ΟΤΑΝ ΒΡΙΖΕΙΣ ΤΟ ΙΔΙΟ ΣΟΥ ΤΟ ΕΘΝΟΣ ΣΕ ΣΙΧΑΙΝΟΝΤΑΙ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΤΑΚΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΣΟΥ: «Δὲν εἶναι δυνατὸν Ἕλλην νὰ ἐκφράζεται κατὰ τοιοῦτον τρόπον διὰ τὴν πατρίδα του»!

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF

Ἔκθεση τῆς γερμανικῆς Ὑπηρεσίας Ἐνεργοῦ Προπαγάνδας (Dienststelle Aktiv Propaganda) πρὸς τὴν γερμανικὴ Στρατιωτικὴ Διοίκηση Θεσσαλονίκης, Μάϊος 1944

«Τὸν Συνταγματάρχην Ποῦλον ἐχρησιμοποίησεν ἐντατικῶς ἡ ὑπηρεσία ἐνεργοῦ προπαγάνδας. Πρέπει νὰ τονισθῆ ὅτι πρόκειται περὶ ἑνὸς τύπου λίαν φιλοδόξου ὁ ὁποῖος ἀποβλέπει ν’ ἀνέλθη εἰς τὰ ἀνώτατα ἀξιώματα χωρὶς ὅμως καὶ νὰ διαθέτει τὰ ἀπαραίτητα πρὸς τοῦτο πνευματικὰ ἐφόδια. Ἐχθρὸς ἄσπονδος τοῦ κομμουνισμοῦ, μισεῖ ἐξ ἴσου τὸν ἐλευθεροτεκτονισμόν. Αὐτὸς κατόρθωσε καὶ ἐπρομηθεύθη πλήρη πίνακα τῶν ἐλευθέρων τεκτόνων τῆς Θεσσαλονίκης τὸν ὁποῖον καὶ ὑπέβαλε διὰ τῆς ἐνεργοῦ προπαγάνδας εἰς τὴν ἁρμόδιαν ὑπηρεσίαν διώξεως τῆς μυστικῆς αὐτῆς Ὀργάνωσης. Διὰ τὴν δράσιν του ὡς ἀρχηγοῦ ἐνόπλων ἑλληνικῶν τμημάτων κατὰ τοῦ κομμουνισμοῦ δὲν εἴμεθα ἡμεῖς ἁρμόδιοι νὰ ἐκφέρωμεν γνώμην. Μέχρι τῆς ὑπηρεσίας ἡμῶν ὅμως καταφθάνουν πληροφορίαι ὅτι ὁ Ποῦλος χρηματίζεται ἀσυστόλως λεηλατῶν καὶ αὐτὰς ἀκόμη τὰς προῖκας νεαρῶν κορασίδων εἰς τὰ χωρία ὅπου δρῶσι τὰ τμήματά του. Τὸ Τμήμα Τύπου τῆς ὑπηρεσίας μου βομβαρδίζεται παρ’ αὐτοῦ μὲ διάφορα ἄρθρα. Δὲν εἶναι δημοσιεύσιμα. Ἐκτὸς τοῦ ὅτι στεροῦνται εἱρμοῦ λιβανίζουν μὲ τοιοῦτον ταπεινὸν τρόπον τὸ Ράϊχ ὥστε τυχὸν δημοσίευσίς των θὰ ἐπέφερε ἐνάντια τῶν προσδοκομένων ἀποτελέσματα. Δὲν εἶναι δυνατὸν Ἕλλην νὰ ἐκφράζεται κατὰ τοιοῦτον τρόπον διὰ τὴν πατρίδα του […]»1

Τὰ ἐγγονάκια τοῦ Ποῦλου ἔκαναν τὴν ἐμφάνισή τους στὴν Θεσσαλονίκη, ντυμένα «ἀντιεξουσιαστὲς», τὴν παραμονή τοῦ Συλλαλητηρίου τῆς Θεσσαλονίκης. Σὰν τοὺς λωποδύτες πήγανε ἀργὰ τὸ βράδυ καὶ γράψανε ἀνθελληνικὰ συνθήματα στὸν Λευκὸ Πύργο. Ἀνάμεσά τους ξεχωρίζει τὸ «Ἕλληνας δὲν γεννιέσαι, καταντάς». Τὴν παραμονὴ τοῦ Συλλαλητηρίου τῆς Ἀθήνας πήγαν σὰν τοὺς κλέφτες, ἔξω ἀπὸ τὸ σπίτι τοῦ Μίκη Θεοδωράκη, πετάξανε μπογιὲς, γράψανε σύνθημα ποὺ χαρακτήριζε «ἐθνικὸ βούρκο» τοὺς ἑκατοντάδες χιλιάδες Ἕλληνες ποὺ κατέκλυσαν τὴν ἐπαύριον τὴν Πλατεῖα Συντάγματος. Τὴν ἴδια μέρα ἔκαναν ἀντισυγκέντρωση στὰ Προπύλαια μὲ τὴν προστασία τῆς ἀστυνομίας, ντυμένοι «ἀντιεξουσιαστές» καὶ «ἐπαναστάτες», δρῶντας σὰν παρακρατικοὶ μιᾶς κυβέρνησης δωσιλόγων. Καὶ ἦταν τόσο θλιβερὰ λίγοι. Γιατὶ οἱ Ἕλληνες δὲν εἶναι οὔτε παρακρατικοί, οὔτε δωσίλογοι. Ἀλλὰ κι ἀπ’ αὐτοὺς ποὺ «ἀντισυγκεντρώθηκαν» στὰ Προπύλαια οἱ περισσότεροι δὲν εἶναι οὔτε τὸ ἕνα, οὔτε τὸ ἄλλο. Εἶναι ἁπλά θλιβεροί. Τόσο θλιβεροὶ ὥστε οὔτε κἄν ἐξοργίζουν μὲ τὴν θρασύτητά τους. Γιατὶ ὁ ἄνθρωπος ποὺ βρίζει τὸ ἔθνος του μισεῖ τὴν ἴδια του τὴν ὕπαρξη. Γι’ αὐτὸ καὶ δὲν μπορεῖ ν’ ἀγαπήσει πραγματικὰ κανέναν. Ὅταν περάσουν τὰ χρόνια, τὰ βροῦν μὲ τὸν ἑαυτό τους, καταλάβουν τί προσωπικὰ προβλήματα κρύβουν πίσω ἀπὸ τὸν δήθεν «ἐπαναστατισμό» τους καὶ συνειδητοποίησουν τὶ ἦταν αὐτὸ ποὺ ἔκαναν, στὰ χνάρια ποιανῶν βάδιζαν καὶ τὰ συμφέροντα ποιῶν ἐξυπηρετοῦσαν, τότε θὰ ἔρθουν ἀντιμέτωποι μὲ τὴν συνείδησή τους καὶ θὰ μετανιώσουν πικρά. Δὲν εἶναι οἱ πρώτοι. Ἔχουν προηγηθεῖ πολλοὶ ἄλλοι. Κι αὐτοὶ ἦταν τὴν περασμένοι Κυριακὴ μαζί μας. Γι’ αὐτὸ αὐτοὶ ποὺ μπερδεύουν τὸν γενιτσαρισμὸ μὲ τὴν… ἐπανάσταση καὶ τὸν μισελληνισμὸ μὲ τὸν… διεθνισμὸ μπορεῖ νὰ μὴν ἀξίζουν τὴν ἀνοχή μας ὅταν χυδαιολογοῦν καὶ τραμπουκίζουν, ἀλλά πάντως ἀξίζουν τὸν οἶκτο μας. Ὅπως ἔλεγε καὶ ὁ Κάρλο Τσιπόλα ἠλίθιος εἶναι ὁ ἄνθρωπος πού οἱ πράξεις του προκαλοῦν βλάβη στοὺς ἄλλους δίχως ὁ ἴδιος νὰ ἀποκομίζει κέρδος ἀπὸ αὐτὲς, ἐνῶ πιθανὸν καὶ νὰ τοῦ ἐπιφέρουν ζημία.

Ἀθήνα, 6 Φεβρουαρίου 2018

Πέτρος Σεραφείμ

1 Στράτος Ν. Δορδανάς, Ἕλληνες ἐναντίον Ἑλλήνων, σ. 161-162, ἐκδόσεις «Ἐπίκεντρο» (ἡ ὑπογράμμιση εἶναι δική μας).

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Αρέσει σε %d bloggers: