ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ: ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ, ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ-ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΡΑΒΩΝ

Κεντρικὴ, γιατὶ ἡ ἀπόσταση ἀνάμεσα στὰ Σκόπια καὶ τὸ νοτιότερο ἄκρο τῆς Βαλκανικῆς, τὸ ἀκρωτήριο Ταίναρο καὶ τὰ Σκόπια μέχρι τὸ βορειότερο ἄκρο, τὸν Προύθο ποταμό, εἶναι ἡ ἴδια. Βαλκανικὴ, γιατὶ ἀναφέρεται καὶ ἀντιπροσωπεύει μιὰ κοινὴ σὲ ὅλες τὶς ἐθνικὲς ὁμάδες τοῦ νέου κράτους συνείδηση, ταυτότητα καὶ προσδοκία. Δημοκρατία, γιατὶ αὐτὸ τὸ κράτος γιὰ τὴν ἐπιβίωσή του καὶ μόνον ὀφείλει νὰ εἶναι δημοκρατικό. Νὰ ἐξασφαλίζει σὲ ὅλες τὶς ἐθνικές, θρησκευτικὲς ὁμάδες συνθῆκες ἰσότητας, ἰσονομίας, ἰσοπολιτείας. Οἱ πολῖτες του θὰ ἐκφράζουν ἐλεύθερα τὴν ταυτότητα τῆς ἐθνικῆς ἤ θρησκευτικῆς ὁμάδας στὴν ὁποῖα αἰσθάνονται ὅτι ἀνήκουν ἤ ἀναγνωρίζονται. Αὐτοὶ ποὺ θεωροῦν τὸν ἑαυτό τους Μακεδόνα, σημαίνει ὅτι θεωροῦν τὸν ἑαυτό τους μέρος ἑνὸς ἱστορικοῦ καὶ μαρτυρικοῦ, λόγῳ τῶν ἀλλεπάλληλων διώξεων καὶ καταναγκασμῶν, κομματιοῦ τοῦ ἑλληνισμοῦ, τοῦ Μακεδονικοῦ. Αὐτοῦ ποὺ ἕνωσε τὸ Ἔθνος τῶν Ἑλλήνων.

Μιχάλης Χαραλαμπίδης

Advertisements

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Αρέσει σε %d bloggers: