MARCHA POR LA VIDA, BUENOS AIRES, 20 DE MAYO

 

 

 

ΠΟΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΖΩΗ, ΜΠΟΥΕΝΟΣ ΑΪΡΕΣ, 20 ΜΑΙΟΥ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΤΕ;

 

Στὴν Ἀργεντινὴ περί τὰ 3,5 ἑκατομμύρια ἄτομα συμμετεῖχαν τὴν Κυριακὴ 20 Μαΐου σὲ περισσότερες ἀπὸ 200 πόλεις τῆς χώρας σὲ μία πανεθνικὴ «Πορεία γιὰ τὴν Ζωή» γιὰ νὰ διαμαρτυρηθοῦν ἐναντίον νομοσχεδίου νομιμοποίησης τῶν ἀμβλώσεων, γιὰ τὸ ὁποῖο ἀναμένεται νὰ διεξαχθεῖ ψηφοφορία στὴν Βουλή στὶς 13 Ἰουνίου.
Στὴν Ἑλλάδα πραγματοποιοῦνται δεκάδες χιλιάδες νόμιμες ἀμβλώσεις κάθε χρόνο, ἀναδεικνύοντας τὴν χώρα μας σὲ «πρωταθλήτρια» τῆς Εὐρώπης. Ὑπολογίζεται ὅτι ὁ ἐτήσιος ἀριθμὸς τῶν ἀμβλώσεων ἀγγίζει τὶς 150.000 ἐτησίως καὶ σχεδόν 30.000 κορίτσια κάτω τῶν 16 ἐτῶν ὑποβάλλονται σὲ ἄμβλωση κάθε χρόνο.

Ἡ Ἑλλάδα εἶναι μία χώρα ποὺ βρίσκεται σὲ ραγδαῖα δημογραφικὴ παρακμή, καθὼς οἱ θάνατοι ὑπερβαίνουν πλέον κατὰ πολὺ τὶς γεννήσεις. Τὸ 2017, σύμφωνα μὲ τὰ ἀρχεῖα τοῦ Ὑπουργείου Ἐσωτερικῶν, καταχωρήθηκαν 113.247 θάνατοι καὶ 81.850 γεννήσεις. Σὲ αὐτοὺς τοὺς θανάτους δὲν καταχωροῦνται, ἀσφαλῶς, τὰ 150.000 νεκρὰ ἔμβρυα, μιᾶς καὶ ἡ σύγχρονη φιλελεύθερη καὶ «προοδευτικὴ» ἰδεολογία τῶν «ἀτομικῶν δικαιωμάτων» δὲν τὰ θεωρεῖ ἀνθρώπους, ἀλλὰ μέρος ἤ περιεχόμενο τοῦ σώματος τῆς γυναῖκας-ἄτομο (κάτι σὰν τὰ κύτταρα ἤ τὰ κόπρανα).

Τὴν ἴδια στιγμὴ οἱ «προοδευτικοὶ» κύκλοι τοῦ ἐγχώριου κατεστημένου προωθοῦν, ὅπως μᾶς τὸ λένε πλέον κατάμουτρα οἱ ἀριστεροί τους πολιτικοὶ ἐκπρόσωποι, τὴν «μεγάλη ἀντικατάσταση» τοῦ ἑλληνικοῦ πληθυσμοῦ ἀπὸ ἕνα χαρμάνι ἀλλοδαπῶν ὑπὸ τὰ ἰδεολογήματα τῶν «ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων» καὶ τῆς πολυπολιτισμικότητας, μαζὶ μὲ τὴν ἀνάλογη προπαγάνδα συναισθημάτων περὶ ἀναξιοπαθούντων, προκειμένου νὰ δημιουργήσουν μιὰ σύγχρονη Βαβέλ εὐκόλως ἐλεγχόμενων ὑπηκόων. Αὐτὸ, φυσικὰ, δὲν πρόκειται νὰ γίνει, διότι ἁπλούστατα δὲν θὰ τὸ ἐπιτρέψουμε ὡς ἔθνος, ὅσο καὶ νὰ χτυπιοῦνται.

Κανένας στοιχειωδῶς λογικὸς ἄνθρωπος δὲν ἐπικροτεῖ τὴν ἄμβλωση. Αὐτὸ ποὺ ὑποστηρίζεται εἶναι τὸ δικαίωμα στὴν ἄμβλωση ἐν ὀνόματι τῆς ἀτομικῆς ἐλευθερίας τῆς γυναῖκας, δηλαδὴ τῆς δυνατότητάς της νὰ ἐλέγχει τὸ σῶμα της. Ὡστόσο, ἐκτὸς ἀπὸ τὸ δικαίωμα ἐπὶ τοῦ σώματος ὑπάρχει καὶ τὸ δικαίωμα τῆς ζωῆς τοῦ ἐμβρύου, γιὰ τὸ ὁποῖο οὐδεὶς μπορεῖ στὰ σοβαρὰ νὰ ἀμφισβητήσει ὅτι εἶναι ἕνας ἀγέννητος ἄνθρωπος. Ἐπιπλέον, τὸ ἐπίπεδο ἑνὸς πολιτισμοῦ κρίνεται ἀπὸ τὴν προστασία καὶ τὴν φροντίδα ποὺ παρέχει στὰ πιὸ ἀδύνατα μέλη του, καὶ εἰδικὰ σὲ αὐτὰ ποὺ ἡ ζωή τους ἐξαρτᾶται ἀποκλειστικὰ ἀπὸ τοὺς ἄλλους.

Αὐτὸ ποὺ καθιστᾶ σκανδαλωδῶς σεβαστότερο στὴν κοινωνία μας τὸ δικαίωμα στὴν ἄμβλωση ἀπὸ τὸ δικαίωμα στὴν ζωὴ εἶναι ἡ πρωτοκαθεδρία τοῦ ἀτόμου -καὶ ἄτομο ἐδῶ θεωρεῖται μία σωματικῶς ἀνεξάρτητη ἀνθρώπινη μονάδα. Ἡ ἰδεολογία τῶν ἀτομικῶν δικαιωμάτων εἶναι ἡ κορωνίδα τοῦ ἀτόμου-ἰδιώτη, τοῦ σύγχρονου πολιτικοῦ ὑποκειμένου τῆς ἀτομοκρατικῆς καπιταλιστικῆς ἰδεολογίας τοῦ φιλελευθερισμοῦ.

Ἡ δημιουργία μιᾶς κοινωνίας ποὺ προτάσσει τὴν συλλογικότητα καὶ τὴν ἀλληλεγγύη ἔναντι τοῦ ἐγωισμοῦ στηρίζεται ἐπὶ τῶν συλλογικῶν δικαιωμάτων μιᾶς ἐθνικῆς κοινότητας προσώπων (ὄχι ἁπλῶν ἀπρόσωπων μονάδων, ἀλλὰ ἰδιαίτερων σεβαστῶν ἀνθρωπίνων ὑπάρξεων), ἡ ὁποῖα ἐγγυᾶται τὴν κοινωνικὴ εὐημερία, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τὸν σεβασμὸ ἔναντι κάθε μέλους τῆς κοινωνίας. Ἔτσι, τὸ συλλογικὸ δικαίωμα τοῦ ἔθνους στὴν ἐπιβίωση καὶ τὴν ἀναπαραγωγή του συναρτᾶται μὲ τὸ δικαίωμα τῆς ζωῆς τοῦ ἀγέννητου παιδιοῦ καὶ τὴν φροντίδα τῆς μητρότητας μὲ τὴν παροχὴ τῆς ἀναγκαίας κοινωνικῆς μέριμνας καὶ ἀναγνώρισης.

Τὸ δημογραφικὸ εἶναι σήμερα τὸ νούμερο 1 πρόβλημα, διότι ἀποτελεῖ τὴν μεγαλύτερη ἀπειλὴ γιὰ τὴν βιολογικὴ ἐπιβίωση τοῦ ἑλληνισμοῦ. Ὅχι μονάχα πρέπει νὰ σταματήσει τὸ αἴσχος τῶν έκτρώσεων, άλλὰ χρειάζεται ἡ συστηματικὴ ἐνθάρρυνση καὶ γενναῖα βοήθεια στὰ ζευγάρια νὰ κάνουν παιδιἀ.

Οί μεγάλες διαδηλώσεις στὴν Ἀργεντινὴ γιὰ τὴν προστασία τοῦ ἀγέννητου παιδιοῦ θὰ πρέπει νὰ μᾶς παραδειγματίσουν γιὰ νά κάνουμε τὸ ἴδιο στὴν Ἑλλάδα, διαδηλώνοντας μαζικὰ γιὰ τὴν ὑπεράσπιση τῶν ἐμβρύων, τὴν προστασία τῆς οίκογένειας καὶ τῆς μητρότητας. Στὸ κάτω-κάτω, ἄν παίρναμε στὰ σοβαρὰ τὴν ὀδυνηρὴ ἐμπειρία τῶν Ἁργεντίνων ἀπὸ τοὺς διεθνοῦς τοκογλύφους δὲν θὰ φθάναμε στὸ σημερινό μας χἀλι. Κάλλιο ἀργὰ παρὰ ποτὲ.

 

Πέτρος Σεραφείμ

 

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Αρέσει σε %d bloggers: