ΜΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ-ΡΑΔΙΟΥΡΓΙΑ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF

 

Νὰ τὸ ξεκαθαρίσουμε ἀπὸ τὴν ἀρχή. Ἡ συμφωνία Τσίπρα- Ζάεφ γιὰ τὰ Σκόπια δὲν εἶναι συμφωνία. Εἶναι κατ’ ἀρχὴν συμφωνία. Καὶ δὲν εἶναι τελική. Εἶναι προσωρινή. Δὲν εἶναι κὰν δεσμευτική. Ὑπόκειται σὲ ἀλλαγὲς καὶ ἀνατροπές. Καὶ δὲν ἀφορᾷ σ αὐτὴν τὴν κυβέρνηση ἀπαραίτητα! Μπορεῖ νὰ πέσει στὴν ἑπόμενη! Πρόκειται γιὰ κέντημα ρᾳδιουργίας περισσότερο παρὰ συμφωνίας.

Συγκεκριμένα:

1. Ὁ κ Τσίπρας συμφώνησε σὲ παράδοση τοῦ ὀνόματος τῆς Μακεδονίας ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα ἐρημήν της ἑλληνικῆς Βουλῆς. Ἡ συμφωνία του μὲ τὸν Ζαεφ προβλέπει ὅτι τὸ θέμα θὰ ἔρθει στὴν ἑλληνικὴ Βουλὴ γιὰ ἔγκριση ὅταν καὶ ὅποτε περάσει ἀπὸ τὴ Σκοπιανὴ Βουλή, ἀπὸ τὸ σκοπιανὸ δημοψήφισμα, ἀπὸ τὴν ἀναθεώρηση τοῦ σκοπιανοῦ Συντάγματος. Δηλαδή, πιθανῶς μετὰ καὶ ἀπὸ τὶς ἑλληνικὲς ἐκλογὲς τοῦ 2019!

Γιὰ ὅποιον δὲν κατάλαβε, μ αὐτὸν τὸν κουτοπόνηρο τρόπο ὁ κ Τσίπρας ἔβγαλε ἀπὸ πάνω τοῦ τὴν ὑποχρέωση, ἀλλὰ καὶ τὸν κίνδυνο νὰ ὑποστεῖ τὴν ψηφοφορία τῆς Βουλῆς γιὰ τὸ θέμα. Τὴν ἔστειλε στὴν ἑπόμενη Βουλή. Ταυτόχρονα ἀπάλλαξε ἀπὸ τὴ δύσκολη θέση καὶ τὸν ἑταῖρο τοῦ Πάνο Καμμένο. Ὁ ὁποῖος, ξέροντας τὴ συμφωνία μπορεῖ νὰ πουλάει ἀνέξοδα πατριωτισμό!

Εἶναι πλέον ἢ βέβαιο ὅτι ἡ σκοπιανὴ πλευρὰ θὰ καθυστερεῖ ὅσο μπορεῖ ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ θὰ ἔχει ἐξασφαλίσει τὸ κὰτ ἀρχὴν πράσινο φῶς τῆς Ἀθήνας γιὰ τὴν ΕΕ καὶ τὸ ΝΑΤΟ, ἀλλὰ καὶ τὴν ταυτότητα καὶ τὴ γλῶσσα ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ κυβέρνηση γιὰ τὴ διεθνῆ κοινότητα.

2. Ἡ συμφωνία τοῦ Τσίπρα δεν εἶναι erga omnes! Τὸ σλαβικὸ ὄνομα Severna Macedonia (Βόρεια Μακεδονία) θὰ ἰσχύει ἔναντι τῆς Ἑλλάδας! Σὲ ὅλο τὸν ὑπόλοιπο κόσμο θὰ εἶναι μεταφρασμένο στὰ ἀγγλικὰ ὡς North Macedonia (βορεινή)! Ὄχι Northern (βόρεια) ὅπως εἶναι ἡ Ἰρλανδία. Δεδομένου ὅτι δὲν ὑπάρχει ἄλλο κράτος Μακεδονία, θὰ λέγονται ἁπλῶς Μακεδονία! Ὅπως καὶ σήμερα. Κέρδος, μηδέν.

3. Ἀλλά, καὶ ἡ ἑλληνικὴ μακεδονική ταυτοτητα με τὴν μακεδονικὴ ἑλληνικὴ ἐθνικότητα ἔχουν παραδοθεῖ κανονικὰ στοὺς σλαβομακεδόνες. Ἀντὶ γιὰ σλαβομακεδόνες καὶ ἀλβανοὶ θὰ εἶναι Μακεδόνες! Καὶ σὲ μία ὑποπαράγραφο ψιλῶν γραμμάτων, ποὺ δὲν θὰ διαβάσει ποτὲ κανείς, σημειώνεται ὅτι δὲν ἔχουν σχέση μὲ τοὺς Μακεδόνες τῆς ἀρχαίας Ἑλλάδας.

Στὰ διαβατήριά τους καὶ στὶς ταυτότητές τους θὰ ὀνομάζονται Μακεδόνες/ὑπήκοοι τῆς Βόρειας Μακεδονίας. Δηλαδὴ Μακεδόνες! Ὑπάρχουν καὶ ἄλλοι Μακεδόνες ὡς ἔθνος κράτους; Ὄχι.

Στὴ συμφωνία, ὅμως, προβλέπεται αὐτὴ ἡ διπλὴ ταυτότητα τῶν σκοπιανῶν! Ἀναγνωρίζονται ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα καὶ ἀπὸ ὅλο τὸν ντουνιὰ ὡς Μακεδόνες ΚΑΙ ὡς ὑπήκοοι τῆς Βόρειας Μακεδονίας! Διαλέγετε καὶ παίρνετε.

4. Ἡ ἴδια διπλὴ ταυτότητα συμφωνήθηκε καὶ γιὰ τη γλώσσα. Ἡ κυβέρνηση τῶν Ἀθηνῶν ἀναγνώρισε ὕπαρξη μακεδονικῆς γλώσσας. Μὲ μία ὑποπαράγραφο ποὺ λέει ὅτι δὲν ἔχει σχέση μὲ τὴν …ἑλληνιστικὴ (!!) τῆς ἐποχῆς τοῦ Μεγαλέξανδρου, ἀλλὰ εἶναι σλαβικὴ διάλεκτος! Οἱ ἀμόρφωτοί του ὑπουργείου καὶ τῶν ἐπιτροπῶν (προφανῶς ἀπόγονοι τῶν ἀνταρτῶν τοῦ ΣΝΟΦ στὸν ἐμφύλιο) δὲν ξέρουν ὅτι οἱ Μακεδόνες μιλοῦσαν ἑλληνικὰ δωρικὰ ὡς ἑλληνικὸ φύλλο ἀπὸ πάντα!

Ἡ ὑποπαράγραφος δὲν προσθέτει τίποτε στὰ ἤδη συμφωνημένα ἀπὸ τὸ 1977. Ὅταν στὸν ΟΗΕ γινόταν σαφῶς ὁ προσδιορισμὸς τῆς γλώσσας ὡς σλαβικοῦ- βουλγαρικοῦ ἰδιώματος!

5. Τὸ ἐπίσης σημαντικὸ κομμάτι μὲ τὰ ἐμπορικὰ σήματα (μακεδονικὸς χαλβάς, μακεδονικὰ κουλούρια κλπ) δὲν διευκρινίζεται! Ἐπιτροπὲς ἀκαθόριστης ὑπόστασης θὰ ἀναλάβουν τὶς διαπραγματεύσεις γιὰ τὸ θέμα! Δηλαδὴ ἡ Μακεδονία, ποὺ ἔχει πολλαπλάσια παραγωγὴ καὶ προϊόντα, θὰ διαπραγματευτεῖ ἐπὶ ἴσοις ὅροις μὲ τὰ Σκόπια, μὲ ὁρατὸ κίνδυνο νὰ χάσει τὰ σήματά της καὶ τὶς ὀνομασίες προέλευσης, ἔναντι ὑποδεέστερου παραγωγοῦ! Μιλᾶμε γιὰ ἀλμπανισμὸ τοῦ αἰσχίστου εἴδους.

6. Ἡ συμφωνία προβλέπει ὅτι μὲ τὴν ἔγκριση τῆς συμφωνίας ἀπὸ τὴ σκοπιανὴ Βουλὴ ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνηση θὰ δώσει τὸ πράσινο φῶς ὥστε τὰ Σκόπια νὰ ἀποκτήσουν τὸ δικαίωμα νὰ ἐνταχθοῦν στὴν ΕΕ καί, κυρίως, στὸ ΝΑΤΟ! Χωρὶς προηγουμένως ἡ ἑλληνικὴ Βουλὴ νὰ ἔχει ἀποφασίσει!

Ἡ κυβέρνηση διατυπώνει τὴν τεράστια μπαροῦφα ὅτι ἂν δὲν ἐκπληρώσει πλήρως τὰ συμφωνηθέντα ἡ ΠΓΔΜ θὰ ἀναιρεθεῖ ἡ ἔνταξή της στὴν ΕΕ καὶ τὸ ΝΑΤΟ! Δηλαδή, θὰ πάει ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνηση, ποὺ γυαλίζει τὰ παπούτσια τῆς Μέρκελ καὶ τοῦ Τράμπ, νὰ ἀξιώσει ἀπὸ τὴ Μέρκελ καὶ τὸν Τρὰμπ νὰ βγάλουν ἀπὸ τὸ ΝΑΤΟ καὶ τὴν ΕΕ τὰ Σκόπια, γιατί δὲν τηροῦν τὴ συμφωνία! Εἴτε αὐτοὶ ποὺ τὰ συμφώνησαν εἶναι ἠλίθιοι εἴτε περνᾶνε ἐμᾶς γιὰ ἠλίθιους. Ή καὶ τὰ δυό.

7. Μὲ τὴν ἀναγνώριση Βόρειας Μακεδονίας, ἡ μία καὶ μοναδικὴ ἑλληνικὴ Ἱστορικὴ Μακεδονία γίνεται αὐτομάτως Νότια Μακεδονία. Συνειρμικὰ καὶ συνεπακόλουθα γιὰ ὅλους τους πολῖτες καὶ ὅλες τὶς κυβερνήσεις σὲ ὅλο τὸν κόσμο. Ἐπειδὴ οἱ ἀπάτριδες καὶ ἀνιστόρητοι σημερινοὶ κυβερνῆτες διαπραγματεύονται τὸ ὄνομα, τὴν ἱστορία, τὴ γλῶσσα καὶ τὰ ὅρια τῆς ἱστορικῆς Μακεδονίας μὲ ὅρους Ὀθωμανικῆς Μακεδονίας!

Καὶ ἐπειδὴ ὁ πλανήτης κινεῖται γύρω ἀπὸ τὸ internet καὶ τὶς μηχανὲς ἀναζήτησης δὲν ἔχει παρὰ νὰ γκουγκλάρει κανεὶς τὴ λέξη Μακεδονία γιὰ νὰ διαπιστώσει μὲ τὰ ματάκια τοῦ τὴν παντελῆ ἀπουσία τῆς Ἑλλάδας ἀπὸ τὸν πόλεμο προπαγάνδας ποὺ κάνουν οἱ σκοπιανοὶ ἐδῶ καὶ δεκαετίες. Καὶ πὼς ἡ Ἑλλάδα ἔχει ἐγκαταλείψει τὴν ἱστορία της καὶ τὴν πολιτιστική της κληρονομιὰ σὲ ἄσχετους καὶ σὲ σφετεριστές.

Τί προβλέπει ἡ συμφωνία γιὰ αὐτά; Τίποτε! Σιγὰ μὴν ἐνδιαφέρονται οἱ Ἀθηναῖοι κυβερνῆτες, φανεροὶ ὑποστηρικτὲς τῶν σλαβομακεδόνων ἐδῶ καὶ χρόνια, καὶ δηλωμένοι φανατικοὶ ἐχθροί της ἑλληνικῆς ἱστορίας, γιὰ τὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν ἱστορία της. Ὅλα καρέκλα.

8. Τὰ παραμύθια ποὺ ἀράδιασε ὁ Τσίπρας ἐχτὲς γιὰ τὴν ἀνάγκη συμφωνίας εἶναι γιὰ μωρὰ παιδιά. Οὔτε τὰ Σκόπια ἀπειλοῦντο μὲ ἀποσταθεροποίηση, οὔτε ἀποδυναμώνονταν οἱ… προοδευτικὲς δυνάμεις τῆς γείτονος «ποὺ θέλουν λύση», οὔτε φρενάρονταν οἱ ἐθνικιστικὲς δυνάμεις ἐκεῖ. Ὅλες ἐθνικιστικὲς δυνάμεις εἶναι. Καὶ μάλιστα ultra φανατικὲς σὲ βάρος τῆς Ἑλλάδας. Ἔτσι ἔχουν μεγαλώσει ἐδῶ καὶ 80 χρόνια. Γιὰ κορόιδα στὴν Ἀθήνα ψάχνουν. Καὶ τὰ βρῆκαν.

Καὶ τὸ μόνο σοβαρὸ ἐπιχείρημα ποὺ εἶπε ὁ κ Τσίπρας ἦταν ἀνατριχιαστικό! Πρῶτον γιατί δὲν εἶναι δικό του, εἶναι κὰθ ὑπαγόρευση τοῦ ΝΑΤΟ, καὶ δεύτερον γιατί ὑπονομεύει τὶς σχέσεις τῆς Ἑλλάδας μὲ τὴ Ρωσία! Εἶπε ὁ αὐλόδουλος αὐτὸς πρωθυπουργὸς ὅτι ἡ συνέχιση τῆς διένεξης «θὰ ἐνίσχυε τὸ ρόλο τρίτων δυνάμεων στὰ βόρεια σύνορά μας»! Ὑπονοῶντας σαφῶς τὴ Ρωσία. Μάλιστα κύριε Παπάγο!

9. Ἡ τελευταία μικρότητα καὶ ἀνθελληνικὴ ἀθλιότητα ἦταν ποὺ πρῶτα εἰδοποίησε τὶς ΗΠΑ καὶ τὸ Βερολίνο γιὰ τὴν ἐπίτευξη συμφωνίας καὶ μετὰ πῆγε νὰ ἐνημερώσει τὸν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας! Ἀπὸ τὸν ὁποῖο πῆρε τὰ εὔσημα γιὰ τὸ ἀνοσιούργημα. Νὰ ὑποθέσουμε ὅτι ὁ Βούδας τῆς Ραφήνας εἶναι ἱκανοποιημένος καὶ μὲ τὴ συμφωνία καὶ μὲ τὴν πρόταση τοῦ Πάκη Παυλόπουλου γιὰ μία τόσο σοβαρὴ θέση. Ἡ σιωπὴ τοῦ εἶναι πιὸ καταστροφικὴ ἀπὸ τὶς ἄλλες ἐπιλογές του.

10. Ὅπως εἴπαμε καὶ στὴν ἀρχή, τὸ κόλπο Τσίπρα εἶναι νὰ ἔρθει στὴ Βουλὴ τὸ θέμα, τοῦ Ἁγίου Ποτέ. Δηλαδή, ὅταν δὲν θὰ εἶναι κυβέρνηση ἢ δὲν θὰ εἶναι συγκυβέρνηση μὲ τὸν Π. Καμμένο. Ἀλλά, μὲ πρόθυμους ἠλίθιους σὰν τὸ Ποτάμι ἢ ἄλλα ἀντίστοιχα ὀρφανά του σημιτικοῦ ἐκσυγχρονισμοῦ. Ἐκεῖ ποντάρει.

Ἐν κατακλεῖδι, ἡ συμφωνία εἶναι ἄθλια, στὸ πόδι, περιφρονεῖ τὴν ἑλληνικὴ Μακεδονία, τὴ βούληση τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, τὴν ἑλληνικὴ Βουλὴ καὶ δικαιώνει τὸν ἀλυτρωτισμὸ τῶν σλαβομακεδόνων, ποὺ παλεύουν γὶ αὐτὸν ἐδῶ καὶ 75 χρόνια.

Ὅταν θὰ ἔρθει ἡ πρώτη διεθνὴς δικαστικὴ διεκδίκηση ἃ λὰ Τσαμουριὰ θὰ τὰ ξαναποῦμε. Κι ὅταν σας ρωτήσουν ἂν εἴσαστε ἀπὸ τὴ Νότια Μακεδονία θὰ τὰ ξαναποῦμε. Ἄν σας ρωτήσουν καὶ δὲν θεωρήσουν ὅτι εἴσαστε σκοπιανοί. Γιατί Μακεδονία εἶναι μία: Τὰ Σκόπια. Μὲ ὑπογραφὴ Τσίπρα καὶ προσεχῶς Παυλόπουλου. Καὶ οἱ δυό της ἔγκρισης τοῦ Κ Καραμανλῆ. Ὁ ὁποῖος δὲν βγάζει ἄχνα.

13/6/2018

Γ. Παπαδόπουλος- Τετράδης

Πηγὴ: https://www.liberal.gr

Ὁ πολυτονισμὸς ἔγινε ἀπὸ ἐμᾶς («Τὸ Ἔνζυμο»)

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Αρέσει σε %d bloggers: