ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΚΑΠΕΤΑΝ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΤΟΥ ΕΛΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF

Δημ. Ν. Δημητρίου – Νικηφόρος

Συνταγματάρχης ἔ.ἀ.

Τσακύρογλου 8 – Ν. Σμύρνη

Ἀθήνα – 171.22

τηλ. …………..

27 Μαΐου 1992

Πρὸς τὴν ἐφημερίδα “Λὲ Μόντ” – Παρίσι

(Μέσω τῶν ἐφημερίδων τῆς Ἀθήνας καὶ τῆς Θεσσαλονίκης).

 

Ἀξιότιμε Κύριε Διευθυντά,

Τὸ νὰ σὲ ἀδικοῦν οἱ περιφρονητὲς τῶν ἀξιῶν τῆς ἀνθρωπότητας, προκαλεῖ εὐνόητη ὀργή. Τὸ νὰ σὲ ἀδικεῖ ὅμως κάποιος, ποὺ τοῦ ἀνήκει τιμητικὸ παρελθὸν ὡς πρὸς τὶς ἀξίες αὐτές, εἶναι τελείως ἄλλο πράγμα. Γι’ αὐτό, ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες, μείναμε κατάπληκτοι ἀπὸ τὸ τελευταῖο ἄρθρο τῆς ἐφημερίδας σας κατὰ τῆς χώρας μας.

Κατηγορεῖτε τὴν πατρίδα μας ὅτι δημιουργεῖ προβλήματα στὸν κόσμο. Ἐπειδὴ κάνουμε τί; Ἐπειδὴ ἀρνούμαστε στοὺς σκοπιανοὺς τὸ δικαίωμα, ὄχι μόνο νὰ σφετεριστοῦν ἕνα ἀποκλειστικὰ ἑλληνικὸ ὄνομα τῆς Ἱστορίας γιὰ τὸ Κράτος τους, ποὺ δὲν ὑπῆρχε ἕως χθές, ἀλλὰ καὶ νὰ διακηρύσσουν μέσα ἀπὸ τὸ συνταγματικό τους χάρτη, ὅτι ἀποσκοποῦν στὸ διαμελισμὸ τῆς Ἑλλάδας; Πόσο θὰ μᾶς ἐκτιμούσατε, ἂν μέναμε ἀδιάφοροι ἀπέναντι σὲ μία τέτοια πρόκληση; Ζεῖτε, οἱ Γάλλοι, μέσα σὲ συνθῆκες μέγιστης ἐθνικῆς ἀσφάλειας. Οἱ Ἕλληνες, ὅμως, ζοῦμε σὲ περιοχὴ ὑψίστου κινδύνου νὰ ὑποστοῦμε τὶς συνέπειες μιᾶς νέας γενοκτονίας ἐναντίον μας. Ὅλες οἱ περιοχὲς γύρω μας ὑπῆρξαν στὸ παρελθὸν τόποι τέτοιων τραγωδιῶν κατὰ τοῦ ἑλληνισμοῦ. Ποιός λοιπὸν ἀποτελεῖ στὴν περίπτωση αὐτὴ πρόβλημα γιὰ τὸν κόσμο;

Ἐμεῖς, οἱ Ἕλληνες, ποὺ ἀπειλούμαστε μὲ τὸ μέγιστο κακὸ τῆς ζωῆς ἢ ὅσοι ἀπεργάζονται τὸ κακὸ αὐτό, καθὼς καὶ ὅσοι ἀδιαφοροῦν γι’ αὐτό; Ἡ Γαλλία θεωρήθηκε ἀπὸ πολλοὺς πρόβλημα γιὰ τὸν κόσμο ὅταν πολεμοῦσε κατὰ τῶν Βιετναμέζων ἢ κατὰ τῶν Ἀλγερινῶν. Εἶναι ὅμοιο σήμερα τὸ πρόβλημα τῆς Ἑλλάδας ἀπέναντι τῶν σκοπιανῶν; Ποῦ εἶναι ὁ κόσμος τοῦ Β΄ Π. Π., ἂν δὲν τὸν βρίσκουμε πρῶτα στὶς σελίδες τοῦ Μόντ; Πόσο ἱερότερες, ἀπὸ τὴν δική μας ἀγωνία καὶ τὸ δικό μας δίκηο, εἶναι οἱ ἀπαιτήσεις τῶν σκοπιανῶν ἐναντίον μας; Ἡ Γαλλία, μαζὶ μὲ τὸ λαμπρό της παρελθόν, ἔχει καὶ ἕνα βαρὺ ἱστορικὸ εὐθυνῶν γιὰ ὅσα ὑπέστη ὁ Ἑλληνισμὸς σὲ διάφορες ἱστορικὲς ἐποχές. Γιατί νὰ θέλει ὁ Μὸντ νὰ σπρώξει τὴ χώρα του σὲ συμπεριφορὰ νέας τέτοιας ἐνοχῆς ἐναντίον μας ; Δὲν ἔχει σήμερα ἡ Γαλλία Οὐγκῶ νὰ μᾶς ὑπερασπιστοῦν;

Θέλουν νὰ μᾶς ὑποχρεώσουν οἱ ἰσχυροί τῆς γῆς νὰ ὑποκύψουμε στὸν κ. Γκληγκόρωφ; Τότε ὅμως, ἐμεῖς μὲν θὰ ἔχουμε ἀδικότατα ταπεινωθεῖ. Οἱ ἰσχυροὶ ὅμως τῆς γῆς θὰ ἔχουν δικαιότατα ἀτιμασθεῖ. Καὶ τί κόσμο θὰ οἰκοδομήσουν, ἐνεργῶντας πρὸς μία τέτοια κατεύθυνση, στὴν ἐποχὴ τῆς παγκόσμιας νομιμότητας, ποὺ διαμορφώνεται ἤδη; Δὲ χρειάζεται νὰ ἐπικαλεστοῦμε κανέναν ἀπὸ τοὺς τίτλους μας ἀπέναντι τῶν σκοπιανῶν μιλώντας στὸν “Μόν” τῆς Γαλλίας. Στὸ ὄνομα τῆς ἠθικῆς καὶ τοῦ δικαίου καὶ τοῦ φυσικοῦ νόμου, ἐπιχειροῦμε νὰ ὑπερασπιστοῦμε τὸν ἑαυτό μας. Καὶ ἂν ὑποχρεωθοῦμε, θὰ δώσουμε ἕνα νέο ὑπόδειγμα αὐτοθυσίας στὸν κόσμο. Καὶ ἐθνικῆς καὶ ἀνθρώπινης τιμῆς. Λυποῦμαι, ποὺ ὑποχρεώθηκα νὰ γράψω σὲ τέτοιον τόνο πρὸς τὸν “Μόν”.

Μὲ τὴν κατάπληξή μου ἀμείωτη

Δ. Δημητρίου – Συν/ρχης ἔ.ἀ.

 

Ὀ Δημ. Ν. Δημητρίου – Νικηφόρος κατὰ τὴν περίοδο τῆς Κατοχῆς ἦταν Καπετάνιος τοῦ ΕΛΑΣ καὶ πολέμησε στὴν Κεντρικὴ Ἑλλάδα. Τὴν ἐπιστολή αὐτὴ τὴν ἔστειλε τὸν Μάϊο του 1992 μὲ ἀφορμὴ ἄρθρο τῆς γαλλικῆς ἐφημερίδας “Le Monde” γιὰ τὸ Σκοπιανό.

ΑΣ ΜΗΝ ΚΑΝΟΥΝ ΤΟΝ ΚΟΠΟ ΝΑ ΤΑ ΒΑΛΟΥΝ ΜΕ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΟΙ ΑΡΟΥΡΑΙΟΙ ΤΟΥ ΕΘΝΟΜΗΔΕΝΙΣΜΟΥ, ΟΠΩΣ ΤΟ ΕΚΑΝΑΝ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΜΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ. Ο ΚΑΠΕΤΑΝ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΠΕΘΑΝΕ ΤΟ 2000.

Advertisements

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Αρέσει σε %d bloggers: