ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF

Θὰ περίμενε κανεὶς ὅτι ἡ πολλὰ ὑπεσχημένη ἐλάφρυνση τοῦ ἐξωτερικοῦ χρέους θὰ ἐπέτρεπε στὴν ἑλληνικὴ οἰκονομία νὰ ἀνακάμψει ἀπὸ τὰ τάρταρα ποὺ τὴν ἔρριψαν ἐννέα χρόνια ἀντιπαραγωγικῆς πολιτικῆς. Ἀντὶ ἐλαφρύνσεως τοῦ δυσβάστακτου χρέους, τὸ κατὰ τὰ ἄλλα παράνομον Eurogroup τῆς 21ης Ἰουνίου ἔδωσε ἀναβολὴν ἐξοφλήσεώς του.

Ὁ καθείς, ἐφ’ ὅσον ἔχει κάποια σχέση μὲ τὰ οἰκονομικά, γνωρίζει ὅτι ἡ ἐπιμήκυνση τῆς ἐξοφλήσεως τοῦ χρέους γιὰ δέκα ἔτη θὰ αὐξήσει τὸ ἐξωτερικὸ χρέος καὶ θὰ ἐπιβαρύνει τὴν οἰκονομία μὲ παράτασιν τόκων. Ἡ ἐμπειρία τῶν τελευταίων ἐννέα ἐτῶν τὸ ἀποδεικνύει: ἀπὸ 301 δισ. εὐρὼ τὸ χρέος τὸ 2009, ἀνῆλθε στὰ 315 δισ. εὐρὼ τὸ 2016. Ἡ ἀναλογία του ἀπὸ 123% τοῦ ΑΕΠ αὐξήθη στὸ 180%.

Μάλιστα, μετὰ τὴν ἑπομένη διετία 2017-18, τὸ χρέος διευρύνθη ἀκόμη περισσότερο καὶ ἡ ἐξυπηρέτησή του μὲ 6-7 δισ. εὐρὼ ἐτησίως ἐστέρησε τὴν οἰκονομία ἀπὸ πολυτίμους πόρους ποὺ θὰ μποροῦσαν νὰ εἶχαν ἐπενδυθῆ στὴν παραγωγικὴ οἰκονομία γιὰ τὴν μείωση τῆς τεραστίας ἀνεργίας – ἰδίως τῶν νέων καὶ ἐξειδικευμένων στελεχῶν.

Σὲ πρόσφατο συνέδριο τοῦ Economist στὴν Ἀθήνα, ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ ΔΝΤ κ. Γκέρσον βεβαίωσε ὅτι τὸ Ταμεῖον θεωρεῖ τὸ χρέος ἀδιατήρητο (μὴ βιώσιμο), δεδομένης τῆς οἰκονομικῆς ἀναπτύξεως ποὺ εἶναι ἀναιμική, τῶν προβλημάτων ποὺ ἀντιμετωπίζουν οἱ τράπεζες (ἀνακεφαλαιώσεως) καὶ τῆς μειώσεως καὶ γηράνσεως τοῦ πληθυσμοῦ.

Τὴν ἀνεπάρκεια τῆς ἀναβολῆς ἢ παρατάσεως διὰ τὴν ἀντιμετώπιση τοῦ ἀδιατηρήτου ἐξωτερικοῦ χρέους, ὁμολόγησε ἀκόμη κι αὐτὸς ὁ ἀντιπρόεδρος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς κ. Ντομπρόβσκις, ὑποστηρίζοντας τὴν «ἐμπροσθοβαρὴ ἐλάφρυνση», δηλαδὴ τὴν διαγραφὴ μέρους τοῦ χρέους.

 

Τὸ «success story» τῆς κυβέρνησης Τσίπρα

Ἡ κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, συνεχίζουσα τὴν ἐγκαινιασθεῖσα ὑπὸ τῆς ξυνωρίδος Σαμαρά-Στουρνάρα success story πανηγυρίζει διὰ τὴν «παράτα» καὶ τὴν «μαξιλάρα» τῶν 20 δισ. εὐρώ, ποὺ βεβαίως θὰ ὑπολογισθῆ στὸ χρέος ἀπὸ τοὺς ξένους. Ἐν τούτοις, ὁ Τσίπρας ὀφείλει νὰ ξέρει ὅτι ἡ βιωσιμότητα τοῦ χρέους ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴν οἰκονομικὴ ἀνάπτυξη καὶ τὶς ἀνύπαρκτες προοπτικές.

Ἡ παραγωγικὴ ἀνασυγκρότηση τῆς ἰδιωτικῆς οἰκονομίας βραδύνει ἀπαισίως καὶ ἡ δημοσία αὐξάνει τὸ μέγεθος τῆς σιωπηρῶς καὶ ἀποφασιστικῶς διὰ τὸν ἔλεγχο τοῦ κράτους ὑπὸ τοῦ κυβερνῶντος κόμματος (πχ. ἡ πολυβασανισμένη ἱστορία τῶν γενικῶν γραμματέων τῶν ὑπουργείων).

Ἐπὶ πλέον, ἡ καθιέρωση πρωτογενῶν πλεονασμάτων (πρὸ τόκων ἀφοῦ τὰ χρεωλύσια ἀναβάλλονται) στὸ 3,5%-2,5% τοῦ ΑΕΠ τὴν προσεχῆ πενταετία, περιορίζουν τὶς δυνατότητες ἐλαφρύνσεως τοῦ φορολογικοῦ βάρους καὶ τῶν δημοσίων ἐπενδύσεων (μεγάλων ἔργων καὶ συντηρήσεως τῆς ὑποδομῆς ποὺ λείπει παντελῶς). Ἡ φορολογικὴ ἀφαίμαξη περικόπτει τὴν ἐνεργὸ ζήτηση καὶ ἡ μείωση τῶν δημοσίων ἐπενδύσεων τὴν ἀπορρόφηση τῶν ἀνέργων ἰδίως στὴν ἐπαρχία.

Ὑπὸ τὶς ἐκτιμήσεις αὐτές, ἡ ἀνάκτηση τῆς ὁπωσδήποτε περιορισμένης «ἐθνικῆς κυριαρχίας» ἀναβάλλεται γιὰ 10 ἕως 40 χρόνια. Ἔτσι ὅμως, οἱ ἐθνικὲς ἀπώλειες δὲν μένουν στὸ ὄνομα τῆς Μακεδονίας, ἀλλὰ διευρύνονται στὴν ΑΟΖ τῆς Ἀλβανίας καὶ στὴν ἀναγνώριση τῶν Τσάμηδων. Στὸ Αἰγαῖον, ὅπου ἡ προοπτικὴ ἀποκτήσεως «ὑπεροπλίας ἀέρος» ὑπὸ τῆς Τουρκίας (μὲ τὰ ἀμερικανικὰ μαχητικὰ F-35 ἢ μὲ τοὺς ρωσικοὺς S-400) προδιαγράφει δραστικὸ περιορισμὸ τῆς ἐθνικῆς κυριαρχίας στὸν ἀέρα, θάλασσα καὶ ξηρά, μέχρις ὅτου ὁ ἐγχώριος πληθυσμὸς θὰ μειωθῆ κάτω τῶν ἑπτὰ ἑκατομμυρίων καὶ οἱ ἐπήλυδες μουσουλμάνοι αὐξηθοῦν ἄνω τῶν τριῶν ἑκατομμυρίων. Τοῦτο θὰ σημάνει τὸ ὁριστικὸ τέλος τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Θὰ εἶναι τὸ τίμημα τῆς ἐπιμηκύνσεως τοῦ χρέους.

23 Ἰουνίου 2018

Κωνσταντῖνος Κόλμερ

Πηγή: https://slpress.gr

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Αρέσει σε %d bloggers: