14 ΨΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF

Μέσα σὲ γέλια καὶ ἀγκαλιὲς δυὸ πρωθυπουργῶν καὶ τῶν ἀμερικανοερωπαων ἀφεντικῶν τους, ἀλλὰ καὶ μὲ ἕναν ὀχετὸ ὕβρεων, ψεμάτων καὶ ἀφορισμῶν πεζοδρομιακῆς νοοτροπίας μέσα στὸ Κοινοβούλιο, ἡ κυβέρνηση τῆς Ἡρώδου τοῦ Ἀττικοῦ ἔβαλε τὴν ὑπογραφὴ τῆς στὸ δεύτερο στάδιο μίας ἐθνικῆς προδοσίας. Γιατί τὸ νὰ ὡραιοποιεῖς τὸ ἔγκλημα εἶναι ἔγκλημα.

Ὁ πρωθυπουργὸς καὶ ὁ ὑπουργὸς τοῦ τῶν Ἐξωτερικῶν, μὲ τὴ σύμπραξη τῶν σχολιαστῶν ὅλων σχεδὸν τῶν τηλεοπτικῶν καναλιῶν σὲ ἀπ’ εὐθείας μετάδοση, ποὺ πανηγύριζαν τὸ μεγάλο γεγονὸς καὶ ἀγνοοῦσαν ἐντελῶς τοὺς διαδηλωτὲς ποὺ δέρνονταν ἀπὸ τὰ ΜΑΤ τὴν ἴδια ὥρα λίγο πιὸ κεῖ (!), ἔβαλαν τὴν ὑπογραφή τους στὴ νομιμοποίηση καὶ οἰκοδόμηση αὐτοῦ ποὺ ὀνειρεύονταν οἱ σλαβομακεδόνες ἐθνικιστὲς ἐδῶ καὶ 150 χρόνια:

Ἀναγνώρισαν ΜΙΑ μακεδονικὴ ταυτότητα, αὐτὴ τῶν σλαβομακεδόνων καὶ ΜΙΑ μακεδονικὴ γλῶσσα, αὐτὴ τῶν σλαβομακεδόνων. Ἐπειδή, εἴτε ἡ ἀμορφωσιά, εἴτε ἡ δουλικότητα στὶς ΗΠΑ καὶ τὴ Γερμανία, εἴτε ἡ ἐμφυλιακὴ τοὺς πίστη στὸν μακεδονισμό, γιὰ τὸν ὁποῖο συμπολέμησαν τὰ ἰνδάλματά τους μὲ τοὺς σλαβομακεδόνες ἐθνικιστὲς ἀπὸ τὸ 1943 μέχρι τὸ 1949, δὲν τοὺς ἐπέτρεψαν νὰ δοῦν τὸ προφανές:

Ὅτι οἱ σλαβομακεδόνες δὲν θὰ ὀνομάζονται βορειομακεδόνες, ὅπως ὤφειλαν νὰ τοὺς ὑποχρεώσουν οἱ κυβερνῆτες τῆς Ἡρώδου τοῦ Ἀττικοῦ. Θὰ ὀνομάζονται καὶ θὰ καταγράφονται παντοῦ στὴν ὑφήλιο ὅπως σήμερα: Μακεδόνες. Ἀλλά, ἀπὸ σήμερα, μὲ τὴν ἄδεια τοῦ ἐπίσημου ἑλληνικοῦ κράτους!

Κι ἐδῶ ἀρχίζουν τὰ ψέματα τῆς κυβέρνησης.

Ψέμα πρῶτο: Λέει ἡ κυβέρνηση: Ἔτσι κι ἀλλιῶς μέχρι σήμερα οἱ σλαβομακεδόνες ἔμπαιναν στὴ χώρα μὲ διαβατήρια ποὺ τοὺς ὠνόμαζαν Μακεδόνες.

Ἡ ἀλήθεια. Ὅλες οἱ ἑλληνικὲς ὑπηρεσίες σφράγιζαν κάθε τί ποὺ ὀνομαζόταν μακεδονικὸ μὲ τὴ σφραγῖδα «ἄκυρο». Καὶ μὲ πάγια ἐπίσημη ἐντολὴ δὲν ἀναγνωριζόταν ἀπὸ τὸ ἑλληνικὸ κράτος ἡ ὑπηκοότητα Μακεδόνας, οὔτε ἡ ὀνομασία Μακεδονία στὰ διαβατήρια. Τὸ κυριότερο: Ἡ ἑλληνικὴ ἐξωτερικὴ πολιτικὴ δὲν ἀναγνώριζε μακεδονικὴ ταυτότητα. Τώρα θὰ ἀναγνωρίζει ἐπίσημα!

Ψέμα δεύτερο: Λέει ἡ κυβέρνηση: Ο ΟΗΕ ἔχει ἀναγνωρίσει ἀπὸ τὸ 1977 μακεδονικὴ γλῶσσα χωρὶς τὴν ἀντίρρηση τῆς Ἑλλάδας.

Ἡ ἀλήθεια: Δὲν ὑπάρχει ἀναγνώριση ἀλλὰ καταγραφὴ τῶν γλωσσῶν τῶν Βαλκανίων. Ἀπὸ ἐπιτροπὲς γλωσσολόγων καὶ ὄχι ἐκπροσώπους κρατῶν. Μὲ τὴν ἐπισήμανση ὅτι ἡ καταγραμμένη μακεδονικὴ εἶναι σλαβογενὲς καὶ βουλγαρικὸ ἰδίωμα. Καὶ τὸ ἐπίσημο ἑλληνικὸ κράτος δὲν ἀναγνώρισε ποτὲ τὴν μακεδονικὴ αὐτὴ καταγραφή. Κάθε δυὸ χρόνια, μὲ ἀνακοίνωση τοῦ ἑλληνικοῦ ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν ἐπαναλαμβάνει αὐτὴ τὴν ἄρνηση ἀναγνώρισης! Καὶ ἐπὶ ὑπουργίας Κοτζιᾶ! Τώρα ἀναγνωρίζει ἐπίσημα αὐτὰ τὰ σλάβικα ὡς μακεδονικά.

Ψέμα τρίτο: Λέει ἡ κυβέρνηση: Ἡ συμφωνία λύνει τὸ θέμα τοῦ ἀλυτρωτισμοῦ τῶν Σκοπίων.

Ἡ ἀλήθεια: Οἱ μέχρι τώρα συμφωνίες (1995) πρόβλεπαν ρῆτρες ἔναντι τοῦ ἀλυτρωτισμοῦ τῶν Σκοπίων. Γιατί ἀπὸ κεῖ ξεκινάει τὸ πρόβλημα. Μὲ τὴ συμφωνία ἡ κυβέρνηση ἀναγνωρίζει γιὰ πρώτη φορᾷ ὅτι ὑπάρχει ἑλληνικὸς ἀλυτρωτισμὸς ἔναντι τῶν Σκοπῖων! Ὅτι δηλαδὴ τὸ ἐπίσημο ἑλληνικὸ κράτος καὶ οἱ δομὲς τοῦ ἐπιβουλεύονται τὴν ἐδαφικὴ ἀκεραιότητα τῶν γειτόνων!

Ἡ ἀλήθεια: Τὰ ἄρθρα τοῦ σκοπιανοῦ συντάγματος καὶ οἱ νόμοι, ποὺ ἔχουν ἀλυτρωτικὲς βλέψεις ἐπὶ τῆς Ἑλλάδας εἶναι πολλά. Τόσα, ποὺ θὰ χρειαστοῦν χρόνια στὸν νομοθέτη τῆς γείτονας νὰ τὰ ἀλλάξει. Καὶ δὲν θὰ ἀλλάξει παρὰ τὰ ἐξόφθαλμα ἐλάχιστά του συντάγματος.

Ἡ ἀλήθεια: Ἀπὸ τὴν ἄλλη, σύμφωνα μὲ τὰ ὑπογραφέντα, οἱ σλαβομακεδόνες ἀποκτοῦν δικαιώματα γιὰ τὸ πὼς θὰ διδάσκονται στὰ ἑλληνικὰ σχολεῖα τὰ ἱστορικὰ γεγονότα, ποὺ ἀφοροῦν στὰ Βαλκάνια!

Ψέμα τέταρτο: Ἡ συμφωνία ἀποδυναμώνει τοὺς ἐθνικισμοὺς καὶ προωθεῖ τὴ φιλία τῶν λαῶν.

Ἡ ἀλήθεια: Μὲ δεδομένη τὴ διαφωνία τοῦ 70% τῶν Ἑλλήνων καὶ ἄγνωστου ποσοστοῦ σλαβομακεδόνων, τὸ μόνο ποὺ κάνει ἡ συμφωνία εἶναι νὰ πυροδοτεῖ τὸν ἐθνικισμὸ καὶ νὰ μετατρέπει ἀκόμα καὶ μετριοπαθεῖς πολῖτες σὲ ἀκραίους. Καὶ τοὺς ἀκραίους σὲ ἐπικίνδυνους. Γιατί τὸ ξεπούλημα ἱστορίας, γλώσσας καὶ ἐθνότητας αὐτὸ κάνει.

Ψέμα πέμπτο: Λέει ἡ κυβέρνηση: Ἡ συμφωνία διαχωρίζει τὴν ἱστορικὴ καὶ πολιτιστικὴ κληρονομιὰ τῶν σλαβομακεδόνων ἀπὸ τὴν ἀρχαία ἑλληνική.

Ἡ ἀλήθεια: Ἡ συμφωνία ξεχωρίζει ὅτι οἱ σλαβομακεδόνες ἔχουν ὁποιαδήποτε σχέση μὲ τὸν ἀρχαῖο ἑλληνικὸ πολιτισμό. Πρᾶγμα ποὺ δὲν διασφαλίζει τὸν ἀρχαῖο μακεδονικὸ πολιτισμό! Δεδομένου ὅτι οἱ σκοπιανοὶ δὲν θεωροῦν ὅτι ὁ Φίλιππος καὶ ὁ Ἀλέξανδρος ἦταν Ἕλληνες! Ἀλλά, ὅτι κατέκτησαν τοὺς Ἕλληνες Θηβαίους, Ἀθηναίους καὶ λοιπούς. Ἑπομένως, θεωροῦν τοὺς ἀρχαίους Μακεδόνες κοινὴ κληρονομιά! Καὶ μάλιστα κληρονομιὰ γιὰ ἐκμετάλλευση σὲ παγκόσμιο ἐπίπεδο! Κι ἂς μὴν εἶχε ὑποψιαστεῖ ὁ Ἀλέξανδρος καὶ ὁ Περδίκας ὅτι τὰ ὅριά τους ἦταν στὰ σύνορά του Βαρδάρη!

Αὐτὸ ποὺ ἤθελε νὰ ἀποτρέψει ἡ πάγια ἑλληνικὴ ἐξωτερικὴ πολιτικὴ σὲ ἐπίπεδο ὀνόματος καὶ σὲ ἐπίπεδο πολιτισμοῦ, τὸ παρέδωσε στὸ κράτος τῶν Σκοπίων αὐτὴ ἡ κυβέρνηση!

Ψέμα ἕκτο: Λέει ἡ κυβέρνηση: Ἡ συμφωνία διασφαλίζει τὴ διαφορὰ μεταξὺ σκοπιανῆς καὶ ἑλληνικῆς Μακεδονίας, μὲ τὸ «Βόρεια Μακεδονία».

Ἡ ἀλήθεια: Κάθε πολίτης τῆς γῆς γνωρίζει καὶ θὰ γνωρίζει τὴ χώρα Μακεδονία, γιατί σὰν κράτος ἐπαναλαμβάνεται ἑκατοντάδες χιλιάδες φορὲς κάθε μέρα σὲ ποικίλες ἐκφράσεις τῆς πολιτικῆς, γεωγραφικῆς, πολιτιστικῆς ἢ ἄλλης ζωῆς. Ἡ ἑλληνικὴ Μακεδονία, σὰν ἐπαρχία ἐσωτερική του κράτους Ἑλλάδα, ἐλάχιστα ἀπαντᾶται κάθε μέρα. Καὶ μάλιστα ἔξω ἀπὸ τὴ χώρα. Καὶ καθένας ποὺ ἀκούει ἢ διαβάζει γιὰ κάθε τί ἑλληνικὸ ποὺ προέρχεται ἀπὸ τὴ Μακεδονία ἔχει τὴ βεβαιότητα ὅτι προέρχεται ἀπὸ τὸ κράτος τῆς Μακεδονίας. Καὶ θὰ τὴν ἔχει μὲ ἑλληνικὴ βοῦλα!

Ἡ ἀλήθεια: Τὸ Βόρεια Μακεδονία θὰ ἐμφανίζεται στὰ ταμπελάκια καὶ στὰ σηματάκια σὲ παγκόσμιο ἐπίπεδο. Καὶ παντοῦ θὰ γράφεται σκέτο Μακεδονία. Καὶ ὅλοι οἱ λαοὶ θὰ τὴν ὀνομάζουν Μακεδονία. Εἶναι εὔκολο, βολικό, γρήγορο. Ὅπως καὶ σήμερα. Μόνο ποὺ ἀπὸ τώρα αὐτὸ θὰ γίνεται μὲ τὴν ἑλληνικὴ ἀναγνώριση.

Ἡ ἀλήθεια: κανεὶς ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ κυβέρνηση δὲν πρόκειται νὰ κυνηγάει ἀπὸ τὸ πρωὶ μέχρι τὸ βράδυ γιὰ νὰ διαμαρτυρηθεῖ καὶ νὰ ἀπαιτήσει διόρθωση στὰ χιλιάδες κανάλια καὶ στοὺς δεκάδες ἀνὰ τὸν κόσμο κάθε μέρα, ποὺ θὰ σπηκάρουν τὴ Βόρεια Μακεδονία ὡς σκέτο Μακεδονία.

Ἡ ἀλήθεια: Ὁ κόσμος θὰ ξέρει ὅτι ὑπάρχει ἕνα κράτος Μακεδονία. Καὶ τὸ 70% τῆς Μακεδονίας ποὺ εἶναι ἡ ἑλληνικὴ θὰ ὑποστεῖ τὶς συνέπειας τοῦ δεύτερου καὶ καταϊδρωμένου φτωχοῦ συγγενῆ. «Μπά! Ὑπάρχει καὶ στὴν Ἑλλάδα Μακεδονία;»

Ψέμα ἕβδομο: Λέει ἡ κυβέρνηση: Ἡ συμφωνία θὰ εὐνοήσει τὶς ἑλληνικὲς ἐπιχειρήσεις καὶ θὰ ὁδηγήσει στὴν ἀνάπτυξη τὴν ἑλληνικὴ Μακεδονία.

Ἡ ἀλήθεια: Ἡ συμφωνία θὰ πλήξει περισσότερες ἀπὸ 3.400 ἑλληνικὲς μακεδονικὲς ἐπιχειρήσεις, ποὺ παράγουν ἢ ἐμπορεύονται αὐτὴ τὴ στιγμὴ προϊόντα μὲ ὀνομασίες «μακεδονικό». Οἱ ὁποῖες θὰ ὑποχρεωθοῦν ὄχι μόνο νὰ ἀποκτήσουν ἕναν ἀθέμιτο ἀνταγωνιστή, ἀλλὰ θὰ ὑποχρεωθοῦν σὲ ἀλλαγὲς ὀνομάτων καὶ σὲ νέες δυσμενέστερες συνθῆκες ἐξαγωγῶν. Ἕνα μπερδεμένο κουβάρι.

Ἡ ἀλήθεια: Ἡ συμφωνία προβλέπει ὅτι ὅλο αὐτὸ τὸ τεράστιο καὶ μεῖζον θέμα θὰ λυθεῖ ἀπό… ἀνεξάρτητες ἐπιτροπὲς ὀμιχλώδους σύνθεσης καὶ χρονικοῦ ὁρίζοντα! Χιλιάδες ἑλληνικὲς ἐπιχειρήσεις στὸν ἀέρα ἀπὸ μία συμφωνία τοῦ ποδαριοῦ!

Ψέμα ὄγδοο: Λέει ἡ κυβέρνηση: Κανεὶς δὲν μᾶς πίεσε νὰ προχωρήσουμε στὴ συμφωνία.

Ἡ ἀλήθεια. Ἀπὸ τὴν ἀλληλογραφία τῶν ἀμερικανῶν, τοῦ Νίμιτς καὶ τῶν γερμανῶν μὲ τὶς πρεσβεῖες τοὺς γίνεται ὁλοφάνερο ὅτι ἐδῶ καὶ καιρὸ καὶ οἱ δυὸ πίεζαν τὴν ἑλληνικὴ κυβέρνηση γιὰ λύση. Θέλοντας ἐναγωνίως νὰ προλάβουν τὴ διάρκεια ζωῆς της. Μὴ καὶ χάσουν τοὺς πρόθυμους νὰ ὑπογράφουν τὰ πάντα!

Ἡ ἀλήθεια: Σύμφωνα μὲ γερμανικὲς δημοσιογραφικὲς πληροφορίες, ποὺ εἶδαν τὸ φῶς τῆς δημοσιότητας, τὸ δέλεαρ τῆς Γερμανίας στοὺς ἐδῶ πρόθυμους ἦταν μέτρα γιὰ τὸ χρέος, ποὺ θὲ εὐνοοῦσαν τὴν κυβερνητικὴ προπαγάνδα στοὺς Ἕλληνες πολῖτες.

Ψέμα ἔνατο: Λέει ἡ κυβέρνηση: Δὲν μποροῦμε νὰ ὑποχρεώσουμε τοὺς γείτονες νὰ ἀλλάξουν ὄνομα ἐθνότητας γιατί ἔχουν τὸ δικαίωμα τοῦ αὐτοπροσδιορισμοῦ.

Ἡ ἀλήθεια: Τὸ δικαίωμα τοῦ αὐτοπροσδιορισμοῦ εἶναι μία καραμέλα ποὺ πιπιλάει ἡ ἑλληνικὴ νεοαριστερὰ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ὡς ἄλλοθι γιὰ νὰ μὴν προσδιορίζεται σὲ τίποτε καὶ νὰ δηλώνει ὅ,τι θέλει τὴν ὥρα ποὺ τὴ βολεύει γιὰ ὁτιδήποτε! Ἡ εὐελιξία τοῦ χάους! Ἀπὸ τὴ συλλογιστικὴ λείπει τὸ πιὸ σημαντικό: Τὸ δικαίωμα τοῦ αὐτοπροσδιορισμοῦ τὸ ἔχει κανεὶς ὅταν δὲν βλάπτει μ’ αὐτὸ τὰ συμφέροντα ἢ τὸν προσδιορισμὸ κάποιου ἄλλου.

Ἡ ἀλήθεια: Δὲν μᾶς εἶπε ἡ κυβέρνηση καὶ ὁ ΣΥΡΙΖΑ τί γίνεται ὅταν τὸ δικαίωμα τοῦ αὐτοπροσδιορισμοῦ τῶν σλαβομακεδόνων ὡς σκέτων Μακεδόνων βλάπτει τὸ δικαίωμα τῶν Ἑλλήνων νὰ προσδιορίζονται ὡς Μακεδόνες! Καὶ τί ἔχει προβλέψει γι’ αὐτὸ στὴ συμφωνία.

Ἡ ἀλήθεια: Τίποτε δὲν ἔχει προβλέψει! Γιατί νοιάζεται γιὰ τοὺς σκοπιανοὺς περισσότερο ἀπὸ ὅσο γιὰ τοὺς Ἕλληνες.

Ψέμα δέκατο: Λέει ἡ κυβέρνηση: Ἡ ὁλοκλήρωση τῆς συμφωνίας ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴν ἐκπλήρωση τῶν ὅρων ἀπὸ τὴ σκοπιανὴ πλευρὰ καὶ ἀπὸ τὴν ἔγκρισή της ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ Βουλή.

Ἡ ἀλήθεια: Οἱ ἐνταξιακὲς διαπραγματεύσεις μὲ τὴν ΕΕ καὶ ἡ πρόσκληση συμμετοχῆς στὸ ΝΑΤΟ θὰ προχωρήσουν χωρὶς νὰ ἐρωτηθεῖ ἡ ἑλληνικὴ Βουλή. Ἡ ὁποία θὰ κληθεῖ νὰ ἐπικυρώσει ἐκ τῶν ὑστέρων ὅσα θὰ ἔχουν ἤδη δρομολογηθεῖ.

Ψέμα ἑνδέκατο: Λέει ἡ κυβέρνηση: Ἡ συμφωνία βάζει τὰ θεμέλια γιὰ μία παρατεταμένη εἰρήνη στὰ Βαλκάνια.

Ἡ ἀλήθεια: Ἡ συμφωνία ἐξασφαλίζει ὅτι ὁποιαδήποτε σκοπιανὴ κυβέρνηση- ἀκόμα καὶ αὐτή- μπορεῖ πλέον νὰ ἐγείρει νομικὰ ζητήματα ἀναγνώρισης ἰδιοκτησιῶν ἐδαφῶν, ὅπως οἱ Τσάμηδες. Μπορεῖ νὰ διεκδικήσει στὸ μέλλον ΜΙΑ ἑνιαία Μακεδονία, στὰ χνάρια τῶν τουρκοκύπριων, ποὺ δὲν ἦταν παρὰ τὸ 18%. Μπορεῖ νὰ διεκδικήσει ἀπαιτήσεις καὶ ἀντιρρήσεις ἐπὶ ὁτιδήποτε ἀφορᾷ στὴν ἑλληνικὴ Μακεδονία. Δεδομένου ὅτι ἡ συμφωνία δὲν προβλέπει πουθενὰ ὅτι διασφαλίζει πὼς ἡ ἑλληνικὴ Μακεδονία θὰ λέγεται Μακεδονία καὶ δὲν θὰ ὑποχρεωθεῖ σὲ Νότια Μακεδονία γιὰ νὰ μὴν … ἀνταγωνίζεται τοὺς γείτονες.

Ἡ ἀλήθεια: Ἡ συμφωνία, μὲ τὴν ἀναγνώριση Μακεδόνων καὶ μακεδονικῆς γλώσσας, χωρὶς νὰ διασφαλίζει τὰ συμφέροντα τῆς ἑλληνικῆς Μακεδονίας ἀνοίγει τὸν ἀσκὸ τοῦ Αἰόλου στὰ Βαλκάνια.

Ἡ ἀλήθεια: Ἡ ἐπικυριαρχία τῶν Γερμανῶν στὴ Βαλκανική- ὄνειρο 2 αἰώνων τῶν Ράιχ- καὶ ἡ ταυτόχρονη ἐπιβολὴ τοῦ ἀμερικανικοῦ ΝΑΤΟ θὰ περιπλέξουν ἀκόμα περισσότερο τὴν πυριτιδαποθήκη τῆς Εὐρώπης. Σὲ μεγάλο καὶ δηλωμένο ἀνταγωνισμὸ μὲ τὴ Ρωσία. Χάριν τοῦ ὁποίου ὁδηγήθηκαν οἱ πρόθυμοι ἀπάτριδες τῶν Ἀθηνῶν σ αὐτὴ τὴν προδοσία.

Ἡ ἀλήθεια: Οἱ φιλίες τῶν λαῶν δὲν χτίζονται μὲ παρλαπίπες καὶ εὐχολόγια καὶ λόγια του ἀέρα ποὺ θέλει ἡ κουλτούρα τῆς νεοαριστερᾶς τοῦ ΣΥΡΙΖΑ. Χτίζεται μὲ αἷμα καὶ ἐκτίμηση σὲ βάθος χρόνων. Ὅπως ἡ σχέση τῶν Ἑλλήνων μὲ τοὺς Σέρβους, μὲ τοὺς Αἰγύπτιους καὶ τοὺς ἄλλους λαοὺς τῆς Μέσης Ἀνατολῆς.

Ψέμα δωδέκατο: Λέει ἡ κυβέρνηση; Τσίπρας καὶ Κοτζιᾶς ὑπερασπίστηκαν τὴν ἑλληνικὴ ἀρχαία ἱστορία καὶ τὸν ἑλληνικὸ πολιτισμό.

Ἡ ἀλήθεια: Πότε ἀκριβῶς ἀνακάλυψε τὴν ἀρχαία ἱστορία καὶ ἔμαθε γιὰ τὸν πολιτισμὸ ὁ ἀμόρφωτος κοπανατζῆς καταληψίας τῶν σχολείων καὶ ὁ ἄνθρωπος ποὺ θεωροῦσε τὸν Ἀλέξανδρο σφαγέα τῶν λαῶν καὶ ὅσους ἀσχολοῦνται μὲ τὴν ἀρχαία ἱστορία ἐθνικιστές; Μαζὶ μὲ τὸν ὁμοϊδεάτη του καὶ ἐπὶ χρόνια συνεργάτη τοῦ ἀμφιλεγόμενου ὑποστηρικτῆ τοῦ ΔΝΤ καὶ τῆς ἀμερικανικῆς ἀντιεθνικῆς ἱστοριογραφίας κ Κοτζιᾶ; Ὅλων τῶν ἄλλων ἐκτὸς ἀπὸ τῶν Ἀμερικανῶν! Ποὺ ἔχουν τὸ μοναδικὸ δικαίωμα νὰ εἶναι ἔθνος!

Ψέμα δέκατο τρίτο: Λέει ἡ κυβέρνηση: Τὴν ἐπιτυχία τῆς συμφωνίας τὴν ἀποδεικνύουν οἱ δηλώσεις ὅλων τῶν ξένων παραγόντων ποὺ τὴν ἐπικροτοῦν.

Ἡ ἀλήθεια: Οἱ ξένοι παράγοντες ἔχουν γραμμένα τὰ συμφέροντα τῆς Ἑλλάδας ἐκεῖ ποὺ δὲν πιάνει μελάνι. Τὰ δικά τους συμφέροντα κοιτάζουν στὴν οἰκονομικὴ καὶ γεωπολιτικὴ ἐκμετάλλευση τῶν Βαλκανίων. Ἀδιαφορώντας γιὰ τὴν Ἑλλάδα. Τὴν Ἑλλάδα πληρώνονται γιὰ νὰ τὴν ὑπερασπίζονται οἱ κυβερνῆτες της. Ὅταν πληρώνονται ἀπὸ τὸν ἑλληνικὸ λαό.

Ψέμα δέκατο τέταρτο: Λέει ἡ κυβέρνηση: Ἡ συμφωνία εἶναι πρὸς τὸ συμφέρον τῆς Ἑλλάδας καὶ κομπάζει ποὺ 27 χρόνια καμιὰ ἄλλη δὲν ἔχει κλείσει τὸ θέμα.

Ἡ ἀλήθεια: Καμιὰ ἄλλη κυβέρνηση δὲν διανοήθηκε ἀπὸ τὸ 1870 μέχρι χτὲς νὰ ξεπουλήσει τόσο εὔκολα, γρήγορα καὶ στὸ πόδι ἕνα ἐθνικὸ θέμα ὅπως αὐτὴ ἡ κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ. Καμιὰ ἄλλη κυβέρνηση δὲν ἀποτελεῖτο ἀπὸ ἀνθρώπους ποὺ πίστευαν λιγότερο σὲ πατρίδα καὶ μάλιστα ποὺ λοιδοροῦσαν ὅσους πίστευαν σὲ πατρίδα ὅπως αὐτὴ ἡ κυβέρνηση. Καὶ καμιὰ ἄλλη κυβέρνηση δὲν ἦταν τόσο πεινασμένη νὰ μείνει στὴν ἐξουσία, ποὺ νὰ πουλήσει φτηνὰ τὴν ἑλληνικὴ Μακεδονία. Μόνο καὶ μόνο γιὰ νὰ πληρωθεῖ ἀπὸ τὶς «μεγάλες δυνάμεις» σὲ ὑποσχέσεις γιὰ τὴν παραμονή της στὴν ἐξουσία.

Κι αὐτὴ ἡ ἀλήθεια, σὲ συνδυασμὸ μὲ τὶς ὑπόλοιπες ἀποδεικνύουν ὅτι ἐδῶ ἔχει διαπραχθεῖ ἐθνικὴ προδοσία. Γιὰ νὰ λέμε τὰ πράγματα μὲ τ’ ὄνομά τους. Εἴτε ἀπὸ ἀνοησία, εἴτε ἀπὸ ἀμάθεια, εἴτε ἀπὸ δουλικότητα. Ἔτσι κι ἀλλιῶς, αὐτὴ ἡ κυβέρνηση εἶναι ὁ yes man τοῦ δυτικοῦ κόσμου. Γιὰ μία καρέκλα. Γιὰ τὴν ὁποία ὑπάρχει καὶ ἡ καρέκλα τοῦ δικαστηρίου. Τὸ ἑδώλιο.

Δευτέρα 18 Ἰουνίου 2018

Γ. Παπαδόπουλος – Τετράδης

https://www.liberal.gr

Ὁ πολυτονισμὸς ἔγινε ἀπὸ ἐμᾶς («Τὸ Ἔνζυμο»)

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Αρέσει σε %d bloggers: