ΟΤΑΝ ΕΞΥΜΝΕΙΣ ΕΝΑΝ ΓΕΝΟΚΤΟΝΟ ΚΑΙ ΔΗΛΩΝΕΙΣ ΟΤΙ “ΧΕΣΤΗΚΕΣ” ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΣΟΥ ΤΟΥ ΛΑΟΥ, ΔΕΝ ΣΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΛΥΝΤΖΑΡΙΣΜΑ ΑΛΛΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ!

Δὲν χρειάζεται νὰ διαθέτει κανεὶς καλπάζουσα φαντασία γιὰ νὰ φαντασθεῖ τί διοικητικές, νομικὲς καὶ πολιτικὲς κυρώσεις θὰ εἶχε ὑποστεῖ ὁ δήμαρχος τοῦ Τὲλ Ἀβίβ, ἐὰν δήλωνε δημοσίως ὅτι… “χέστηκε” γιὰ τὸ Ὁλοκαύτωμα τῶν Ἑβραίων, καὶ ὅτι αὐτὸ ποὺ τὸν ἐνδιαφέρει εἶναι ὅτι ὁ Ἀδόλφος Χίτλερ ἦταν ὁ πατέρας τοῦ Γ’ Ράϊχ, ὅτι πραγματοποίησε μεγάλες ἀλλαγὲς στὴν χώρα του καὶ ὅτι ἀπολάμβανε τὸν θαυμασμὸ τοῦ γερμανικοῦ λαοῦ. Δὲν χρειάζεται ἐπίσης νὰ διαθέτει κανεὶς καλπάζουσα φαντασία γιὰ νὰ φαντασθεῖ τί κυρώσεις ὑπέστη στὴν σημερινὴ Ἑλλάδα ὁ δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Γιάννης Μπουτάρης, ὅταν πρὶν ἀπὸ ἕναν περίπου χρόνο, σὲ συνέντευξή του, δήλωσε ἀκριβῶς τὰ ἴδια γιὰ τὸ μεγάλο ἴνδαλμα τοῦ Ἀδόλφου Χίτλερ: τὸν Κεμὰλ Ἀττατούρκ. Ἀπολύτως καμία.

Ὁ κ. Μπουτάρης δήλωσε, λοιπόν, ἀγγλιστὶ στὸ πλαίσιο τῆς ἐκδήλωσης Concordia Summit, ποὺ ἔγινε στὴν Ἀθήνα, ὅτι ὁ Κεμὰλ εἶναι ὁ “πατέρας” τῆς Τουρκικῆς Δημοκρατίας («Δημοκρατίας»!), ὅτι προσωπικῶς “χέστηκε” (‘I don’t give a shit’) γιὰ τὸ ἐὰν σκότωσε Ἕλληνες καὶ ὅτι αὐτὸ ποὺ ἔχει σημασία εἶναι ὅτι πραγματοποίησε μεγάλες ἀλλαγὲς στὴν Τουρκία καὶ ὅτι ὁ τουρκικὸς λαὸς τὸν θαύμαζε.

Ἔκτοτε ὁ “πολύς” κ. Μπουτάρης παραμένει ἀκλόνητος στὴν θέση του καὶ συνεχίζει νὰ ἐκδηλώνει τὸ ὑψηλὸ πνευματικό του ἐπίπεδο καὶ τὸν πλούσιο ψυχικό του κόσμο μὲ δηλώσεις καὶ ἐκδηλώσεις ποὺ εἶναι γνωστὲς στὸ πανελλήνιο.

Μὲ μιὰ χειρονομία ἀπύθμενου θράσους ὁ δήμαρχος Θεσσαλονίκης ἀποφάσισε ἐχθὲς νὰ παραστεῖ στὶς ἐκδηλώσεις γιὰ τὴν ἐπέτειο τῆς Γενοκτονίας τῶν Ποντίων στὴν πόλη. Γιὰ δείξει γιὰ μία ἀκόμη φορὰ πόσο σέβεται τὴν ἡμέρα τῆς ἐπετείου ἔδωσε προηγουμένως τὴν ἄδειὰ του νὰ διεξαχθεῖ ταυτόχρονα ἐκδήλωση, σὲ ἄλλο σημεῖο τῆς πόλης, σὲ ὀμάδα συμπολιτῶν μας που χαρακτηρίζεται γιὰ τὴν ἰδιαίτερη σοβαρότητὰ καὶ τὴν ἀξιοπρέπειὰ της, γιὰ τὴν ὁποῖα ὁ κ. Μπουτάρης ἔχει ἐκδηλώσει ἐπανειλλημένως τὴν ἰδιαίτερη στοργή του.

Αἴφνης στὸν χῶρο τῆς ἐκδὴλωσης γιὰ τὴν Γενοκτονία ὁ κ. Μπουτάρης δέχθηκε λυντζάρισμα ἀπὸ ἄτομα τὰ ὁποῖα παρευρίσκονταν ἐκεῖ -γεγονὸς τὸ ὁποῖο μόνο ἀψυχολόγητο μπορεῖ νὰ χαρακτηρισθεῖ. Σύσσωμοι οἱ ἐκπρόσωποι τῆς ἄρχουσας ἀφρόκρεμας τῆς χῶρας καταδίκασαν μὲ ἀποτροπιασμὸ τὴν ἐπίθεση, πρᾶγμα τὸ ὁποῖο λησμόνησαν νὰ κάνουν καὶ γιὰ τὶς δηλώσεις τοῦ κ. Μπουτάρη γιὰ τὸ ὅτι “χέστηκε” γιὰ τὴν Γενοκτονία 353.000 Ἑλλήνων τοῦ Πόντου. Εἶναι μάλιστα ἀπορίας ἄξιον πῶς δὲν κινήθηκαν ὁργανώσεις ποὺ εἶναι γνωστὲς γιὰ τὴν ἀδἐκαστη εὐαισθησία τους σὲ ζητήματα ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, ὅπως λ.χ. τὸ Παρατηρητήριο τῶν Συμφωνιῶν τοῦ Ἐλσίνκι.

Μάλιστα ὁ συμπαθέστατος κ. Εὐάγγελος Βενιζέλος χαρακτήρισε τὴν ἐπίθεση ὡς “τὴν χειρότερη ἐκδοχὴ τοῦ φασισμού”. Προφανῶς, ὁ κ. Βενιζέλος θεωρεῖ ὅτι οἱ δηλώσεις τοῦ κ. Μπουτάρη γιὰ τὴν Γενοκτονία δὲν ἐμπεριέχουν ἴχνος φασισμοῦ, παραβλέποντας “δημοκρατικὰ” τὸ γεγονὸς ὅτι οἱ Τρεῖς Γενοκτονίες (Ἀρμενίων, Ἑλλήνων, Ἀσσυρίων), ποὺ πραγματοποίησε ὁ τουρκικὸς σωβινισμός, ἀποτέλεσαν θαυμαστὸ πρότυπο μαζικῆς ἐξόντωσης γιὰ τὸν Ἀδόλφο Χίτλερ καὶ τοὺς Γερμανοὺς Ἐθνικοσοσιαλιστές, τὸ ὁποῖο βρῆκαν τὴν εὐκαιρία νὰ ἐφαρμόσουν στοὺς Ἑβραίους.

Ὁ θαυμαστὴς τοῦ ἰνδάλματος τοῦ Χίτλερ, ποὺ “χέστηκε” γιὰ τὴν Γενοκτονία τῶν Ἑλλήνων τοῦ Πόντου, δὲν παρέλειψε μάλιστα νὰ ἀνεγείρει μνημεῖο στὴν πόλη γιὰ τὸ Ὁλοκαύτωμα τῶν Ἑβραίων (οἱ ὁποῖοι ἐξοντώθηκαν μὲ πρότυπο τὶς τουρκικὲς Γενοκτονίες!). Πόσο εἰλικρινὴς ἢ στοιχειωδῶς ἐχέφρων μπορεῖ νὰ θεωρηθεῖ ἕνας ἄνθρωπος ποὺ δηλώνει ὅτι τιμᾷ τὴν μνήμη τῶν θυμάτων τοῦ Ἑβραϊκοῦ Ὁλοκαυτώματος δηλώνοντας “χεσμένος” γιὰ τὸ Ὁλοκαύτωμα τοῦ ἴδιου του τοῦ λαοῦ; Πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ καταδικάζεις τὶς γενοκτονίες ὅταν you don’t give a shit γιὰ τὰ θύματα τῶν γενοκτονιῶν; Παράνοια, νοητικὴ ὑστέρηση ἢ χυδαῖος πολιτικαντισμός;

Στὴν περίπτωση τοῦ κ. Μπουτάρη δὲν μποροῦμε εἰλικρινῶς νὰ ἀποφανθοῦμε.

Γιὰ ἕνα πρᾶγμα μποροῦμε νὰ μιλήσουμε μὲ βεβαιότητα. Ὅ,τι μυαλὰ καὶ νὰ κουβαλάει ὁ κ. Μπουτάρης ἡ ἰδεολογία του εἶναι ἡ ἰδεολογία τῆς βαρβαρότητας. Ὁ θαυμαστὴς ἑνὸς γενοκτόνου, ὁ ἄνθρωπος ποὺ “χέστηκε” γιὰ τὰ θύματα μιᾶς γενοκτονίας (καὶ μάλιστα τοῦ λαοῦ του) δὲν μπορεῖ παρὰ νὰ εἶναι ὁ θαυμαστὴς τῆς ἴδιας τῆς Βαρβαρότητας.

Δὲν μποροῦμε ἐπ’ οὐδενὶ λόγῳ νὰ μὴν καταδικάσουμε τὸ λυντζάρισμα τοῦ κ. Μπουτάρη. Γιὰ τὸν ἁπλούστατο λόγο ὅτι δὲν εἴμαστε ὁμοϊδεάτες του. Καὶ τὸ λυντζάρισμα εἶναι μία πράξη βαρβαρότητας.

Σὲ ἕνα πραγματικὸ κράτος δικαίου ἡ βαρβαρότητα ἀπαγορεύεται. Ὁ κ. Μπουτάρης καὶ οἱ ὅμοιοί του θὰ ἔπρεπε νὰ εἶχαν σταλεῖ στὸ ἐκτελεστικὸ ἀπόσπασμα ὄχι μόνο γιὰ περιύβριση τῆς μνήμης τῶν νεκρῶν τῆς Γενοκτονίας τοῦ Ποντιακοῦ Ἑλληνισμοῦ ἀλλὰ κυρίως ὡς διαπρύσιοι κήρυκες τῆς βαρβαρότητας.

Σωτήρης Γιαννέλης

ΥΓ: Εἴμαστε βέβαιοι ὅτι οἱ δυνάμεις τῆς τάξεως (τὸ ποιὰς τάξεως εἶναι ἄλλη ἱστορία) θὰ κινηθοῦν τάχιστα καὶ θα συλλάβουν τοὺς αὐτουργούς τῆς ἐπίθεσης στὸν κ. Μπουτάρη, ὅπως ἄλλωστε ἔκαναν καὶ μὲ τοὺς δολοφόνους της Marfin.Ἔχουμε ἀπόλυτη ἐμπιστοσύνη στὸν πανάξιο κ. Τόσκα, ποὐ λόγω τῶν ἐξαιρετικῶν του ἱκανοτήτων κατέχει την θέση τοῦ Ὑπουργοῦ Προστασίας τοῦ Πολίτη, ὅτι θὰ κάνει τὸ πᾶν, ὅπως ἄλλωστε πράττει γιὰ τὴν ἀσφάλεια τῶν ἀπλῶν πολιτών. Τὸ μόνο ποῦ μας προξενεῖ ἐντύπωση εἶναι ὅτι δὲν συμβούλευσε τὸν κ. Μπουτάρη ἀντί νὰ πήγαινε στὴν ἐπετειακὴ ἐκδήλωση τὸ καλύτερο ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ κάνει θὰ ἦταν νὰ πέσει γιὰ ὕπνο. 

Advertisements

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Αρέσει σε %d bloggers: