ΓΙΑΤΙ Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΕΙΣΒΑΛΕΙ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ;

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF

Ὑπάρχει ἕνα θέμα στὸ ὁποῖο τὸ κυβερνῶν κόμμα Δικαιοσύνης καὶ Ἀνάπτυξης τῆς Τουρκίας (AKP) καὶ τὸ κύριο κόμμα τῆς ἀντιπολίτευσης, τὸ Ρεπουμπλικανικὸ Λαϊκὸ Κόμμα (CHP), συμφωνοῦν πλήρως: ἡ πεποίθηση ὅτι τὰ ἑλληνικὰ νησιὰ εἶναι κατεχόμενο τουρκικὸ ἔδαφος καὶ πρέπει νὰ ἀνακαταληφθοῦν. Ἡ πεποίθηση αὐτὴ εἶναι τόσο ἰσχυρὴ ὥστε οἱ ἡγέτες καὶ τῶν δύο κομμάτων ἔχουν ἐκφράσει δημόσια τὴν ἀπειλὴ εἰσβολῆς στὸ Αἰγαῖο.

Ἡ μόνη διαφωνία μεταξὺ τῶν δύο κομμάτων σχετικὰ μὲ τὸ θέμα αὐτὸ ἀφορᾶ τὴν προσπάθειά τους νὰ ἀποδείξουν ποιό εἶναι πιὸ ἰσχυρὸ καὶ πατριωτικὸ καὶ ποιό διαθέτει τὸ θάρρος νὰ πραγματοποιήσει τὴν ἀπειλὴ ἐναντίον τῆς Ἑλλάδας. Ἐνῶ τὸ CHP κατηγορεῖ τὸ AKP, τὸ κόμμα τοῦ προέδρου Ρετζὲπ Ταγὶπ Ἐρντογᾶν, ὅτι ἐπιτρέπει στὴν Ἑλλάδα νὰ κατέχει τουρκικὰ ἐδάφη, τὸ AKP ἐπικρίνει τὸ CHP, τὸ ἱδρυτικὸ κόμμα τῆς Τουρκίας, ὅτι ἐπέτρεψε στὴν Ἑλλάδα νὰ πάρει τὰ νησιὰ μέσω τῆς Συνθήκης τῆς Λωζάνης τοῦ 1924, τῆς Συνθήκης Ἰταλίας–Τουρκίας τοῦ 1932 καὶ τῆς Συνθήκης τῶν Παρισίων τοῦ 1947, ἀναγνωρίζοντας τὰ νησιὰ τοῦ Αἰγαίου ὡς ἑλληνικὸ ἔδαφος.

Τὸ 2016 ὁ Ἐρντογᾶν εἶπε ὅτι ἡ Τουρκία «ἔδωσε» τὰ νησιὰ τὰ ὁποῖα «ἦταν δικά μας» καὶ βρίσκονται «μπροστὰ στὴ μύτη μας». «Ὑπάρχουν ἀκόμα τὰ μνημεῖα μας, τὰ τζαμιά μας ἐκεῖ» εἶπε ἀναφερόμενος στὴν κατοχὴ τῶν νησιῶν ἀπὸ τοὺς Ὀθωμανούς.

Δύο μῆνες νωρίτερα, στὸ συνέδριο γιὰ τὸ «Νέο Δόγμα Ἀσφάλειας» τῆς Τουρκίας, ὁ Ἐρντογᾶν διακήρυξε ὅτι: «Ἡ Συνθήκη τῆς Λωζάνης… δὲν εἶναι ἕνα ἱερὸ κείμενο. Φυσικὰ θὰ τὴν συζητήσουμε καὶ θὰ ἀγωνιστοῦμε γιὰ νὰ ἐξασφαλίσουμε κάτι καλύτερο». Στὴ συνέχεια, τὰ φιλοκυβερνητικὰ μέσα ἐνημέρωσης δημοσίευσαν χάρτες καὶ φωτογραφίες τῶν νησιῶν τοῦ Αἰγαίου, ἀποκαλῶντας τα ἔδαφος τὸ ὁποῖο ὁ «Ἐρντογᾶν λέει ὅτι δώσαμε στὴ Λωζάνη».

Προκειμένου νὰ γίνει κατανοητὸς ὁ ἀπώτερος στόχος του νὰ ἀφήσει πίσω του μιὰ κληρονομιὰ ποὺ θὰ ξεπερνᾶ ἐκείνη ὅλων τῶν ἄλλων Τούρκων ἡγετῶν, ὁ Ἐρντογᾶν ἔχει θέσει ὁρισμένους στόχους γιὰ τὸ ἔτος 2023, τὴν 100η ἐπέτειο ἀπὸ τὴν ἵδρυση τῆς Τουρκικῆς Δημοκρατίας, καὶ γιὰ τὸ ἔτος 2071, τὴν 1000η ἐπέτειο τῆς Μάχης τοῦ Μαντζικὲρτ ποὺ ἔγινε τὸ 1071, κατὰ τὴν ὁποία οἱ μουσουλμάνοι Τοῦρκοι τζιχαντιστὲς ἀπὸ τὴν Κεντρικὴ Ἀσία νίκησαν τὰ χριστιανικὰ βυζαντινὰ στρατεύματα στὰ ἀρμενικὰ ὑψίπεδα τῆς Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας.

Ἡ ἰδέα ποὺ κρύβεται πίσω ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς στόχους εἶναι ἡ δημιουργία ἐθνικιστικῆς συνοχῆς μὲ σκοπὸ τὴν προσάρτηση περισσότερων ἐδαφῶν ἀπὸ τὴν Τουρκία. Ὡστόσο, γιὰ νὰ μεταβάλει τὰ σύνορα τῆς Τουρκίας, ὁ Ἐρντογᾶν πρέπει νὰ τροποποιήσει ἢ νὰ ἀκυρώσει τὴ Συνθήκη τῆς Λωζάνης. Ἡ εἰρωνεία εἶναι ὅτι, πρὶν ἀπὸ τὴ διήμερη ἐπίσημη ἐπίσκεψή του στὴν Ἑλλάδα τὸν Δεκέμβριο – ἡ ὁποία διαφημίστηκε ὡς τὸ ὁρόσημο μιᾶς νέας ἐποχῆς στὶς ἑλληνοτουρκικὲς σχέσεις – ὁ Ἐρντογᾶν δήλωσε στοὺς Ἕλληνες δημοσιογράφους ὅτι ἡ Συνθήκη τῆς Λωζάνης πρέπει νὰ ἐπικαιροποιηθεῖ. Κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ ταξιδιοῦ του, ποὺ ἦταν ἡ πρώτη ἐπίσημη ἐπίσκεψη στὴν Ἑλλάδα Τούρκου ἀρχηγοῦ κράτους μετὰ ἀπὸ 65 χρόνια, ὁ Ἐρντογᾶν ἐπανέλαβε τὴ γνωστὴ ἐπωδὸ ὅτι ἡ Συνθήκη τῆς Λωζάνης πρέπει νὰ ἀναθεωρηθεῖ.

Τὸν ἑπόμενο μήνα, ὁ Ἐρντογᾶν ἔβαλε στὸ στόχαστρο τὸν ἀρχηγὸ τοῦ CHP, Κεμὰλ Κιλιτσντάρογλου, κατηγορῶντας ξανὰ τὸ κόμμα του ὅτι κατὰ τὴ διάρκεια τῶν διαπραγματεύσεων ὑπέγραψε τὴ Συνθήκη τῆς Λωζάνης μὲ τὴν ὁποία δόθηκαν τὰ νησιά. «Θὰ πληροφορήσουμε τὸ ἔθνος σχετικὰ [μὲ αὐτό]», εἶπε ὁ Ἐρντογᾶν. Τὸ νόημα τῆς δήλωσης αὐτῆς εἶναι ὅτι ὁ Ἐρντογᾶν ἀποδέχεται ὅτι τὰ νησιὰ ἀνήκουν νόμιμα στὴν Ἑλλάδα. Ταυτόχρονα, ὅμως, ἀποκαλεῖ τὴν ἑλληνικὴ κυριαρχία ἐπὶ τῶν νησιῶν «εἰσβολή» – προφανῶς διότι τὰ νησιὰ ἦταν κάποτε ἐντὸς τῶν συνόρων της Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας – καὶ τώρα τὰ θέλει πίσω.

Ἐν τῷ μεταξύ, τὸ CHP ἀκολουθεῖ ἐξίσου ἐπιθετικὴ ρητορική, μὲ τὸν Κιλιτσντάρογλου νὰ δηλώνει στὸ τουρκικὸ κοινοβούλιο ὅτι ἡ Ἑλλάδα ἔχει «καταλάβει» 18 νησιά. Ὅταν ἀναφέρθηκε ὅτι ὁ Ἕλληνας Ὑπουργὸς Ἄμυνας, Πάνος Καμμένος, «ἐνοχλήθηκε» μὲ αὐτὴ τὴ δήλωση, ὁ βουλευτὴς καὶ ἀναπληρωτὴς ἐξωτερικῶν ὑποθέσεων τοῦ CHP, Ὀζτοὺρκ Γιλμάζ, ἀπάντησε: «Ἡ Ἑλλάδα δὲν πρέπει νὰ δοκιμάζει τὴν ὑπομονή μας». Ὁ Γιλμὰζ ἐπίσης φέρεται νὰ δήλωσε ὅτι «ἡ Τουρκία εἶναι πολλὰ περισσότερα ἀπὸ τὴν κυβέρνησή της» καὶ ὅτι ὁποιοσδήποτε Ἕλληνας ὑπουργὸς προκαλέσει τὴν Τουρκία «θὰ φάει καμιὰ βαριοπούλα στὸ κεφάλι…Ἂν [ὁ Καμμένος] κοιτάξει στὴν ἱστορία, θὰ δεῖ πολλὰ τέτοια παραδείγματα».

Πράγματι, ἡ ἱστορία εἶναι γεμάτη μὲ παραδείγματα Τούρκων ποὺ πραγματοποίησαν δολοφονικὲς ἐπιθέσεις ἐναντίον τῶν Ἑλλήνων τῆς Ἀνατολίας. Σὲ μία περίπτωση, ἡ ἐπίθεση γενοκτονίας κατὰ τῶν Ἑλλήνων καὶ τῶν Ἀρμενίων χριστιανῶν στὴ Σμύρνη τὸ 1922 τονίστηκε σὲ μία ὁμιλία ἐνώπιον τοῦ κοινοβουλίου ἀπὸ τὸν Ντεβλὲτ Μπαχτσελί, τὸν ἐπικεφαλῆς τοῦ Κόμματος Ἐθνικιστικοῦ Κινήματος (ΜΗΡ):

«Ἐὰν [οἱ Ἕλληνες] θέλουν νὰ πέσουν ξανὰ στὴ θάλασσα – ἐὰν τραβάει ἡ ψυχή τους νὰ κυνηγηθοῦν πάλι – εἶναι εὐπρόσδεκτοι. Τὸ τουρκικὸ ἔθνος εἶναι ἕτοιμο καὶ ἔχει τὴν πίστη νὰ τὸ ξανακάνει. Κάποιος πρέπει νὰ ἐξηγήσει στὴν ἑλληνικὴ κυβέρνηση τί συνέβη τὸ 1921 καὶ τὸ 1922. Ἂν δὲν ὑπάρχει κανεὶς νὰ τῆς τὸ ἐξηγήσει, ξέρουμε πῶς νὰ καρφωθοῦμε σὰν σφαίρα στὸ Αἰγαῖο, νὰ πέσουμε βροχὴ ἀπὸ τὸν οὐρανὸ σὰν εὐλογημένη νίκη καὶ νὰ διδάξουμε ξανὰ στοὺς ἀγγελιοφόρους τῶν σταυροφόρων τὴν ἱστορία».

Τοῦρκοι προπαγανδιστὲς ἐπίσης διαστρεβλώνουν γεγονότα μὲ σκοπὸ νὰ παρουσιάσουν τὴν Ἑλλάδα ὡς ἐπιτιθέμενη. Ὁ Οὐμὶτ Γιαλίμ, πρώην γενικὸς γραμματέας τοῦ Ὑπουργείου Ἐθνικῆς Ἄμυνας, γιὰ παράδειγμα, δήλωσε πρόσφατα ὅτι «ἡ Ἑλλάδα ἔχει μετατρέψει τὰ κατεχόμενα νησιὰ σὲ ὁπλοστάσια καὶ στρατιωτικὰ φυλάκια, τὰ ὁποῖα θὰ χρησιμοποιήσει στὸ μέλλον γιὰ νὰ ἐπέμβει στρατιωτικὰ ἐναντίον τῆς Τουρκίας».

Κάθε Τοῦρκος πολιτικὸς φαίνεται ὅτι ἔχει τὰ δικά του κίνητρα ὅσον ἀφορᾶ τὴν ἐμμονή του μὲ τὰ νησιά: παραδοσιακὸς τουρκικὸς ἐπεκτατισμός, ἐκτουρκισμὸς ἑλληνικῶν ἐδαφῶν, Νέο-Ὀθωμανισμὸς καὶ τὸ ἔμβλημα τῶν κατακτήσεων τοῦ Ἰσλὰμ – ὁ ἱερὸς πόλεμος (τζιχάντ). Ὑπάρχουν ἐπίσης στρατηγικοὶ λόγοι γιὰ τοὺς ὁποίους θέλουν νὰ εἰσβάλουν στὰ νησιά, οἱ ὁποῖοι μποροῦν νὰ γίνουν κατανοητοὶ ἀπὸ τὴ δήλωση τοῦ ἀντιπροέδρου τῆς τουρκικῆς κυβέρνησης, Τουγροὺλ Τουρκές, σχετικὰ μὲ τὸν τουρκικὸ ἔλεγχο τῆς Κύπρου ἀπὸ τὸ 1974:

«Ὑπάρχει ἡ παραπληροφόρηση ὅτι ἡ Τουρκία ἐνδιαφέρεται γιὰ τὴν Κύπρο, ἐπειδὴ ὑπάρχει τουρκικὴ κοινότητα ἐκεῖ… Ἀκόμα καὶ ἂν δὲν ζοῦσαν Τοῦρκοι στὴν Κύπρο, γιὰ τὴν Τουρκία θὰ ὑπῆρχε πάλι κυπριακὸ ζήτημα καὶ εἶναι ἀδύνατο γιὰ τὴν Τουρκία νὰ παραιτηθεῖ ἀπὸ αὐτό».

Ἡ ἴδια στάση καὶ νοοτροπία ἰσχύει γιὰ τὰ νησιὰ τοῦ Αἰγαίου. Μολονότι ἡ Τουρκία γνωρίζει ὅτι τὰ νησιὰ ἀνήκουν νομικὰ καὶ ἱστορικὰ στὴν Ἑλλάδα, οἱ τουρκικὲς ἀρχὲς θέλουν νὰ τὰ καταλάβουν καὶ νὰ τὰ ἐκτουρκίσουν, συνεχίζοντας πιθανῶς τὴν ἐκστρατεία ἐξολόθρευσης τῶν Ἑλλήνων, ὅπως ἔκαναν στὴν Ἀνατολία ἀπὸ τὸ 1914 ἕως τὸ 1923 καὶ μετά. Ἡ καταστροφὴ κάθε ἴχνους ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ ποὺ ὑπῆρχε στὴ Μικρὰ Ἀσία, ἡ ὁποία ἦταν ἑλληνικὴ γῆ πρὶν ἀπὸ τὴν τουρκικὴ εἰσβολὴ τὸν 11ο αἰῶνα, ἔχει σχεδὸν ὁλοκληρωθεῖ. Ἔχουν ἀπομείνει λιγότεροι ἀπὸ 2.000 Ἕλληνες σήμερα στὴν Τουρκία.

Δεδομένης τῆς βάρβαρης τουρκικῆς εἰσβολῆς στὴν Κύπρο τὸ 1974, οἱ τωρινὲς ἀπειλὲς ἐναντίον τῆς Ἑλλάδας – καὶ ἀπὸ τὰ δυὸ ἄκρα τοῦ τουρκικοῦ πολιτικοῦ φάσματος – πρέπει νὰ ληφθοῦν σοβαρὰ ὑπόψη ἀπὸ τὴ Δύση. Ἡ Ἑλλάδα εἶναι ἡ γενέτειρα τοῦ δυτικοῦ πολιτισμοῦ. Ἀποτελεῖ τὸ σύνορο τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης. Ὁποιαδήποτε ἐπίθεση ἐναντίον τῆς Ἑλλάδας θὰ πρέπει νὰ ἐκλαμβάνεται ὡς ἐπίθεση ἐναντίον τῆς Δύσης. Ἦρθε πλέον ἡ ὥρα γιὰ τὴ Δύση, ἡ ὁποία ἔχει παραμείνει σιωπηλὴ μπροστὰ στὶς τουρκικὲς θηριωδίες, νὰ ὀρθώσει τὸ ἀνάστημά της στὴν Ἄγκυρα.

Τῆς Τουρκάλας δημοσιογράφου Uzay Bulut

Μετάφραση: Γεώργιος Ἀναγνώστου

Πηγή:

https://www.gatestoneinstitute.org/11954/turkey-threats-greek-islands

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Αρέσει σε %d bloggers: