Η ΥΠΟΤΕΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, Η ΛΕΗΛΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF

Τὸ παιδὶ γιὰ τὰ θελήματα. Τῶν Δυνατῶν. Αὐτὸ ἀπεδείχθη ὅτι (ἦταν) εἶναι καὶ θὰ εἶναι ὁ Τσίπρας. Ὁ ἄνθρωπος ποὺ μπόρεσε νὰ φέρει εἰς πέρας τόση βρώμικη δουλειά, ὅσην οὐδεὶς ἄλλος θὰ μποροῦσε νὰ διεκπεραιώσει.

Τώρα, ἐλαφρά τῇ καρδιὰ καὶ ὡς ἄλλος «ἐλαφρόμυαλος Οὐίλσον», ὁ Τσίπρας πάει νὰ ὑπογράψει μία συμφωνία ποὺ μπορεῖ νὰ ἀποδειχθεῖ τὸ φυτίλι ἑνὸς πιθανοῦ διαμελισμοῦ. Ἐπίσης χάρις στὶς προσπάθειες τοῦ Τσίπρα τὰ Μνημόνια δὲν θὰ χρειάζονται πιὰ ἀρίθμηση, τέταρτο ἢ πέμπτο, ἀλλὰ θὰ ἀποτελοῦν μέχρι νεωτέρας τὸ Σύνταγμα τοῦ Προτεκτοράτου. Ο Κolotumpas ὁδήγησε τὴν Ἑλλάδα στὴν αἰχμαλωσία καὶ τὸν λαὸ στὴ δουλεία, πανηγυρίζοντας καὶ νικώντας. Δὲν ὑπάρχει εὐφημισμός, σόφισμα, ἐξυπνακισμὸς καὶ ψέμα (μὲ τὸ καντάρι) ποὺ νὰ μὴν ἐπιστρατεύθηκε ἀπὸ τὸν Τσίπρα, γιὰ νὰ ἐγκαθιδρυθοῦν στὴν πολιτικὴ σκηνὴ τῆς χώρας καὶ νὰ κατισχύσουν ὁ παραλογισμὸς καὶ ὁ ἀμοραλισμός.

Οἱ λέξεις ἔγιναν μαϊμοῦδες. Ὀνόμασε τὴν Τρόικα, θεσμούς, τὰ αἱματοβαμμένα πλεονάσματα, καθαρὴ ἔξοδο στὶς ἀγορὲς καὶ πάει λέγοντας (καὶ παραληρώντας) ὡς τὸ τέλος πού, ἀφιλοσόφητοι καθὼς εἶναι αὐτὸς καὶ οἱ Καρανίκες του, δὲν βλέπουν ὅτι πλησιάζει. Θῦμα τῆς πονηριᾶς τοῦ ὁ Τσίπρας νομίζει ὅτι γίνεται ἄτρωτος ὅσον συνεχίζει νὰ ἐκμαυλίζει ὅσους μπορεῖ μὲ ἐπιδόματα, διορισμοὺς καὶ ρουσφέτια.

Αὐτὰ ποὺ κάνει (ἕνας ἀνιστόρητος ὁ ἴδιος) δὲν ἔχουν ἱστορικὸ προηγούμενο. Κάνει ὅ,τι τοῦ λένε οἱ Δυνατοί, συμψηφίζοντας τὰ ἔργα του μὲ τὰ ἔργα τῆς Πασοκοδεξιᾶς καί, κυρίως, κατηγορώντας πάντα τοὺς ἄλλους γιὰ ὅσα κάνει ὁ ἴδιος.

Τὰ τρία κακὰ τῆς μοίρας μας, τὸ χρέος, τὸ ὄνομα καὶ ἡ ἔξοδος εἶναι ἡ Ἁγία Τριάδα τοῦ Τσίπρα γιὰ νὰ περιπαίζει τοὺς Ἕλληνες καὶ νὰ ἐμπαίζει τὴν ἀγωνία μας. Μὲ ἀσυγκράτητη ἀλαζονεία διαχειρίζεται τοὺς «ἑτερόκλητους ὄχλους» καὶ τοὺς προσφέρει λάφυρο στοὺς ναοὺς τοῦ Μολὼχ – ὁ χαρακτηρισμὸς ἀνδρείκελο ἢ μαριονέτα εἶναι λίγος γιὰ ἕναν τέτοιον ἐχθρὸ ὅσων προσπάθησε ὁ λαὸς γιὰ νὰ ἀποφύγει τὴ μοῖρα τοῦ εἵλωτα καὶ τοῦ ὑποθηκευμένου.

Ὁ Τσίπρας διέσπασε, διέσυρε, ἐξευτέλισε τὴν Ἀριστερά, τὴν ἔκαμε χλεύη τῶν νεοφιλελεύθερων – ἔκαμε τὴν Ἀριστερὰ ὅπως ἔκαμε καὶ τὴν Ἑλλάδα μία ἀποξηραμένη λίμνη, ἕνα τοπίο ὅπου ἁλωνίζει ἡ σχιζοφρένεια τῆς συγκυβέρνησης μὲ τὸν Καμμένο – συγκυβέρνηση, σχῆμα λόγου. Διότι τὸ ὄνομα τὸ ἀποφασίζει ὁ Ζάεφ (κατὰ τὸν Κοτζιά), τὸ χρέος ἡ κυρία Μέρκελ καὶ τὴν ἔξοδο ἡ αἰχμαλωσία! Θὰ ἐπρόκειτο γιὰ τὸ σχῆμα «ἡ βλακεία στὴν κυβέρνηση, ἡ τρέλα στὴν ἐξουσία», ἂν δὲν ἐπρόκειτο γιὰ μία στυγνὴ Γερμανικὴ (καὶ Ἐνωσιακή) Κομαντατούρ, γιὰ μία Δικτατορία τῶν Δυνατῶν μὲ πρόθυμους ἐγχώριους σμπίρους νὰ τὴ διεκπεραιώνουν.

Οἱ τρεῖς τελευταῖες δουλειὲς τοῦ Τσίπρα ὁλοκληρώνονται. Οἱ ρυθμίσεις τῆς κυρίας Μέρκελ γιὰ τὸ χρέος εἶναι φρικιαστικές. Ἡ ἔξοδος (ἀπὸ τὰ Μνημόνια) εἶναι ἡ εἴσοδος σὲ μία μακρά, πολὺ μακρὰ περίοδο αἰχμαλωσίας καὶ λαφυραγώγησης. Ὅσο γιὰ τὸ ὄνομα – ὅλη αὐτὴ ἡ ἱστορία προοιωνίζεται Ἄνω, Κάτω Βαλκάνια, πιθανοὺς διαμελισμούς, ἕως καὶ Τουρκικὴ Reconquista.

Ἡ Ἑλλάδα ἔχασε πόλεμο ἐν καιρῷ εἰρήνης μὲ ἀποτέλεσμα τὰ Μνημόνια, ἐνῷ τώρα τὴν προετοιμάζουν νὰ διαβεῖ τὶς Σκαιὲς Πύλες «ἀφήνοντας πίσω τῆς κάθε ἐλπίδα». Πολλοὶ (ἢ λίγοι) ἀπό μας,

ἄλλοι ἀφελεῖς καὶ ἄλλοι κουρασμένοι, πιστεύουν ὅτι ἔχουμε μπεῖ σὲ ἕνα Καθαρτήριο, καθὼς τὸ περιγράφουν οἱ «ἐκσυγχρονιστές», οἱ νεοφιλελεύθεροι καὶ οἱ εὐρωλιγούρηδες. Ἕνα Καθαρτήριο ποὺ θὰ μᾶς ἀπαλλάξει ἀπ’ τὴν «κομπλεξικὴ ταυτότητά μας» καὶ αὐτὸν τὸν «λαϊκισμό» ποὺ παρακινεῖ τὸν λαὸ σέ… ὑπέρμετρες φιλοδοξίες.

Δὲν ἔχουμε μπεῖ σὲ «Καθαρτήριο», ἀλλὰ στὴν Κόλαση. Ποῦ δὲν χρειάζεται νὰ σᾶς περιγράψω – τὴ ζεῖτε! Καὶ Κόλαση δὲν εἶναι μόνον οἱ μισθοί, οἱ συντάξεις, ἡ ὑπερφορολόγηση, ἡ ἐθνικὴ ἀποδόμηση, ὁ νέος ξενιτεμός, Κόλαση εἶναι κυρίως ἡ ἀπελπισία.

Καὶ σὲ αὐτὸ ὁ Τσίπρας ὑπῆρξε ἄριστος – σκότωσε τὴν ἐλπίδα, ἀδαής, ἰδιοτελὴς καὶ χαχανίζοντας…

13/6/2018

Στάθης Σ.

Πηγὴ: http://www.topontiki.gr

Ὁ πολυτονισμὸς ἔγινε ἀπὸ ἐμᾶς («Τὸ Ἔνζυμο»)

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Αρέσει σε %d bloggers: