ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ ΔΕΝ ΓΥΡΙΖΕΙ ΠΙΣΩ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF

Ὑπάρχει ἕνα κρίσιμο σημεῖο στὴν κοινωνικὴ ἀνοχὴ ποὺ ὅταν ξεπεραστεῖ ἀναπτύσσεται μία χειμαρρώδης δυναμικὴ ποὺ δὲν ἐπιτρέπει στὸ ποτάμι νὰ γυρίσει πίσω. Οἱ μεγάλοι ἡγέτες διαισθάνονται αὐτὸ τὸ σημεῖο καὶ φροντίζουν νὰ μὴν τὸ ξεπερνοῦν, ἀκόμα καὶ ἂν σκέφτονται νὰ κάνουν σημαντικότατες ἀλλαγές. Ὁ κανόνας δὲν ἰσχύει γιὰ ὅσους πιστεύουν πὼς ἡ κοινωνία εἶναι ὑποχείριό τους ἐπειδὴ κάποια στιγμὴ τοὺς ἐμπιστεύθηκε.
Καὶ αὐτὴν τὴν πολιτικὴ ἐμπειρία βιώνουμε σήμερα, ἐπὶ ΣΥΡΙΖΑ.
Στὴν Ἑλλάδα βρισκόμαστε σ’ αὐτὸ τὸ σημεῖο. Ἡ κοινωνία ὄχι μόνο ἀντιδρᾶ ἀλλὰ ἡ κινητοποίησή της ἔχει πάρει χαρακτηριστικὰ κινήματος. Αὐτοοργανωμένου κινήματος.

Δὲν ὑπάρχει ἀμφιβολία πὼς τὸ Σκοπιανὸ πρέπει νὰ λυθεῖ. Ἀλλὰ πῶς; Οἱ προτάσεις ποὺ ἔγιναν δημοσίως γνωστὲς καὶ τὸ ὅλο περίγραμμα τῆς λύσης παραπέμπει σὲ μία σαλαμοποίηση τοῦ ζητήματος ἐντελῶς προβληματική. Διαφαίνεται ἕνα ὄνομα, ἴσως καὶ σλαβικῆς προφορᾶς, ἀλλὰ μόνο γιὰ χρήση στοὺς διεθνεῖς ὀργανισμούς. Τὸ erga omnes δὲν θὰ ἀφορᾶ τὸ συνταγματικὸ ὄνομα τὸ ὁποῖο θὰ χρησιμοποιεῖται στὸ ἐσωτερικό. Καὶ τὸ ὄνομα αὐτὸ εἶναι «Δημοκρατία τῆς Μακεδονίας».
Ἔγινε, ἐπίσης, γνωστὸ ἀπὸ τὸν ὑπουργὸ ἐξωτερικῶν της γειτονικῆς χώρας πὼς δὲν συζητεῖται οὔτε τὸ θέμα τῆς ταυτότητας (ἄλλωστε καὶ στὸ παρελθὸν ὁ Μάθιου Νίμιτς εἶχε πεῖ πὼς δὲν ἔχει ἁρμοδιότητα νὰ τὸ συζητήσει), ἀλλὰ οὔτε καὶ τὸ θέμα τῆς ὀνομασίας τῆς γλώσσας. Ὁ Νίκος Κοτζιᾶς, παρόλο ποὺ θὰ πίκρανε τὸν Καραμανλὴ τὸν νεότερο, ἀποκάλυψε πὼς τὸ 1977 ἐπὶ πρωθυπουργίας τοῦ θείου του καὶ ἱδρυτὴ τῆς ΝΔ ἡ Ἑλλάδα ἀποδέχθηκε τὴν ὀνομασία τῆς γλώσσας τῆς γειτονικῆς χώρας ὡς «μακεδονικῆς» στὸ πλαίσιο σύσκεψης τοῦ ΟΗΕ στὴν Ἀθήνα.
Ἄρα στὸ ἐσωτερικὸ τὸ ὄνομα «Δημοκρατία τὴ Μακεδονίας», ἡ γλώσσα «μακεδονική» καὶ ἡ ταυτότητα «μακεδονική». Ἡ διεθνὴς ὀνομασία ἀναζητεῖται καὶ τὰ ἀλυτρωτικὰ ζητήματα παραπέμπονται σὲ συνομιλίες στὸ μέλλον. Θὰ λάβουν δὲ μία μορφὴ κατοχύρωσης, ἀπροσδιόριστης πρὸς τὸ παρόν.
Τὸ πολιτικὸ σύστημα φέρει τεράστιες εὐθύνες γιὰ τὸν ἐπιπόλαιο τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο ἀντιμετώπισε καὶ αὐτὸ τὸ ζήτημα ἀπὸ τὴ στιγμὴ τῆς δημιουργίας του, ὅπως καὶ ἄλλα ἐθνικὰ θέματα. Γι’ αὐτὸ καὶ ἡ ἀπαξίωσή του στὴν κοινωνία εἶναι μεγάλη καὶ καθολική.
Αὐτὴν τὴν ἀπαξίωση ἐκμεταλλεύτηκε ὁ Ἀλέξης Τσίπρας καὶ τὸ κόμμα του καὶ κέρδισαν τὶς ἐκλογὲς καὶ τὴν ἀνοχὴ τῆς κοινωνίας. Ἀλλὰ πολὺ γρήγορα καὶ αὐτοὶ ἀπέδειξαν πὼς βαδίζουν πάνω στὶς ἴδιες σταθερὲς ποὺ κράτησαν τὴν Ἑλλάδα καθηλωμένη στὴν ὑπανάπτυξη ἀπὸ τὴν ἡμέρα ποὺ ἔγινε «ἀνεξάρτητο» κράτος. Διαφθορά, ρουσφέτι, μίζα, πελατειακὴ νοοτροπία. Ὅλα τὰ ἀναπαρήγαγαν στὸν ἀκραῖο βαθμὸ ὁ κ. Τσίπρας καὶ ὁ ΣΥΡΙΖΑ.
Τὸ θέμα εἶναι ὅτι ὁ λαὸς τὸ ἀντιλήφθηκε. Καὶ ἀκόμη καὶ ὅσοι εὐεργετήθηκαν βρίσκονται πλέον στοὺς δρόμους.
Ἡ ἀγανάκτηση εἶχε συσσωρευθεῖ. Μία σπίθα χρειαζόταν γιὰ νὰ σηκωθοῦν ἀπὸ τὶς καρέκλες τους. Καὶ ἡ σπίθα αὐτὴ δόθηκε μὲ τὸ «Μακεδονικό». Ὁ κόσμος ἔνιωσε πὼς τοῦ τὰ πῆραν ὅλα καὶ τώρα τοῦ ἀμφισβητοῦν τὴν ταυτότητα. Ἔ, αὐτὸ ξεχείλισε τὸ ποτήρι.
Ἀνοίγοντας τὸ Σκοπιανὸ ὁ κ. Τσίπρας ἔπαιξε ἐν οὐ παικτοίς. Ἐπιχείρησε νὰ ἐκμεταλλευθεῖ ἕνα εὐαίσθητο ἐθνικὸ θέμα ἀποβλέποντας σὲ πολιτικὰ καὶ ἐκλογικὰ ὀφέλη. Στόχος του ἦταν νὰ διασπάσει τὰ κόμματα τῆς ἀντιπολίτευσης, κάτι ποὺ ἐν μέρει ἴσως καὶ νὰ τὸ πέτυχε.
Ἡ ὁμάδα ποὺ κυβερνᾶ δὲν ἔχει κανένα πρόβλημα νὰ διχάσει σὲ ἀκραία ὅρια τὴν κοινωνία προκειμένου νὰ πετύχει τὴν παραμονή της στὴν ἐξουσία. Ἡ συγκέντρωση τῆς Θεσσαλονίκης ἀνησύχησε τοὺς κυβερνητικοὺς ἑταίρους καὶ τώρα κάνουν τὸ πᾶν γιὰ νὰ μὴν πετύχει ἡ αὐριανὴ συγκέντρωση τῆς Ἀθήνας.
Μὲ διάφορους τρόφιμους τοῦ βαθέος ἢ καὶ τοῦ ρηχοῦ κράτους δημιούργησαν ἤδη κλίμα ἀνασφάλειας καὶ κρατικῆς τρομοκρατίας, τὸ ὁποῖο ἔρχονται οἱ ἴδιοι, ὑποτίθεται, νὰ διαχειριστοῦν διαλύοντας οὐσιαστικὰ τὴ συγκέντρωση ἀπὸ ἄποψη χωροταξίας. Τὰ ὑπόλοιπα τὰ ἀνέλαβαν οἱ μπαχαλάκηδες καὶ οἱ Ρουβίκωνες.
Εἶναι, ὅμως, ἀργά. Τὸ ποτάμι δὲν γυρίζει πίσω. Καὶ οἱ κυβερνῶντες θὰ τὸ συνειδητοποιήσουν ὅσα παρακρατικὰ μέσα καὶ ἂν χρησιμοποιήσουν.
Η kolotuba πέρασε στὸ διεθνὲς πολιτικὸ λεξιλόγιο ὡς ὅρος ποὺ χαρακτήριζε τὸν κ. Τσίπρα. Τώρα μὲ τὴν πρακτικὴ τῆς κυβέρνησης στὸ πολιτικὸ λεξιλόγιο θὰ περάσει ὁ ΣΥΡΙΖΑ ὡς ὄρος ποὺ θὰ σηματοδοτεῖ τὴν κατάντια ἑνὸς πάλαι ποτὲ αὐτοαποκαλούμενου ἀριστεροῦ κινήματος.

3 Φεβρουαρίου 2018
Παντελὴς Σαββίδης
Πηγή: http://www.pontos-news.gr

Advertisements

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Αρέσει σε %d bloggers: