ΙΤΑΛΟΙ: ΣΤΕΙΛΤΕ ΣΤΟ ΔΙΑΟΛΟ ΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΣΤΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΖΩΝΗ!

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF

Ἡ δημοκρατικὴ μάσκα τῆς δικτατορίας τῆς εὐρωπαϊκῆς οἰκονομικῆς ὀλιγαρχίας καὶ τῆς πολιτικῆς της τάξης καταπίπτει καὶ πάλι μὲ τρόπο ἀπροκάλυπτο ἀλλὰ αὐτὴν τὴν φορὰ σὲ μία ἀπὸ τὶς χῶρες-θεμέλια της Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης: τὴν Ἰταλία.

Στὴν Ἰταλία ἔχει συντελεσθεῖ ἕνα ἀνοικτὸ Θεσμικὸ Πραξικόπημα, μὲ τὴν παραβίαση τοῦ Συντάγματος καὶ τὴν κατάφωρη καταπάτηση τῆς ἀρχῆς τῆς Λαϊκῆς Κυριαρχίας ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν Πρόεδρο τῆς χώρας, προκειμένου νὰ διασφαλισθοῦν τὰ συμφέροντα τῆς ἐγχώριας οἰκονομικῆς ἐλίτ, τῶν Εὐρωπαίων τραπεζιτῶν καὶ τῆς Γερμανίας.

Τὸ πρωτόγνωρο γεγονὸς στὰ χρονικά της μεταπολεμικῆς πολιτικῆς ἱστορίας τῆς Ἰταλίας καταδεικνύει τὴν ἀπόγνωση ἀλλὰ καὶ τὸ θράσος τοῦ τραπεζοκρατικοῦ κατεστημένου μπροστὰ στὴν ἀμφισβήτηση τῆς ἡγεμονίας του καὶ προαναγγέλλει ἐκρηκτικὲς ἐξελίξεις ποὺ θὰ κρίνουν τὸ ἄμεσο μέλλον τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης ὡς ἠπειρωτικῆς φυλακῆς τῶν λαῶν.

Οἱ Εὐρωκράτες καὶ τὸ γερμανικὸ Τέταρτο Ράιχ ἔρχονται σὲ ἀνοικτὴ σύγκρουση μὲ τὴν μεγάλη πλειονότητα τοῦ ἰταλικοῦ λαοῦ, ὁ ὁποῖος προσπαθεῖ νὰ περισώσει τὴν ἐθνική του ἀνεξαρτησία καὶ ἀρνεῖται νὰ θυσιασθεῖ γιὰ χάρη τοῦ μεταμφιεσμένου γερμανικοῦ μάρκου, ποὺ ὀνομάζεται ψευδεπίγραφα «εὐρώ».

Οἱ Διεθνεῖς καὶ Εὐρωπαϊκοὶ Τοκογλύφοι κατόρθωσαν νὰ συνθλίψουν τὴν Ἑλλάδα καὶ νὰ τὴν μετατρέψουν σὲ γερμανικὴ ἀποικία χρέους μὲ τὴν βοήθεια τῶν ἐγχώριων πολιτικῶν δυνάμεων, δεξιῶν καὶ ἀριστερῶν, διασύροντας τὸν ἑλληνικὸ λαὸ καὶ ἀγνοῶντας μὲ περισσὴ ἀλαζονεία τὴν βούλησή του.

Οἱ ἰταλικὲς ἐκλογὲς ἀνέτρεψαν τὸ πολιτικὸ σκηνικὸ ἀναδεικνύοντας δυνάμεις ποὺ ἀντιτίθενται χλιαρὰ στὴν δικτατορία τῶν εὐρωκρατῶν καὶ ἐπιζητοῦν τὸν τερματισμὸ τῆς σκληρῆς δημοσιονομικῆς πειθαρχίας καὶ τῆς λιτότητας. Καὶ μόνο ἡ ἀπόπειρα τῆς κυβέρνησης συνασπισμοῦ τῶν Πέντε Ἀστέρων καὶ τῆς Λέγκας νὰ ἀμφισβητήσουν τὰ «ἅγια τῶν ἁγίων» τοῦ ἀποπληθωρισμοῦ καὶ τοῦ εὐρὼ στάθηκαν ἀρκετὰ γιὰ νὰ ἀκυρωθεῖ σκανδαλωδῶς τὸ ἐκλογικὸ ἀποτέλεσμα ἀπὸ τὸν ἴδιο τους τὸν Πρόεδρο, γράφοντας στὰ παλαιότερα τῶν ὑποδημάτων τους τὴν ψῆφο τοῦ ἰταλικοῦ λαοῦ. Εὔλογα οἱ Ἰταλοὶ διερωτῶνται γιὰ τὸν ἂν τὴν χώρα τους τελικὰ τὴν κυβερνοῦν οἱ ἴδιοι ἢ ἡ Γερμανία.

Τώρα ἦρθε ἡ ὥρα νὰ τὰ βάλουν μὲ τοὺς Ἰταλούς, στηριζόμενοι καὶ πάλι στὴν πιστὴ συνεργασία τῆς ἐγχώριας ἰθύνουσας τάξης καὶ στὴν βοήθεια τῆς Ἰταλικῆς Ἀριστερᾶς, ἀναλαμβάνοντας τὸ ὑψηλότατο ρίσκο τῆς διάλυσης τῆς εὐρωζώνης. Διόλου τυχαία ὁ διορισμένος μεταβατικὸς πρωθυπουργὸς τῆς χώρας, ὁ Κάρλο Κοταρέλι, εἶναι πρώην γενικὸς διευθυντὴς τοῦ ΔΝΤ. Καὶ διόλου τυχαία ἔχει τὴν στήριξη τῶν βρυκολάκων τῆς Ἰταλικῆς Ἀριστερᾶς καὶ τοῦ βαμπὶρ τοῦ Μπερλουσκόνι.

Τὸ θεσμικὸ πραξικόπημα τοῦ Ἰταλοῦ Προέδρου προδίδει τὴν ἀπόγνωση στὴν ὁποία ἔχει περιέλθει τὸ εὐρωκατεστημένο. Τὸ ἰλιγγιῶδες ἰταλικὸ δημόσιο χρέος ὕψους 2,35 τρὶς εὐρὼ δὲν ἀφήνει καμιἀμφιβολία ὅτι ἀποτελεῖ τὴν βόμβα ποὺ μπορεῖ νὰ τινάξει στὸν ἀέρα τὴν εὐρωζώνη.

Εὐχόμαστε οἱ Ἰταλοὶ νὰ μὴν ἀνεχθοῦν τὴν ἰταμὴ πρόκληση στὴν ἐθνική τους ὑπερηφάνεια καὶ νὰ στείλουν στὸ διάολο τὸ ἰταλικὸ κατεστημένο καὶ τοὺς Εὐρωκράτες καὶ νὰ γίνουν ὁ μοχλὸς γιὰ τὴν διάλυση τῆς εὐρωζώνης. Ἔτσι βοηθοῦν καὶ ἐμᾶς νὰ στείλουμε ἐπιτέλους τὴν ἐγχώρια οἰκονομικὴ καὶ πολιτικὴ ψευδοελὶτ στὴν θέση ποὺ τῆς ἀξίζει.

Πέτρος Σεραφεὶμ

ΕΝΑ ΠΑΝΤΟΤΙΝΟ ΜΝΗΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΗΘΟΥΣ: Η ΘΑΡΡΑΛΕΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΩΑΜΕΘ ΝΑ ΠΑΡΑΔΩΣΕΙ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ ΝΑ ΓΛΥΤΩΣΕΙ Ο ΙΔΙΟΣ

Ἀπαρτίσας οὖν τὰ πάντα, ὡς αὐτῷ ἐδόκει καλῶς, ἔπεμψεν ἔνδον λέγων τῷ βασιλεῖ «Γίνωσκε τὰ τοῦ πολέμου ἤδη ἀπήρτησθαι• καὶ καιρός ἐστιν ἀπό τοῦ νῦν πρᾶξαι τὸ ἐνθυμηθὲν πρὸ πολλοῦ παρ’ ἡμῖν νῦν• τὴν δὲ ἔκβασιν τοῦ σκοποῦ τῷ Θεῷ ἐφίεμεν. Τί λέγεις; Βούλει καταλιπεῖν τὴν πόλιν καὶ ἀπελθεῖν, ἔνθα καὶ βούλει, μετὰ τῶν σῶν ἀρχόντων καὶ τῶν ὑπαρχόντων αὐτοῖς, καταλιπὼν τὸν δῆμον ἀζήμιον εἶναι καὶ παρ’ ἡμῶν καὶ παρά σοῦ; ἤἀντιστῆναι καὶ σὺν τῇ ζωῇ καὶ τὰ ὑπάρχοντα ἀπολέσεις σύ τε καὶ οἱ μετὰ σέ, ὁ δὲ δῆμος αἰχμαλωτιστθεὶς παρὰ τῶν Τούρκων διασπαρῶσιν ἐν πάσῃ τῇ γῇ;»

Ὁ βασιλεὺς δ’ ἀπεκρίνατο σὺν τῇ συγκλήτῳ• «Εἰ μἐν βούλει, καθὼς καὶ οἱ πατέρες σου ἔζησαν, εἰρηνικῶς σὺν ἡμῖν συζῆσαι καὶ σύ, τῷ Θεῷ χάρις. Ἐκεῖνοι γὰρ τοὺς ἐμοὺς γονεῖς ὡς πατέρας ἐλόγιζον καὶ οὕτως ἐτίμων, τὴν δὲ πόλιν ταύτην ὡς πατρίδα• καὶ γὰρ ἐν καιρῷ περιστάσεως ἅπαντες ἐντὸς ταύτης εἰσιόντες ἐσώθησαν καὶ οὐδεὶς ὁ ἀντισταίνων ἐμακροβίω. Ἔχε δὲ καὶ τὰ παρ’ ἡμῖν ἁρπαχθέντα ἀδίκως κάστρα καὶ γῆν ὡς δίκαια καὶ ἀπόκοψον καὶ τοὺς φόρους τόσους, ὅσους κατὰ τὴν ἡμετέραν δύναμιν, κατ’ ἔτος τοῦ δοῦναι σοι καὶ ἄπελθε ἐν εἰρήνῃ. Τί γὰρ οἶδας, εἰ θαῤῥῶν κερδᾶναι εὐρεθῇς κερδανθείς; Τὸ δὲ τὴν πόλιν σοι δοῦναι, οὔτ’ ἐμόν ἐστιν οὔτ’ ἄλλου τῶν κατοικούντων ἐν ταύτῃ• κοινῇ γὰρ γνώμῃ πάντες αὐτοπροαιρέτως ἀποθανοῦμεν καὶ οὐ φεισόμεθα τῆς ζωῆς ἡμῶν».

Ἀπόδοση:

(Ὁ Μεχεμέτ), ἀφοῦ ἑτοίμασε τὰ πάντα ὅπως καλύτερα νόμιζε, ἔστειλε μήνυμα λέγοντας στὸ βασιλιά: «Μάθε ὅτι ἔχουν τελειώσει οἱ πολεμικὲς προετοιμασίες. Ἦρθε πιὰ ἡ ὥρα νὰ κάνουμε πράξη αὐτὸ ποὺ θέλουμε ἐδῶ καὶ πολὺ καιρό. Τὴν ἔκβασή του τὴν ἀφήνουμε στὸ Θεό. Τί λές; Θέλεις νὰ ἐγκαταλείψεις τὴν Πόλη καὶ νὰ φύγεις, ὅπου θέλεις, μαζὶ μὲ τοὺς ἄρχοντές σου καὶ τὰ ὑπάρχοντά τους, ἀφήνοντας ἀζήμιο τὸ λαὸ καὶ ἀπὸ μένα καὶ ἀπὸ σένα; Ἢ θέλεις νὰ ἀντισταθεῖς καὶ νὰ χάσεις τὴ ζωή σου καὶ τὰ ὑπάρχοντά σου καὶ σὺ καὶ οἱ μετά σου, κι ὁ λαὸς ἀφοῦ αἰχμαλωτιστεῖ ἀπὸ τοὺς Τούρκους, νὰ διασκορπιστεῖ σ’ ὅλη τη γῆ;»

Κι ὁ βασιλιὰς μὲ τὴ σύγκλητο ἀποκρίθηκε: «Ἂν θέλεις νὰ ζήσεις μαζί μας εἰρηνικά, ὅπως καὶ οἱ πρόγονοί σου, ἂς ἔχεις τὴν εὐλογία τοῦ Θεοῦ. Γιατί ἐκεῖνοι θεωροῦσαν τοὺς γονεῖς μου ὡς πατέρες τους καὶ τοὺς τιμοῦσαν ἀνάλογα, κι αὐτὴ τὴν πόλη τὴ θεωροῦσαν ὡς πατρίδα τους. Σὲ καιρὸ ἀνάγκης ὅλοι τους ἔτρεχαν μέσα νὰ σωθοῦν καὶ κανένας ἀντίπαλός της δὲν ἔζησε πολλὰ χρόνια. Κράτα τὰ κάστρα καὶ τὴ γῆ πού μᾶς ἅρπαξες ἄδικα, ὅρισε καὶ ἐτήσιους φόρους ἀνάλογα μὲ τὴ δύναμή μας καὶ φύγε εἰρηνικά. Σκέφτηκες ὅτι ἐνῷ νομίζεις πὼς θὰ κερδίσεις μπορεῖ νὰ βρεθεῖς χαμένος; Τὸ νὰ σοῦ παραδώσω τὴν Πόλη οὔτε δικό μου δικαίωμα εἶναι οὔτε κανενὸς ἄλλου ἀπὸ τοὺς κατοίκους της· γιατί ὅλοι μὲ μιὰ ψυχὴ προτιμοῦμε νὰ πεθάνουμε μὲ τὴ θέλησή μας καὶ δὲ λυπόμαστε γιὰ τὴ ζωή μας».

Γεώργιος Φραντζής, Ἡ Πόλις ἑάλω

 

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΗΡΙΑ ΑΓΑΛΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΗΡΩΩΝ ΤΩΝ ΣΚΟΠΙΩΝ

Η ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΕΘΝΟΜΗΔΕΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΡΦΕΤΟ ΤΩΝ ΕΑΥΤΟΥΛΗΔΩΝ

Χαιρετίζω τοὺς ἥρωες ἀπογόνους τῶν Ἑλλήνων τοῦ Πόντου ἐκείνων ποὺ ἔγραψαν ἱστορίες ἀντίστασης στὰ βουνά του, στὴν Νεβιᾶν, στὴν Σάντα.

Δὲν ξεχάσαμε αὐτοὺς ποὺ ἔκαψαν ζωντανούς τοὺς ἀνθρώπους μας μέσα στὶς ἐκκλησίες, μέσα στὰ σχολεῖα τους, μέσα στὰ σπίτια τους.

Δὲν ξεχάσαμε κι αὐτοὺς ποὺ σκότωσαν, μὲ φωτιὰ καὶ μὲ καπνούς, μέσα στὶς σπηλιὲς χιλιάδες ἄνδρες καὶ τὰ γυναικόπαιδά μας.

Δὲν ξεχάσαμε αὐτοὺς ποὺ βίασαν τὶς γυναῖκες μας, τὰ μικρὰ κορίτσια μας καὶ τὰ πῆραν στὰ χαρέμια τους.

Δὲν ξεχάσαμε τοὺς 353.000 Ἕλληνες τοῦ Πόντου ποὺ ἀκόμα δὲν ἔχουν ταφεῖ.

Δὲν θὰ ξεχάσουμε καὶ δὲν ξεχνᾶμε τοὺς 200.000 Ἕλληνες τοῦ Πόντου ποὺ ἐξορίστηκαν ἀπὸ τὴν πατρίδα τους στὴν ὁποία ζοῦσαν ἐπὶ χιλιάδες χρόνια.

Δὲν ξεχάσαμε καὶ τὸν Μουσταφᾶ Κεμάλ, ποὺ ἔδωσε τὴν ἐντολὴ τῆς Γενοκτονίας στὶς 19 Μαΐου, πηγαίνοντας ὁ ἴδιος στὴν Σαμψούντα.

Δὲν ξεχάσαμε τὶς συμμορίες τοῦ Τοπὰλ Ὀσμᾶν καὶ τὸν Ἰπσὶζ Ρετζέπ, ποὺ ἐφάρμοσαν τὴν ἐντολὴ τῆς Γενοκτονίας καθώς καὶ τὴν Κεντρικὴ Στρατιὰ καὶ τὸν στρατηγὸ της Νουρεντὶν Πασά.

Δὲν ξεχάσαμε καὶ τὶς τουρκικὲς κυβερνήσεις ποὺ ἀρνοῦνται ἐδῶ καὶ 100 χρόνια τὴν Γενοκτονία καὶ τὴν ὕπαρξη τῶν Ἑλλήνων τοῦ Πόντου.

Δὲν ξεχάσαμε ἐπίσης αὐτοὺς ποὺ ὑπέγραψαν τὴν Συνθήκη τῆς Ἀνταλλαγῆς Πληθυσμῶν καὶ ὅλους ὅσους συνέβαλαν σ’ αὐτό.

Δὲν ξεχάσαμε ἐπίσης τὰ λόγια του Ὑπουργοῦ τοῦ κυβερνῶντος κόμματος ὅτι δὲν ἔχει πραγματοποιηθεῖ Γενοκτονία.

 

Ταμὲρ Τσιλιγκίρ

Ὁμιλία γιὰ τὴν Γενοκτονία τῶν Ἑλλήνων τοῦ Πόντου στὴν πλατεῖα Ἁγίας Σοφίας τῆς Θεσσαλονίκης, Κυριακὴ 19 Μαΐου 2018