωμία τοῦ ἑλληνισμοῦ. Τὸ κράτος ὑπῆρξε πάντοτε μία ἔννοια ἀντιπαθητικὴ γιὰ τὸ γένος τῶν Ἑλλήνων. Στὴν «Θεογονία» τοῦ Ἡσιόδου τὸ Κράτος καὶ ἡ Βία ἦσαν ἀδέλφια καὶ ἀποτελοῦν την προσωποποίηση τῆς ὠμῆς ἐξουσίας. Στὸν «Προμηθέα Δεσμώτη» τοῦ Αἰσχύλου τὸ Κράτος καὶ ἡ Βία, ὡς πιστοὶ ἐκτελεστὲς τοῦ δυνάστη Δία («Ζεὺς ὁ σκληρόψυχος») βοηθοῦν τὸν Ἥφαιστο νὰ δέσει τὸν Προμηθέα στοὺς βράχους τοῦ Καυκάσου.
Οἱ Ἕλληνες εἶναι τὰ παιδιὰ τῆς Ἀντιγόνης καὶ ὄχι τὰ τέκνα τοῦ Κρέοντα.

Γιὰ τὸν ἑλληνισμὸ χρόνος σημαίνει φθορὰ καὶ καταστροφή. Ὁ Κώστας Παπαϊωάννου ἀναλύει τὴν ἀντίληψη τῶν Ἑλλήνων γιὰ τὸν χρόνο μὲ τὰ ἑξῆς λόγια:
«κάθε πραγματωμένη οὐσία, κάθε ὁλοκληρωμένη μορφὴ ‘εἶναι’, δηλαδὴ ἀρνεῖται τὸν χρόνο, τόσο αὐτὸν ποὺ χρειάστηκε γιὰ τὴν πραγμάτωσή της ὅσο καὶ τὸν ἐπερχόμενο – ἀρνεῖται τὸν χρόνο μέχρι ποὺ ὁ χρόνος νὰ τὴν ἀρνηθεῖ μὲ τὴν σειρά του. Χρόνος σημαίνει φθορὰ καὶ ἀποσύνθεση, δὲν δημιουργεῖ τίποτε, ἀλλὰ ἡ δημιουργία μίας ὁλοκληρωμένης μορφῆς ἀποκαλύπτει αὐτὸ ποὺ διαφεύγει ἀπὸ τὸν χρόνο, δηλαδὴ τὴν πάντα παροῦσα δυνατότητα νὰ ἀποκαλυφθεῖ τὸ σωτήριο ‘ἀγαθό’ στὸν ἄνθρωπο καὶ στὸ σύμπαν».
Ἡ ἑλληνικὴ ἀντίληψη συνδέει τὸν χρόνο μὲ τὴν λήθη, γι’ αὐτὸ ὁ πυθαγόρειος φιλόσοφος Πάρων ἔλεγε γιὰ τὸν χρόνο ὅτι εἶναι «ἀμαθέστατος» γιατί «μέσα εἰς αὐτὸν ξεχνοῦμε». Οἱ Ἕλληνες ἀντιστάθηκαν στὸν χρόνο μετατρέποντάς τον σὲ αἰωνιότητα μέσω τῆς δημιουργίας πολιτισμοῦ. Ὁ τρισχιλιετὴς ἑλληνικὸς πολιτισμὸς παραμένει ἀγέρωχος μέσα στοὺς αἰῶνες μὲ κορυφαία μνημεῖα ποὺ παραμένουν ἀθάνατα. Τὰ μνημεῖα αὐτὰ εἶναι αὐθεντικὰ δημιουργήματα τοῦ ἑλληνικοῦ πνεύματος καὶ ἀποτελοῦν κτῆμα τῆς ἀνθρωπότητας -τὰ δῶρα τῶν Ἑλλήνων πρὸς ὁλόκληρο τὸ ἀνθρώπινο γένος. Γι’ αὐτὸ ὁ Ἔγελος στὶς παραδόσεις του γιὰ τὴν ἱστορία τῆς φιλοσοφίας ἀναφωνεῖ: «Ἑλλάς. Στὸ ἄκουσμα τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ ἡ καρδιὰ τοῦ πεπαιδευμένου Εὐρωπαίου καὶ ἡμῶν τῶν Γερμανῶν εἰδικῶς, αἰσθάνεται σὲ γενέτειρα γῆ».
Ὁ ἑλληνισμὸς δὲν εἶναι ἑλλαδικός. Ὁ ἑλληνισμὸς εἶναι πλανητικός.
Ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος δημιούργησε τὴν Οἰκουμένη. Ἦταν ὁ πρῶτος παγκόσμιος ἡγέτης, ὁ δημιουργὸς τῆς πρώτης Παγκοσμιοποίησης, ἀλλὰ μίας παγκοσμιοποίησης, ἑλληνικῆς, ποὺ δὲν ὑποδουλώνει ἀλλὰ σέβεται τοὺς λαούς, ποὺ ὑπερβαίνει τὶς ἐθνικὲς διαφορὲς σφυρηλατῶντας τὴν πνευματικὴ ἑνότητα μεταξὺ Ἑλλήνων καὶ ἀλλοφύλων.
Ἡ παγκοσμιοποίηση ποὺ προωθοῦν οἱ σύγχρονοι Κοσμοεξουσιαστὲς εἶναι ὁ ἀντίποδας τοῦ Ἑλληνικοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Σκοπός τους εἶναι ἡ ὑποδούλωση τῶν λαῶν στοὺς μηχανισμοὺς τῆς ὑπερεθνικῆς ἐλὶτ καὶ ἡ καταστροφὴ τῶν ἐθνῶν διαμέσου τῆς ὁμοιομορφοποίησης τῆς ἀνθρωπότητας ὥστε νὰ ὑπαχθεῖ στὸ ζυγὸ τοῦ δεσποτισμοῦ τοῦ Κεφαλαίου.
Οἱ Ἕλληνες εἶναι ὁ μόνος ἀρχαῖος λαὸς ποὺ ἔχει ἀντέξει μέσα στὸν χρόνο. Τὴν ἀντοχή του τὴν ὀφείλει στὴν μνήμη του – στὴν μνήμη τῆς ἱστορίας καὶ τοῦ πολιτισμοῦ του. Ὁ ἑλληνισμὸς εἶναι ἡ παράδοση τῆς διαρκοῦς Ἀντίστασης, τῆς ἀνυπακοῆς ἀπέναντι στὶς Ἀρχὲς ποὺ δὲν σέβονται τὶς Ἀξίες του.

Γιὰ τὴν ὑπεράσπιση τῆς Μνήμης ἐνάντια στὴν Λήθη.
Γιὰ τὴν ἀνυπακοὴ στὴν Ἐξουσία.

Θὰ εἴμαστε αὔριο ὅλοι στὸ Σύνταγμα.

Ἀθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2018
Σωτήρης Γιαννέλης

Advertisements

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Αρέσει σε %d bloggers: