ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΘΑΝΑΤΙΚΗΣ ΠΟΙΝΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF

Πόσο ἀξίζει ἡ ἀνθρώπινη ζωή; Στὴν ἐρώτηση αὐτή, διατυπωμένη γενικά, δὲν ὑπάρχει ἀπάντηση ἂν δὲν προσδιορισθοῦν τὸ μέτρο καὶ τὸ κριτήριο βάσει τοῦ ὁποίου γίνεται ἡ κρίση. Ἂν ὅμως τὸ ἐρώτημα τεθεῖ ὡς ἑξῆς: «Πόσο ἀξίζει ἡ ζωὴ ἑνὸς  δολοφόνου ἢ ἑνὸς βιαστῆ καὶ δολοφόνου ἢ ἑνὸς λῃστῆ, βιαστῆ καὶ δολοφόνου;», τότε μπορεῖ νὰ δοθεῖ ἀπάντηση.

Ἂς πάρουμε σὰν παράδειγμα τὴν περίπτωση ἑνὸς βιαστῆ καὶ δολοφόνου ὅπως αὐτοῦ ποὺ βίασε καὶ σκότωσε τὴ νεαρὴ κοπέλα στὴν Πάρο ἢ τοῦ ἄλλου ποὺ βίασε καὶ ἔκαψε τὴν ἄτυχη κοπέλα στὴν Ξάνθη πρὶν ἀπὸ μερικὲς ἑβδομάδες ἢ ἐκείνου ποὺ πρὶν ἀπὸ καιρὸ μπῆκε στὸ διαμέρισμα μίας ἡλικιωμένης γυναίκας καὶ τὴ βίασε, τὴ λήστεψε καὶ τὴ σκότωσε.

Πόσο ἀξίζει ἡ ζωὴ ἑνὸς τέτοιου ἐγκληματία γιὰ τὴν κοινωνία;

Ἕνας τέτοιος ἄνθρωπος εἶναι πηγὴ δυστυχίας γιὰ ὅλους. Φέρνει ντροπὴ καὶ θλίψη στὴν οἰκογένειά του, φέρνει τὸν θάνατο στὰ θύματά του καὶ τὴ δυστυχία στὶς οἰκογένειές τους, καὶ ἀκόμη φέρνει στενοχώρια καὶ φόβο στοὺς ἄλλους ἀνθρώπους. Σὲ τέτοιες περιπτώσεις μπορεῖ νὰ τεθεῖ τὸ συγκεκριμένο ἐρώτημα: Πρέπει ἕνας τέτοιος ἐγκληματίας νὰ ἀντιμετωπίζει τὴν ποινὴ τοῦ θανάτου ἢ εἶναι ἀρκετὸ νὰ δικάζεται καὶ νὰ τιμωρεῖται μὲ φυλάκιση, ἔστω, ἰσόβια;  

Σὲ δύσκολα ζητήματα ὅπως αὐτό, ὅπου ἡ προδιάθεση, ἡ κρίση καὶ ἡ ἐμπειρία τοῦ καθενὸς παίζουν σημαντικὸ ρόλο, δὲν ὑπάρχουν εὔκολες ἀπαντήσεις. Πιστεύω ὅμως ὅτι ἡ κοινωνία ἔχει νὰ ὠφεληθεῖ ἀπὸ τὴν ἐπαναφορὰ τῆς θανατικῆς ποινῆς γιὰ δυὸ κυρίως λόγους. Πρῶτον, ἡ ἀποτροπὴ τέτοιων ἐγκλημάτων. Ἂν οἱ εἰδεχθεῖς δολοφόνοι τῶν παραπάνω περιπτώσεων ἤξεραν ὅτι θὰ τοὺς περίμενε ἡ κρεμάλα, εἶναι ἀμφίβολο ἂν θὰ ἔκαναν αὐτὰ ποὺ ἔκαναν. Λέγεται ὅτι στὶς ΗΠΑ ὑπάρχει ἕνας ἄγραφος καὶ μυστικὸς νόμος σύμφωνα μὲ τὸν ὁποῖο ἐκεῖνος ποὺ θὰ σκοτώσει ἀστυνομικὸ θὰ ἐκτελεστεῖ πρὶν φθάσει στὸ δικαστήριο. Στὶς ΗΠΑ σπάνια δολοφονοῦνται ἀστυνομικοί. Ἂν αὐτὸ δὲν πείθει, σκεφθεῖτε τὴν περίπτωση τῆς Σιγκαπούρης ὅπου ἡ κατοχὴ ναρκωτικῶν τιμωρεῖται μὲ θάνατο καὶ τὸ ἀποτέλεσμα εἶναι ὅτι δὲν ὑπάρχει χρήση ναρκωτικῶν.

Ὁ δεύτερος λόγος εἶναι ὅτι τὸ λαϊκὸ αἴσθημα καὶ τὰ ἀγαπημένα πρόσωπα τοῦ θύματος ἀπαιτοῦν ἱκανοποίηση. Δὲν ἀποτελεῖ ἱκανοποίηση ἡ ἰσόβια φυλάκιση ποὺ σημαίνει ὅτι σὲ μερικὰ χρόνια, ἔστω 20 ἢ 25, ὁ δολοφόνος θὰ κυκλοφορεῖ ἐλεύθερος ἀνάμεσά μας, ἀπειλῶντας νέες ἀθῶες ζωές.

Τὸ ἄρθρο 7, πάρ. 3 τοῦ Συντάγματος ἀπαγορεύει τὴ θανατικὴ ποινὴ πλὴν περιπτώσεων ἐθνικῆς προδοσίας. Σὲ αὐτὸ τὸ ζήτημα, ὅπως καὶ σὲ ἄλλα, π.χ. στὸ θέμα τῆς εὐθύνης ὑπουργῶν, στὸ θέμα τοῦ ἀριθμοῦ τῶν βουλευτῶν κτλ., ἡ ἀναθεώρηση εἶναι ἀναγκαία.

Δὲν νομίζω ὅτι οἱ περισσότεροι πολιτικοὶ νοιάζονται γιὰ τὸν λαὸ ἢ γιὰ τὸν περιορισμὸ τῆς ἐγκληματικότητας ποὺ μαστίζει τὴ χώρα. Πιστεύω ὅμως ὅτι ἂν στὸ ἐγγὺς μέλλον ἕνας δικαστὴς διαβάσει τὴν «εἰς θάνατον» ἐτυμηγορία τοῦ δικαστηρίου γιὰ εἰδεχθεῖς βιαστὲς καὶ δολοφόνους, πολλοὶ Ἕλληνες θὰ νιώσουν ἀνακούφιση καὶ ἴσως εὐχαρίστηση.

Θ. Π. Λιανὸς

Ὁ κ. Θ. Π. Λιανὸς εἶναι ὁμότιμος καθηγητὴς Πολιτικῆς Οἰκονομίας στὸ Οἰκονομικὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:  ἐφημερίδα «Τὸ Βῆμα», 20/01/2013

Ὁ πολυτονισμός ἔγινε ἀπὸ ἐμᾶς (Τὸ Ἔνζυμο)

Advertisements

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Αρέσει σε %d bloggers: