ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑ: ΕΜΕΙΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΔΙΚΩΣ ΦΟΒΙΚΟΙ ΕΝΩ ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΩΣ ΠΑΝΙΚΟΒΛΗΤΟΙ

Ὁ πανικὸς τῆς Τουρκίας ἔναντι τῆς ἀντικειμενικῆς της περιθωριοποίησης καὶ τῆς κατάρρευσης τῶν νέο-ὀθωμανικῶν της βλέψεων εἶναι ἡ αἰτία τῆς νευρικῆς καὶ σπασμωδικῆς πολιτικῆς της στὰ ἑλληνοτουρκικά. Ἡ Τουρκία γεωστρατηγικῶς ὑποβαθμίζεται καθὼς ἐξέρχεται τῆς Ἀνατολικῆς Μεσογείου, ἐνῶ ἀναβαθμίζεται ὁ ρόλος τῆς Ἑλλάδας.

Ἡ χώρα μας ἐξελίσσεται σὲ περιοχὴ ὑψίστου γεωστρατηγικοῦ ἐνδιαφέροντος καὶ σὲ πρωτεύουσα τῆς νοτιοανατολικῆς λεκάνης τῆς Μεσογείου διαμέσου τῆς γεωοικονομίας, ἡ ὁποία ἀφορᾶ τὶς τεράστιες ἐνεργειακὲς δυνατότητες τῆς ἑλλαδικῆς καὶ τῆς κυπριακῆς Ἀποκλειστικῆς Οἰκονομικῆς Ζώνης.

Ἐν τῷ μεταξύ, ἐμεῖς μεμψιμοιροῦμε ἐξαιτίας τῆς ἄγνοιας στὴν ὁποία τὸ κατεστημένο τῶν μμέ μας ἔχει καταδικάσει καὶ τῆς ἀνικανότητας τῆς πολιτικῆς χειριστοκρατίας ποὺ λυμαίνεται ἐδῶ καὶ δεκαετίες τὴν χώρα.

Οἱ ἀντικειμενικὲς δυνατότητες τῆς ραγδαίας ἀναβάθμισης τοῦ ρόλου τῆς Ἑλλάδας καὶ ἡ κραυγαλέα ἀντίθεση αὐτῶν τῶν δυνατοτήτων μὲ τὴν σημερινὴ μιζέρια ποὺ μαστίζει τὴν χώρα θὰ ὁδηγήσουν σύντομα σὲ ἀνατροπὴ τῆς πολιτικῆς τάξης πραγμάτων ποὺ διαμορφώθηκαν ἀπὸ τὴν Μεταπολίτευση, ἡ ὁποία βρίσκεται στὴν τελικὴ φάση τῆς παρακμῆς της.

Ἕνα νέο ἱστορικὸ κεφάλαιο ἀνοίγει γιὰ τὴν χώρα μας. Φυσικά, ἐμεῖς, ὡς Νεοέλληνες, δὲν τὸ πιστεύουμε καὶ γι’ αὐτό, ὅπως πάντα συνέβαινε σὲ αὐτὲς τὶς περιπτώσεις, θὰ τὸ δοῦμε.

Γιὰ τὸ «ζουμί» τῆς ὑπόθεσης ποὺ ὀνομάζεται Ἀποκλειστικὴ Οἰκονομικὴ Ζώνη δεῖτε λίγο παρακάτω τὸ βίντεο ποὺ ἔχουμε τιτλοφορήσει: ΑΟΖ: Ἡ ἑλληνικὴ ἐπανάσταση τῆς θάλασσας.

Γιὰ τοὺς πλέον δύσπιστους σημειώνουμε ὅτι ἡ ΑΟΖ δὲν ἔχει ὑποθηκευτεῖ σὲ κανένα μνημόνιο, ἐνῶ τὸ εὐρωπαϊκὸ κεκτημένο προβλέπει ὅτι ἡ συντριπτικὴ πλειονότητα τῶν κερδῶν ἀπὸ τὴν ἐκμετάλλευση τῆς ΑΟΖ πηγαίνει στὸ κράτος ποὺ τὴν ἐκχωρεῖ στὶς ἑταιρεῖες.

5η ΜΑΡΤΙΟΥ 2018: ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΗΝ ΕΧΟΥΜΕ ΠΑΡΕΙ ΧΑΜΠΑΡΙ

 

Μία κοινοπραξία κολοσσὸς ποὺ συνθέτουν ἡ ἀμερικανικὴ ExxonMobil, ἡ γαλλικὴ Total καὶ τὰ Ἑλληνικὰ Πετρέλαια κατέθεσαν προσφορὰ γιὰ τοὺς ὑδρογονάνθρακες τῆς Κρήτης στὰ δυὸ θαλάσσια οἰκόπεδα ποὺ περιλαμβάνονταν στὴ διεθνῆ διαγωνιστικὴ διαδικασία, τὸ ἕνα νότια καὶ τὸ ἄλλο νοτιοδυτικά του νησιοῦ.

Ἡ ἑλληνικὴ διαχειριστικὴ ἐταιρία ὑδρογονανθράκων ἀνακοίνωσε νωρίτερα τὸ ἀπόγευμα τὸ τέλος τῆς προθεσμίας καὶ πλέον ὁ σχετικὸς φάκελος θὰ κατατεθεῖ στὸ ὑπουργεῖο Ἐνέργειας ὅπου καὶ θὰ ἀξιολογηθοῦν οἱ προσφορές.

Ἀναλυτικότερα, ἡ ΕΔΕΥ ἀναφέρει τὰ ἑξῆς στὴν ἀνακοίνωση ποὺ ἐξέδωσε:

«Η ΕΔΕΥ εἶναι στὴν εὐχάριστη θέση νὰ ἀνακοινώσει ὅτι σήμερα 5 Μαρτίου 2018 στὶς 17:00 ὥρα ἔληξε αἰσίως ἡ προθεσμία γιὰ τοὺς διαγωνισμοὺς :

Α. «Προκήρυξη Διεθνοῦς διαγωνισμοῦ γιὰ παραχώρηση δικαιώματος ἔρευνας καὶ ἐκμετάλλευσης ὑδρογονανθράκων στὶς θαλάσσιες περιοχὲς «Δυτικὰ Κρήτης» καὶ «Νοτιοδυτικὰ Κρήτης»», ΦΕΚ Β’ 2848/11-08-2017 καί,

Β. «Προκήρυξη Διεθνοῦς διαγωνισμοῦ γιὰ παραχώρηση δικαιώματος ἔρευνας καὶ ἐκμετάλλευσης ὑδρογονανθράκων σὲ θαλάσσια περιοχὴ στὴ Δυτικὴ Ἑλλάδα «Ἰόνιο», ΦΕΚ Β’ 2849/11-08-2017, μὲ τὴν κατάθεση τῶν κάτωθι προσφορῶν:

Α. Κοινοπραξία Total – ExxonMobil – ΕΛΠΕ γιὰ Δυτικὰ καὶ Νοτιοδυτικὰ Κρήτης καὶ

Β. Κοινοπραξία Repsol – ΕΛΠΕ γιὰ τὸ Ἰόνιο.

Ἡ διαδικασία ὑποβολῆς προσφορῶν κύλησε ὁμαλά, τηρουμένων ὅλων τῶν νόμιμων προϋποθέσεων. Η ΕΔΕΥ θὰ προχωρήσει μὲ γοργὸ ρυθμὸ στὴν ἀξιολόγηση τῶν ὑποβληθεισῶν προσφορῶν, μὲ σκοπὸ τὴν εἰσήγησή της πρὸς τὸν Ὑπουργὸ ΠΕΝ γιὰ τὴν ἀνάδειξη τοῦ Ἐπιλεγέντος Αἰτοῦντος τῶν πρὸς παραχώρηση περιοχῶν».

Τόσο σὲ Ἰόνιο, ὅσο καὶ σὲ Κρήτη, ἦταν ἀρκετὲς οἱ πετρελαϊκὲς ἑταιρεῖες ποὺ εἶχαν ἀγοράσει τὰ πακέτα τῶν δεδομένων σεισμικῶν ἐρευνῶν, γεγονὸς ποὺ ἀποτελοῦσε προϋπόθεση γιὰ συμμετοχὴ στὸ διαγωνισμὸ παραχώρησης τῶν ἐν λόγῳ περιοχῶν γιὰ ἔρευνες ὑδρογονανθράκων.

Πηγή: https://creta24.gr/kinopraxia-kolossos-gia-tous-ydrogonanthrakes-tis-kritis/