ΟΙ «ΕΤΕΡΟΚΛΗΤΟΙ ΟΧΛΟΙ»

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF

Μίλησε ὁ Μίκης γιὰ «ἀριστερόστροφο φασισμό», μία φράση ποὺ ἐνόχλησε κάποιους ἀντὶ νὰ μᾶς πονέσει ὅλους.

Ἀριστερόστροφος φασισμὸς ἦταν ἡ 17η Νοέμβρη καὶ (εἶναι) οἱ δηλητηριώδεις σκωληκοειδεῖς ἀποφύσεις της σήμερα. Οἱ ἄνθρωποι ποὺ τὸ εἶδαν θεοί (ὅπως οἱ φασίστες) καὶ σὲ συνθῆκες δημοκρατίας δολοφονοῦσαν κατὰ τὸ δοκοῦν, ἐξοπλίζοντας ταυτοχρόνως τὸ σύστημα μὲ ἀντιλαϊκὲς πολιτικὲς καὶ ἀντιτρομοκρατικοὺς νόμους. Θρασύδειλοι, ποὺ τώρα ἐπικαλοῦνται τὰ ἀστικὰ δημοκρατικὰ δικαιώματα (ποὺ οἱ ἴδιοι πυροβολοῦσαν) γιὰ νὰ παίρνουν καμιὰ ἀδειούλα.

Ἀριστερόστροφος φασισμὸς ἦταν οἱ μπάχαλοι ποὺ ἔμπαιναν στὶς μαζικὲς ἐργατικὲς κινητοποιήσεις καὶ τὶς διέλυαν ἢ διέλυαν τὸ μήνυμά τους. Αὐτοὶ ποὺ ἔκαψαν τὴ Μαρφίν, αὐτοὶ ποὺ τώρα πιά, ἀφοῦ ἐργατικὲς μαζικὲς κινητοποιήσεις δὲν ὑπάρχουν, τὸ παίζουν «κλέφτες κι ἀστυνόμοι» στὰ Ἐξάρχεια.<!

Ἀριστερόστροφος φασισμὸς εἶναι οἱ ἀνεγκέφαλοι ποὺ σπᾶνε τὰ κεφάλια τῶν ἄλλων (καὶ τῶν φασιστῶν) γιὰ νὰ τοὺς… βάλουν μυαλό! Εἶναι ἐκεῖνοι ποὺ καῖνε βιβλιοπωλεῖα (ὅπως οἱ φασίστες), ποὺ καταστρέφουν καταστήματα καὶ τρομοκρατοῦν μεροκαματιάρηδες (καίγοντας βαγόνια τοῦ μετρό) γιὰ νὰ μὴν πᾶνε στὴ δουλειά τους – διότι, λέει, ἡ δουλειὰ εἶναι σκλαβιὰ καὶ ἡ καριέρα χολέρα.

Ἀριστερόστροφος φασισμὸς εἶναι ἡ φρασεολογία «θάνατος στοὺς τάδε», «τσακίστε τοὺς δείνα», «κρεμάλες στοὺς ἔτσι», «ξύλο στοὺς ἀλλιῶς».

Ἀριστερόστροφος φασισμὸς εἶναι ἡ μετατροπὴ τοῦ πανεπιστημιακοῦ ἀσύλου σὲ ἄντρο τῆς βίας, τῆς χυδαιότητας, τῶν προπηλακισμῶν, τῆς ἀμορφωσιᾶς, τῆς ἰδιοτέλειας (τῶν κονὲ μὲ κοινοβουλευτικὰ κόμματα) – ἅτινα περιέχουν φιρφιρίκους ποὺ πλασάρουν τὴν πραμάτεια ὅτι οἱ μπάχαλοι μπορεῖ νὰ εἶναι ἡ σιδηρᾶ χεὶρ τῶν κομμάτων ποὺ οἱ φιρφιρίκοι λυμαίνονται (κι ἐκεῖνα τοὺς ἀνέχονται).

Ἀριστερόστροφος φασισμὸς (ποὺ μάλιστα ἐνδημεῖ καὶ στὰ ΜΜΕ καὶ τὰ ΑΕΙ) εἶναι ἡ κατασυκοφάντηση ὅσων στοχοποιοῦν οἱ πονηροὶ φιρφιρίκοι. Ἡ «δολοφονία χαρακτήρων» κατὰ τὸ δικό τους ἰδιόλεκτο. Ἀπὸ τὸ βρώμικο στόμα τους ὁ καθένας μπορεῖ νὰ φάει τὴ ρετσινιὰ τοῦ ἐθνικιστῆ, τοῦ φαιοκόκκινου, τοῦ ἀντισημίτη. Ἀπὸ τὸν Μίκη ἢ τὸν Ἐλύτη ἕως τὸν τελευταῖο (τρόπος τοῦ λέγειν) ψιλικατζῆ στὰ Σεπόλια.

***

Ἐκτὸς ὅμως ἀπὸ τὸν ἀριστερόστροφο φασισμό, ὑπάρχει καὶ ὁ ἀριστερόστροφος ἐκφυλισμός.

1. Ἀριστερόστροφος ἐκφυλισμὸς εἶναι ἡ σωματεμπορία ἀνθρώπων μέσω ΜΚΟ. Ἡ καθαίρεση τοῦ ἐθελοντισμοῦ σὲ προσπορισμὸ χρήματος. Ἡ μετάλλαξη τοῦ ἀνθρωπισμοῦ τῆς Ἀριστερᾶς σὲ αἰσχρὸ ἐμπόρευμα. Οἱ σκώληκες ποὺ κάνουν αὐτὴν τὴ δουλειὰ εἶναι ἰδιαιτέρως εἰδεχθεῖς. Μὲ τὶς πλάτες ἀριστερῶν ὀργανώσεων οἱ ἴδιοι συναλλάσσονται μὲ τοὺς πιὸ σκοτεινοὺς κρατικοὺς καὶ διεθνεῖς μηχανισμοὺς γιὰ νὰ βγάλουν φράγκα ἀπὸ τὴ διακίνηση τοῦ πόνου, τῆς προσφυγιᾶς, τῆς ἀπελπισίας καὶ τοῦ θανάτου.

Οἱ σκώληκες αὐτοὶ φέρονται ὡσὰν οἱ ἀριστερὲς ὀργανώσεις νὰ εἶναι προκάλυμμα τῆς δράσης τους. Χρησιμοποιοῦν ἀριστερὲς ὀργανώσεις σὰν νὰ εἶναι συγκοινωνοῦντα δοχεῖα (τὸ πρωὶ «σκοτώνονται» μεταξὺ τους γιὰ τὸ θεαθῆναι καὶ τὸ βράδυ ἀλληλοστρουφουλιάζονται στὰ ἴδια λαγούμια).

2. Ἀριστερόστροφος ἐκφυλισμὸς εἶναι ἡ πολιτικὴ καὶ πολιτισμικὴ ἀποδόμηση τοῦ λαοῦ, ὥστε ἡ ὑποταγή του νὰ εἶναι πιὸ εὔκολη, εἶναι ἡ θεωρία τῆς ἀσυνέχειας τοῦ ἑλληνισμοῦ, οἱ «συνωστισμοί», ἡ συνταύτιση μὲ τὶς ἀνάλογες ἀντιεπιστημονικὲς ἀρλοῦμπες τοῦ νεοφιλελευθερισμοῦ καὶ μὲ τὴν προπαγάνδα τῆς νέας τάξης.

3. Ἀριστερόστροφος ἐκφυλισμὸς εἶναι τὰ κολλητηλίκια, τὰ ρουσφετιλίκια, οἱ διορισμοί, οἱ ἐκμαυλισμοί, ἡ ἁλίευση κομματικῆς πελατείας, ἀλλὰ καὶ ταυτοχρόνως ἡ ὑποταγὴ στοὺς Δυνατούς, οἱ ἐκδουλεύσεις, οἱ συνάφειες, οἱ «δουλίτσες». Ἀστέρια σ’ αὐτὴ τὴ δουλειὰ αὐτοὶ οἱ τύποι, πεντάστερα!

4. Οἱ ἄρχοντες τῶν τρόλ. Ἕνας ἀκόμα ἀριστερόστροφος ἐκφυλισμὸς ποὺ συναγωνίζεται τὸν ἀριστερόστροφο φασισμό. Ἡ διείσδυση στὰ ΜΜΕ καὶ τὰ μέσα κοινωνικῆς δικτύωσης, ὁ ξεπεσμὸς σὲ μεθόδους ὅμοιες μὲ ἐκεῖνες τῶν ἀκροδεξιῶν χαλκείων, ἀποτελοῦν τὸ «ἠθικὸ πλεονέκτημα», ἐκείνων ποὺ εἶναι τόσο ἀδαεῖς, ὥστε νὰ ἐπικαλοῦνται ἠθικὰ πλεονεκτήματα γιὰ τὸν ἑαυτόν τους – οὐδὲν πιὸ ἀῆθες.

Αὐτὸς ὁ ἀριστερόστροφος ἐκφυλισμὸς δὲν τρομοκρατεῖ μόνον πρόσωπα, τρομοκρατεῖ καὶ τὸν λαό. Οἱ Ἕλληνες ἀκοῦνε καθημερινῶς ἀπ’ αὐτὲς τὶς σέχτες ποὺ λυμαίνονται τὴν Ἀριστερὰ τὰ ἐξ ἁμάξης. Τοὺς πολίτες ποὺ ἔλαβαν μέρος στὰ πρόσφατα συλλαλητήρια, ὁ Τσίπρας χαρακτήρισε «ἑτερόκλητους ὄχλους».

Γκάφα; Ὄχι! Ὅταν τοῦ ἄλλου τοῦ κόβεις τὸν μισθὸ καὶ τοῦ πετσοκόβεις τὴ σύνταξη, ὅταν ἑτοιμάζεσαι νὰ τοῦ φᾶς τὸ σπίτι, ὅταν τὸν ἁλυσοδένεις στὴν ἐπιτήρηση, ὅταν τὸν φλομώνεις στὸ ψέμα, στὸ τέλος τὸν περιφρονεῖς κιόλας. Στὸ πρόσωπο τοῦ λαοῦ βλέπεις «ἑτερόκλητους ὄχλους». Ἐσὺ ποὺ συγκυβερνᾶς μὲ αὐτοὺς ποὺ ὀνομάζεις ψεκασμένους, βάζεις τὰ τσιράκια σου νὰ ὀνομάζουν τοὺς πολίτες στὰ συλλαλητήρια (δεξιοὺς κι ἀριστερούς) ἐθνικιστές, ἕρμαια καὶ ἀθύρματα τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς.

Καθόλου παράδοξο! Καὶ στὰ πρόσωπα ἐκείνων ποὺ ψήφισαν ΟΧΙ στὸ δημοψήφισμα «ἑτερόκλητους ὄχλους» θὰ εἶδες καὶ τοὺς πέταξες στὰ σκυλιὰ τῆς Τρόικας.

Ἐσὺ δὲν ζεῖς μὲ 400 εὐρώ, ἐσὺ στέλνεις τὰ παιδιά σου σὲ ἀκριβὸ σχολεῖο, ἄσε τὰ παιδιὰ τῶν «ἑτερόκλητων ὄχλων» νὰ ξενιτεύονται, σπουδαγμένα καὶ ἀσπούδαχτα, ἄσε τοὺς γέροντες νὰ ἀτιμάζονται ποὺ πῆγε ἡ ζωὴ τους στράφι.

Ὅμως παρασύρθηκα. Οἱ τελευταῖες αὐτὲς αἰτιάσεις πρὸς τὸν Τσίπρα δὲν ἔχουν νὰ κάνουν μὲ τὸν «ἀριστερόστροφο φασισμό», ἔχουν νὰ κάνουν μὲ τὸν ἀριστερόστροφο νεοφιλελευθερισμό, τὴν ἀριστερόστροφη ὑποτέλεια, τὶς ἀριστερόστροφες κωλοτοῦμπες.

Ἀριστερόστροφος φασισμὸς εἶναι νὰ βάζεις γκαζάκια στὸ σπίτι τοῦ κ. Φλαμπουράρη ἢ στὸ κατάστημα τῆς κυρίας Μητσοτάκη. Δὲν εἶναι ὅταν ἀποκαλεῖς τοὺς πολίτες «ἑτερόκλητους ὄχλους», οὔτε ὅταν κόβεις τὰ ἐπιδόματα ἀνάπηρων παιδιῶν – αὐτὸ εἶναι ἁπλῶς ἀριστερόστροφη γλίτσα

Ἀπὸ τὴν στήλη «Τὰ Πρασσεινάλογα!… τοῦ Στάθη», 14/2/2018

Πηγή: http://www.topontiki.gr/article/259718/ta-prasseinaloga-toy-stathi

(Ὁ πολυτονισμὸς τοῦ κειμένου ἔγινε ἀπὸ ἐμᾶς –Τὸ Ἔνζυμο)

Advertisements

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Αρέσει σε %d bloggers: