ΟΣΟ ΠΙΟ ΠΟΛΥ ΒΑΡΑΣ ΤΟ ΚΑΡΦΙ ΤΟΣΟ ΒΑΘΥΤΕΡΑ ΜΠΑΙΝΕΙ!

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΡΔΗΝ

Ἐπίθεση στὸ Ἐναλλακτικὸ Βιβλιοπωλεῖο: Ὁ Μαῦρος ὁλοκληρωτισμὸς τῆς Παγκοσμιοποίησης

 

Ἡ ἐπίθεση στὸ Ἐναλλακτικὸ Βιβλιοπωλεῖο, στὴ Θεμιστοκλέους 37 (Θεμιστοκλέους καὶ Σόλωνος) ἡ ὁποία πραγματοποιήθηκε τὸ πρωὶ τὶς 31ης Μαΐου 2018 ἀπὸ ὁμάδα ἀνεγκεφάλων μὲ σφυριὰ καὶ ἡ καταστροφὴ τῆς βιτρίνας τοῦ βιβλιοπωλείου, μὲ ἀπόλυτη ἀδιαφορία καὶ γιὰ τὴν τύχη τῶν ἐργαζόμενων σὲ αὐτό, ἀποτελεῖ μία ἀκόμα τυπικὴ ἔκφραση τοῦ ὁλοκληρωτισμοῦ ποὺ θάλλει τὰ τελευταῖα χρόνια στὰ Ἐξάρχεια καὶ ὄχι μόνο: Πολιτικὴ τοῦ μίσους, λατρεία τῆς βίας, καταδίωξη κάθε διαφορετικῆς φωνῆς – αὐτὰ εἶναι τὰ ὑλικὰ μιᾶς δραστηριότητας ποὺ υἱοθετεῖ τὴν ρητορική τοῦ ἀντιφασισμοῦ, μόνο καὶ μόνο γιὰ νὰ συγκαλύψει τὸν δικό της φασιστικὸ σκοταδισμό. Επιπλέον, οἱ ἐμπνευστὲς καὶ οἱ αὐτουργοὶ αὐτῆς τῆς ἐνέργειας εἶχαν τὸ θράσος νὰ κυκλοφορήσουν καὶ ἀνακοίνωση μὲ τὴν ὁποία ἐπαίρονται γιὰ τὴν ἐπαίσχυντη πράξη τους, προετοιμάζοντας στὴν οὐσία τὸ ἔδαφος γιὰ νέες ἐπιθέσεις. Καὶ προφανῶς, ὅπως πάντα οἱ δειλοὶ καὶ ὅσοι κινοῦνται στὸ σκοτάδι, δὲν τόλμησαν νὰ ἀναλάβουν τὴν εὐθύνη τῶν πράξεών τους, ἀλλὰ ὑπογράφουν μὲ τὴν πολὺ εὔγλωττη ὑπογραφή… «Πρακτόρισσες 315», παρότι βέβαια τὴν ἐπίθεση κατὰ τοῦ βιβλιοπωλείου τὴν διέπραξαν κυρίως νεαροὶ χουλιγκάνοι, ποὺ εἶναι μᾶλλον ἀμφίβολο ἐὰν ἤξεραν ἐνάντια σὲ ποιούς καὶ σὲ τί ἐπιτίθενται.

Αὐτὸς ὁ νέος ὁλοκληρωτισμός, στὴν πραγματικότητα εἶναι βαθύτατα συστημικοῦ χαρακτῆρα, δηλαδὴ ὁδηγεῖ στὶς ἀκρότατες συνέπειές της, τὴν ἴδια τὴν ἰδεολογία τοῦ συστήματος. Πρόκειται γιὰ ἕναν ἀντιεξουσιαστικὰ μασκαρεμένο νεοφιλελευθερισμό, ἐξ οὐ καὶ ἡ ἰσοπεδωτικὴ ἐπίθεση στὴν ἐθνικὴ ταυτότητα, τὸ φῦλο, τὴν οἰκογένεια, ὡς μορφὲς «πρωταρχικῆς κοινοκτημοσύνης», καὶ ἐν τέλει ἐνάντια σὲ κάθε συλλογικὴ ταυτότητα καὶ ὑπὲρ ἑνὸς ἀχαλίνωτου ἀτομοκεντρισμοῦ. Καὶ ὅμως μόνο ἡ ὕπαρξη τῶν συλλογικῶν ταυτοτήτων μπορεῖ νὰ ἐπιτρέψει σὲ κάθε κοινωνία μιὰ δυνατότητα αὐτοκυβέρνησης· ἄρα, ἡ ἐπίθεση ἐνάντιά τους προετοιμάζει τὴν ἀπόλυτη ὑποταγὴ τῶν ἀνθρώπων στὶς ἀμείλικτες ἐξουσίες, ποὺ ἐξάλλου τοὺς σπονσοράρουν ποικιλοτρόπως.

Ἐπειδὴ δὲ ἐδῶ εἶναι Ἑλλάδα καὶ Βαλκάνια, ὁ νεοφασισμὸς αὐτὸς τῆς παγκοσμιοποίησης, μέσα στὸ ἐθνομηδενιστικὸ του παραλήρημα ἔρχεται νὰ ταυτιστεῖ μὲ τὸν παλαιό, πατροπαράδοτο φασισμό, σὲ δύο ἐπίπεδα:

Πρῶτον, μὲ τὸν «Χίτλερ τῆς Ἀνατολίας» Ταγὶπ Ἐρντογᾶν καὶ τὸ νέο-ὀθωμανικό του σύστημα. Ἀφοῦ τὸ «ἔθνος» εἶναι ὁ ὑπέρτατος ἐχθρός τους, ὁδηγοῦνται στὴν ἀνοιχτὴ καὶ ὁμολογημένη ταύτιση μὲ τὸ πιὸ ἀντιδραστικὸ καθεστὼς τῆς Ἀνατολικῆς Μεσογείου, ποὺ ἀσκεῖ «γενοκτονίες διαρκείας» ἔναντι σχεδὸν ὅλων του τῶν γειτόνων καὶ ἔχει σπάσει κάθε ρεκὸρ καταστολῆς ἐναντίον κάθε ἀντιπολίτευσης μέσα στὴ χώρα: Ἄραγε ποῦ ἀκούστηκε «ἀντιεξουσιαστές» νὰ ἐπικροτοῦν τὴν ὁμηρεία τῶν δύο Ἑλλήνων στρατιωτικῶν, τὴν ἀμφισβήτηση τῆς Θρᾴκης καὶ τοῦ Αἰγαίου, τὴν κατοχὴ τῆς Κύπρου, τὶς πολεμικὲς κραυγὲς πού μᾶς ἀπευθύνει ὁ τέταρτος μεγαλύτερος στρατὸς στὸν κόσμο, καὶ παραπέρα, τὴν γενοκτονία τῶν Κούρδων, τὴν καταπίεση τῶν Ἀλεβιτῶν, τὴ συνεργασία μὲ τὸ ISIS, τὸ κυνήγι ἐνάντια σὲ κάθε δημοκράτη κοσμικὸ πολίτη τῆς Τουρκίας;

Καθόλου τυχαία, ἐξάλλου, ἐπεκτείνουν μέσῳ τῆς δῆθεν κριτικῆς τους στὸν «Καραμπελιά» τὴν ἐπίθεσή τους, σὲ ὅλους ὅσους στρέφονται ἐνάντια στὸν ἰμπεριαλισμὸ καὶ τὸν σιωνισμό, καταγγέλλοντάς τους γιὰ «ἀντισημιτισμό» καὶ «ἀντιαμερικανισμό», καταδεικνύοντας τὴ στενὴ ἰδεολογικὴ σχέση τους μὲ ὅλα τὰ πρακτορεῖα τοῦ Σόρος καὶ τῆς Νέας Τάξης.

Δεύτερον, μὲ τοὺς ἴδιους τοὺς… Χρυσαυγίτες καὶ τὴν ἄκρα δεξιά, στοχοποιῶντας ἀπὸ κοινοῦ τὸ Ἄρδην καὶ τὸν ἀντιστασιακό του δημοκρατικὸ πατριωτισμό. Ἔτσι στὴν ἀνακοίνωση ποὺ ἐξέδωσαν, στοχοποιεῖται τὸ βιβλιοπωλεῖο καὶ Γ. Καραμπελιᾶς, γιατί κινοῦνται «πέραν τῆς ἀριστερᾶς καὶ τῆς δεξιᾶς» καὶ καταθέτουν ἀπόψεις ποὺ βρίσκουν ἀνταπόκριση ἀπὸ τὸν κεντρῶο χῶρο μέχρι τὸ ἐσωτερικό τοῦ ἀντιεξουσιαστικοῦ χώρου. Γεγονὸς ποὺ προφανῶς καὶ ἐξοργίζει τοὺς Λευκοὺς καὶ Μαύρους ὁλοκληρωτιστές, τὸ δίδυμο χρυσαυγιτῶν καὶ «ἀντίφα», διότι σπάει τὸν φαῦλο κύκλο τοῦ ἀλληλοτροφοδοτούμενου χουλιγκανισμοῦ τους. Ἐξάλλου αὐτὸς ὁ συστημικὸς στὴν πραγματικότητα ψευδοαντιφασισμός, σπονσοράρισε, μὲ συνθήματα ὅπως «Ἕλληνες σκάστε», τὴν ἐνίσχυση τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς ἐκτοξεύοντάς τους ἀπὸ τὸ 0,1% στὸ 7 καὶ τὸ 8%.

Οἱ ἐπιτιθέμενοι, γνώριζαν πολὺ καλά, ὅτι τὸ Ἄρδην κατὰ τὸ συλλαλητήριο τῆς Θεσσαλονίκης δέχθηκε ὀργανωμένη ἐπίθεση ἀπὸ τοὺς Χρυσαυγίτες, μὲ ἐπικεφαλῆς τὸν ὑποψήφιο βουλευτή τους τῆς Φθιώτιδας, Γκλέτσο, ροπαλιὲς καὶ κραυγές… «ἔξω οἱ ἀναρχικοί», γιὰ νὰ τραποῦν σὲ φυγὴ κυνηγημένοι ἀπὸ τὰ μέλη τοῦ μπλὸκ τοῦ Ἄρδην καὶ αὐθόρμητους συμπαραστάτες. Τὸ ἀποσιωποῦν, ὡστόσο ἀπὸ τὴν γκεμπελική τους μονταζιέρα, γιατί ἡ ἀναφορὰ στὴν ἐπίθεση θὰ στεροῦσε κάθε ἄλλοθι ἀπὸ τὴν δικιά τους.

Οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ εἶναι ἐθελούσιοι ἀπολογητὲς τοῦ Συστήματος, καὶ τὸ διασκεδάζουν ὑπογράφοντας ὡς «πρακτόρισσες». Στὴν πραγματικότητα, τὰ ὅσα κάνουν συκοφαντοῦν καὶ ἀπαξιώνουν τὶς ἴδιες τὶς ἔννοιες τῆς ἀντίστασης καὶ τῆς ἀγωνιστικῆς δραστηριότητας. Γιὰ ὅλους αὐτοὺς τοὺς λόγους, ἡ ἀνάγκη νὰ ὑπάρξει ἕνα μέτωπο ἀπέναντι σὲ αὐτὲς τὶς λογικὲς καὶ τὶς νοοτροπίες, ποὺ πρέπει νὰ ἀπομονωθοῦν δὲν ἔχει νὰ κάνει μὲ τὸ ἂν συμφωνεῖ κανεὶς μὲ τὶς ἀπόψεις τοῦ Ἄρδην ἢ ὄχι. Ἔχει νὰ κάνει μὲ τὸ ἂν κανείς, πρώτιστα, διατηρεῖ ἀκόμα τὸν ἐγκέφαλο μέσα στὸ κεφάλι του, καὶ κατὰ δεύτερο λόγο γιὰ νὰ μὴν ξεφτιλιστεῖ κάθε ἔννοια κινήματος καὶ ἀμφισβήτησης μὲ τὴν κατάντια τέτοιων πράξεων…

Καὶ ὁ στόχος αὐτῶν τῶν λυσσαλέων ἐπιθέσεων ποὺ εἶναι προφανής. Νὰ ἐμποδιστεῖ ὁποιαδήποτε δημοκρατικὴ πατριωτικὴ καὶ ἀντιιμπεριαλιστικὴ φωνή, γιὰ νὰ ἐπιβιώνουν μόνο οἱ ἄσπονδοι φίλοι-ἐχθροί τους οἱ χρυσαυγίτες ὥστε νὰ μποροῦν νὰ παίζουν τὸ γνωστὸ δίδυμο ποὺ τόσο βολεύει , τόσο αὐτοὺς ὅσο καὶ τοὺς χρυσαυγίτες.

Ὅσο δὲ γιὰ τὸν «Καραμπελιά», τοὺς ἐργαζόμενους στὸ Ἐναλλακτικὸ Βιβλιοπωλεῖο καὶ τὰ μέλη τοῦ Ἄρδην, εἶναι πολὺ γελασμένοι ὅσοι νομίζουν ὅτι μποροῦν νὰ τοὺς κάμψουν μὲ τέτοιες ἄθλιες ἐπιθέσεις. Ἔχουν βιώσει ἄλλες, πολὺ χειρότερες, ἀπὸ τὶς φυλακὲς τῆς δικτατορίας μέχρι ἐκεῖνες τῆς δημοκρατίας, ἀπὸ τὴν Ἀσφάλεια μέχρι τὸ Γεντι Κουλέ· ἔχουν βιώσει πολλὲς ἀνάλογες καὶ χειρότερες ἐπιθέσεις ἀπὸ τὴν ἀστυνομία μέχρι ἐκεῖνες τῶν Χρυσαυγιτῶν καὶ τῶν ἀνεγκέφαλων ποὺ ἀπὸ τὸ 1985 μέχρι σήμερα, κατὰ τακτὰ χρονικὰ διαστήματα ἐπιτίθενται στὸ βιβλιοπωλεῖο καὶ τὰ γραφεῖα μας· τέλος ἔχουμε ἀντιμετωπίσει τὶς πολὺ πιὸ ἐπικίνδυνες ἐπιθέσεις, τῆς ἰδεολογικῆς ἀστυνομίας τοῦ συστήματος, ἀπὸ κυβερνήσεις, ΜΜΕ καὶ τὸ σύστημα τῶν ψευδοελὶτ ποὺ προσπαθοῦν νὰ μᾶς φιμώσουν, νὰ μᾶς ἀπομονώσουν καὶ νὰ μᾶς συκοφαντήσουν· καὶ τῶν ὁποίων οἱ διάφορες ὁμαδοῦλες ποὺ μᾶς ἐπιτίθενται ἀποτελοῦν τοὺς πραιτοριανούς.

Εἶναι πολὺ ἀργά, πλέον, γιὰ νὰ μᾶς κάνουν νὰ σιωπήσουμε. Ἀντίθετα θὰ ἐπιτύχουν τὸ ἀκριβῶς ἀντίθετο ἀποτέλεσμα. Εἶναι γνωστὴ ἡ λαϊκὴ ρήση: ὅσο πιὸ πολὺ βαρᾶς –μὲ σφυριὰ μάλιστα– τὸ καρφί, τόσο βαθύτερα μπαίνει.

Ἄρδην, 1/6/18

 

https://engymo.wordpress.com

Advertisements

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Αρέσει σε %d bloggers: