Ο ΓΙΓΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΑΚΙΑ

18 Ἀπριλίου 1941, Μεγάλη Παρασκευὴ. Οἱ Γερμανοί εἰσβολεῖς προελαύνουν. Ὁ πρωθυπουργὸς Ἀλέξανδρος Κορυζῆς, μετὰ τὴν συνεδρίαση τοῦ ὑπουργικοῦ συμβουλίου πηγαίνει στὸ σπίτι του καὶ αὐτοκτονεῖ. Μποροῦσε νὰ φύγει μαζὶ μὲ τὴν κυβέρνηση καὶ τὸν βασιλιᾶ γιὰ τὴν Μέση Ἀνατολὴ, ἀλλὰ ἐκεῖνος προτίμησε νὰ δώσει τέρμα στὴν ζωή του, ἀρνούμενος νὰ ἀποδεχθεῖ τὴν ὑποδούλωση τῆς πατρίδας 120 χρόνια μετὰ τὴν ἀπελευθέρωσή της.

Τὰ πολιτικὰ ἀνθρωπάκια τῆς Ἐθνοσωτηρίου Μεταπολιτεύσεως ρήμαξαν ἐπὶ 44 χρόνια τὴν χώρα καὶ τὴν ξεπούλησαν στοὺς ξένους.

Ὁ «ἐθνάρχης» Κωνσταντίνος Καραμανλῆς δὲν αὐτοκτόνησε ὅταν ἐπὶ πρωθυπουργίας του ὁ Ἀττίλας κατέλαβε τὸ 38% τῆς Κύπρου, γιατὶ ἄφησε ἀβοήθητη τὴν ἡρωικὴ Κυπριακὴ Ἐθνικὴ Φρουρά νὰ μάχεται μόνη της κατὰ τῶν Τούρκων, ἐπειδή ἡ νῆσος τοῦ ἔπεφτε μακρυά . Ὁ «σοσιαλιστής» Ἀνδρέας Παπανδρέου καταχρέωσε τὴν χώρα μετατρέποντας τὸν ἀσύστολο δανεισμὸ σὲ παροχὲς γιὰ νὰ παραμένει στὴν ἐξουσία. Ὁ «ἐκσυγχρονιστής» Σημίτης μετέτρεψε τὴν Ἑλλάδα σὲ ἕνα ἀπέραντο χρηματιστήριο, ἀφήνοντας στὸ τέλος τοὺς ἀετονύχιδες νὰ μαζέψουν τὰ λεφτὰ χιλιάδων κορόιδων, ποὺ ἡ κρατικὴ προπαγάνδα τοὺς ὑποσχόταν εὔκολο καὶ ἄκοπο χρῆμα. Ὁ Κώστας Καραμανλὴς ἔφερε τὴν χώρα στὸ χείλος τῆς χρεωκοπίας. Ὁ Γιώργος Παπανδρέου τὴν παρέδωσε στὴν ἐπιστασία τῶν ξένων δανειστῶν, γιὰ νὰ συνεχίσουν τὸ καταστροφικὸ του ἔργο ὁ Παπαδήμος καὶ ὁ Σαμαρὰς. Ὁ Τσίπρας καταπάτησε μὲ τὸν πιὸ ξετσίπωτο τρόπο τὶς προεκλογικὲς του ἐξαγγελίες καὶ ξεπούλησε τὴν χώρα στοὺς ξένους γιὰ 99 χρόνια (κάτι ποὺ καμία κυβέρνηση δὲν ἔχει κάνει ποτέ) μόνο καὶ μόνο γιὰ νὰ παραμείνει στὴν ἐξουσία. Σήμερα, αὐτὸς καὶ ἡ συριζέϊκη ἀριστερή συμμορία του, παραμένει γαντζωμένος στὴν καρέκλα του παρὰ τὴν πολιτικὴ εὐθύνη ποὺ ἀνέλαβε γιὰ τὴν πιὸ πολύνεκρη πυρκαγιά της σύγχρονης Ἑλλάδας.

Τὸ καθεστὼς τοῦ μεταπολιτευτικοῦ κοινοβουλευτικοῦ πολιτικαντισμοῦ χτἰστηκε πάνω στὰ ἀποκαϊδια τῆς σκλαβωμένης Κύπρου. Οἰ πολιτικάντηδες ὅλων τῶν ἀποχρώσεων ἔκαναν σὰ νὰ μὴν συμβαίνει τίποτα καὶ ὑποσχέθηκαν στὸ λαὸ τὴν καλοπέρασὴ του ρημάζοντας σιγὰ σιγὰ ἀλλὰ σταθερἀ τὸν τόπο, γιὰ νὰ τὸν μετατρέψουν τελικὰ σὲ οἰκόπεδο τῆς Γερμανίας καὶ τῶν ξένων τραπεζιτῶν καὶ τοὺς Ἕλληνες σὲ παρἰες τῆς Εὐρώπης.

Στὸ Μάτι ἀποτυπώθηκε τραγικὰ ἡ κατάσταση τῆς σύγχρονης Ἑλλάδας. Ἀλλὰ τὸ νεοελληνικὸ δράμα δὲν τελειώνει ἐδῶ. Τὸ ἐγχώριο Κατεστημένο ἔχει ὅλη τὴν διάθεση νὰ μετατρέψει σὲ Μάτι ὁλόκληρη τὴν χώρα. Οἱ Συριζέοι, ἐκτὸς ἀπὸ τὸν ἐξουσιολάγνο σταλινικὸ κυνισμὸ τους καὶ τὸ ἀσίγαστο μίσος τους γιὰ τὸν Ἑλληνισμό, ἀποτυπώνουν ξεκάθαρα τὸν ἀσύστολο μηδενισμὸ του.

Ὁ σοφὸς Ἡράκλειτος εἶπε ὅτι «γιὰ τοὺς ἀνόητους δάσκαλος δὲν εἶναι ἡ λογικὴ ἀλλὰ ἡ συμφορά». Οἱ Νεοέλληνες πόσες συμφορές χρειάζονται γιὰ νὰ διδαχθοῦν ὅτι τούς κυβερνοῦν ἀδίστακτα ἀνθρωπάκια, ποὺ παίρνουν τὸ ἕνα τὴν σκυτάλη ἀπὸ τὸ ἄλλο; Κάτι σὰν ὀμαδικὸς βιασμὸς δηλαδή.

Ἕλληνες γρηγορεῖτε καὶ ἐγερθεῖτε!

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ: ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΑ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF

Πολλοὶ νομίζουν πὼς μὲ τὸ νὰ ἀπευθύνονται στὸ λαὸ μποροῦν νὰ φέρουν τὴ νεοελληνικὴ ἄνθιση. Ὁ λαὸς ὅμως δὲ φωτίζεται μὲ μοναχικὲς ἐνέργειες μερικῶν ἀτόμων ὅσο φωτεινὰ καὶ νὰ εἶναι, χρειάζεται μιὰ ἀριστοκρατία ὁλόκληρη γιὰ νὰ ἐπηρεαστεῖ ὁ λαός. Ὄχι ἀπὸ κάτω παρὰ ἀπὸ πάνω θ’ ἀρχίσει ὁ ξαναγεννημός. Ἄς φωτιστοῦν οἱ μορφωμένοι, ἄς λουστοῦν στὰ φεγγερὰ καὶ διάφανα νερὰ τῆς λαϊκῆς ψυχῆς, ἄς συνταραχτοῦν καὶ ἄς θελήσουν κάτι, καὶ ὁ λαὸς θὰ τοὺς ἀκολουθήσει ἔπειτα.

Δὲν ἐνδιαφέρει ἄν θὰ εἶναι στολισμένοι μὲ τίτλους, μὲ γαλόνια ἤ μὲ γνωστὰ ὀνόματα, δὲν ἐνδιαφέρει ἄν θὰ εἶναι πλούσιοι ἤ φτωχοὶ, οὔτε ἄν θὰ ξέρουν πολλὰ ἤ λίγα γράμματα, μὰ πρέπει δίχως ἄλλο νὰ εἶναι εὐγενικοὶ στὴ σκέψη καὶ στὴν πράξη. Μπορεῖ νὰ ξέρουν πολλὲς γλῶσσες ξένες ἤ καὶ νὰ μὴν ξέρουν παρὰ τὴν ἑλληνική, μὰ ἡ γλῶσσα ποὺ θὰ ξέρουν -γιατὶ θὰ μιλοῦν ἀναγκαστικὰ μιὰ γλῶσσα ἀφοῦ εἶναι ἄνθρωποι- ἀπαραίτητο νὰ εἶναι ἡ γλῶσσα τῆς ἑλληνικῆς ψυχῆς τους τῆς σύγχρονης. Καὶ τὴν ἴδια γλῶσσα θὰ τὴ μιλοῦν καὶ θὰ τὴ γράφουν. Μπορεῖ νὰ ἔχουν γνωριστεῖ μὲ ξένες συνήθειες καὶ φιλολογίες καὶ πολιτισμοὺς ἤ νὰ μὴν ἔχουν εἴδηση ἀπὸ δαῦτες, ἐκεῖνοι ὅμως ποὺ θὰ γνωρίζουν τέλεια θὰ εἶναι οἱ συνήθειες τοῦ τόπου τους, ἡ φιλολογία καὶ ὁ πολιτισμὸς ποὺ μεταμόρφωσε τοὺς ἀνθρώπους τῆς πατρίδας τους καὶ τοὺς ἔπλασε τέτοιους ποὺ σήμερα εἶναι. Καὶ θὰ περηφανεύονται γι’ αὐτὰ, καὶ αὐτὸ ἀκόμα θὰ γίνει. Μπορεῖ νὰ ἔχουν μελετημένες τὶς ἐπιστῆμες εἴτε σὲ ξένα μέρη εἴτε στὸ σπίτι τους, ἤ καὶ νὰ μὴν ἔχουν καμιὰ μάθηση συστηματικὰ καὶ ἀπὸ βιβλία -οἱ ἐπιστῆμες δὲ δημιουργοῦν πολιτισμοὺς- ἀλλὰ δὲ θὰ εἶναι ἄνθρωποι ἄν δὲν ἔχουν προσέξει καὶ σπουδάσει βαθειὰ τὸν ἑαυτό τους. Καὶ τοῦ ἑαυτοῦ τους τὶς ρίζες ψάχνοντας θὰ τὶς βροῦν μέσα στὸ ἔθνος τους. Προπάντων θὰ εἶναι γνήσιοι καὶ ξάστεροι καὶ καθάριοι, ὄχι παρδαλοὶ καὶ μπογιατισμένοι καὶ ψεύτικοι, ἐσωτερικοὶ καὶ ὄχι ἐξωτερικοί, βαθιοὶ στὴ σκέψη καὶ ὄχι ρηχοί, καλοστεκούμενοι καὶ καλοκαθισμένοι καὶ ὄχι παραπατώντας, παραδέρνοντας καὶ ἑτοιμόρροποι, αὐτόφωτοι καὶ ὄχι ἑτερόφωτοι. Καὶ οἱ πράξεις τους, ποὺ θὰ εἶναι σύμφωνες μὲ τὸν ἑαυτό τους, θὰ δείχνουν αὐτοπεποίθηση, αὐτογνωσία, αὐτοβουλία. Καὶ δὲ θὰ φοβοῦνται τίποτα, οὔτε τὴν κοινὴ γνώμη, ποὺ εἶναι ὁ τρομερότερος δράκος. Καὶ δὲ θὰ συλλογίζονται τὸ θάνατό τους, ἀγκαλὰ μπορεῖ βέβαια νὰ συλλογίζονται καὶ συχνὰ μάλιστα τὸ θάνατο. Καὶ θὰ εἶναι ἀπρόσωποι, γιατὶ θὰ ξέρουν πὼς δὲν ἀξίζει ὁ ἑαυτὸς μας παρὰ σὰν ὄργανο γιὰ νὰ μαθαίνουμε καὶ νὰ ἐνεργοῦμε, ἀλλοιῶς τὶ τὸν θέλουμε; Θὰ προσπαθοῦν νὰ γίνονται καλλίτεροι ἀπὸ τὸν ἑαυτό τους ὄχι ἀπὸ ἀγάπη γιὰ τὸ ἐγώ τους παρὰ ἀπὸ ἐπιθυμία νὰ κάμουν τὸ ὄργανο τῆς μάθησης καὶ τῆς πράξης πιὸ τέλειο. Ὄχι ἐγωλατρεία, μὰ καλλιέργεια τοῦ ἑαυτοῦ τους ἐπίμονη. Καὶ δὲ θὰ ξιπάζονται ἀπὸ τὰ ξένα, ἀπὸ τὰ περασμένα καὶ ἀπὸ τὰ παράξενα. Θὰ τὰ προσέχουν καὶ θὰ τὰ ζυγίζουν. Θὰ εἶναι ξυπνητοί, πλημμυρισμένοι ἀπὸ ἀγάπη γιὰ τὴ ζωή, γιὰ τὴ φύση, γιὰ τοὺς ἀνθρώπους καὶ ὄχι ξεροὶ καὶ κρυσταλλωμένοι. Ανάγνωση του υπολοίπου άρθρου

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΙΩΝΑ ΔΡΑΓΟΥΜΗ

 

Μεσ’ στὴ σγουρήσου φλόγα τυλιγμένος,

στην πιο αψηλη κορφη στο Καθαρτήρι,

στέκεις ορθος και συντηρας το Γένος

Το άναντρο εσυ της Λησμονιας ποτήρι

δεν καταδέχτηκες να πιεις, αντάρα

να μην πλακόσει το μυαλο, χατήρι

να μη σου κάμει ο Θεος κι αλησμονιάρα

μη σκορπιστει στα μάβρα κυπαρίσια

του αντρους η πιο τρανη αρετη, η Λαχτάρα.

Περήφανη ψυχη παληκαρίσια,

απόξω απ’ της Παράδεισος τη θύρα,

την γκρίζα κεφαλη κρατώντας ίσια,

ζητιάνος συ δε γίνεσαι στη μοίρα·

δε θες να μπεις και στη γλυκεια ζαλάδα

της βουρκιασμένης εφτυχιας την πύρα

που σ’ έκαιγε να σβύσεις, την Ελάδα!

Περίσια για Παράδεισό ’σαι αντάρτης

και λαχταρας της γης την αγριάδα.

Τα χελιδόνια γύρισαν κι ο Μάρτης

χλωρος σε μιαν καινούργια Λάβρα ανθίζει·

Δραγούμη, ανοίξαν οι ψυχες και θάρτεις

τη γης ξανα να πιάσεις μετερίζι·

βγάλε το ματομένοσου μαντήλι,

παιχνίδι ’ναι η ζωη και παιχνιδίζει

πα στα χοντρα φιλήδονάσου χείλη·

γιομόσαν τα κορμια ψυχη κι αντράλα

κι άντρες λεβέντες γίναν οι γραικύλοι.

Ω λύκαινα Παληκαρια, το γάλα

της λεφτεριας τον βύζαξες και τόρα,

μονιας, σε γάβρο στεναγμο καβάλα,

λιγνος Ακρίτας τρογυρνάει τη χώρα,

τα σύνορα μετράει, μετράει το νούμας,

τον κίντυνο νογάει κι ορμάει με φόρα,

μπλάβη αστραπη στην άκρα του γκρεμούμας!

2/10/1940

ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ

ΟΙ ΑΘΛΙΟΙ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF

Τὴν Κυριακὴ 29 Ἰουλίου, ἕξι μέρες μετὰ τὴν ἐθνικὴ καταστροφή, σὲ πολυσύχναστη παραλία τῆς Ἀττικῆς, δύο καλοβαλμένες «κυρίες» μέσης ἡλικίας, μὲ προφίλ μεταπολιτευτικῆς ἀριστεράς, διακήρυσσαν μὲ στεντόρεια φωνὴ πὼς «ὅσοι κάηκαν στὸ Μάτι, καλὰ νὰ πάθουν! Στάχτη καὶ μπούλμπερη αὐτοὶ καὶ τὰ παιδιά τους!». Μετὰ τὴ δεύτερη ἤ τρίτη ἐκφώνηση αὐτῆς τῆς ἀνατριχιαστικῆς ἀπόφανσης, τόσο ἐγὼ ποὺ ἤμουν παρόν, ὅσο καὶ ἄλλοι πολίτες, οἱ ὁποῖοι στὴν ἀρχὴ εἶχαν μείνει ἄναυδοι ἀπὸ τὸ μέγεθος τῆς προσβολῆς στοὺς νεκροὺς καὶ τὴ μνήμη τους, ἄρχισαν νὰ διαμαρτύρονται καὶ νὰ ἀντικρούουν τὰ «οἰκολογικά» ἐπιχειρήματα τῶν ἐν λόγω κυριῶν («καλὰ νὰ πάθουν ἀφοῦ ἔχτισαν στὸ δάσος καὶ ὅλες οἱ προηγούμενες κυβερνήσεις τοὺς τὸ ἐπέτρεπαν), τονίζοντάς τους, πὼς ἀποτελεῖ ντροπὴ καὶ ἀθλιότητα νὰ προσβάλλουν μὲ τέτοιο τρόπο τοὺς νεκρούς. Τὸ ἐπεισόδιο ἔλαβε τέλος καθὼς οἱ δύο κυρίες ἀπομακρύνθηκαν πρὸς τὰ ἀνοιχτὰ τῆς θάλασσας.

Αὐτὸ τὸ ἐπεισόδιο, τὸ ὁποῖο ὁμολογῶ ὅτι δὲν θὰ τὸ πίστευα στὸν φασιστικὸ κυνισμό του, ἐὰν δὲν ἤμουν αὐτήκοος μάρτυς, ξεπερνάει μεν κάθε ἀνθρώπινη διάσταση, ἀποτελεῖ ὅμως τὴ «μαζικὴ» ἐκδοχή τῶν ἐπιχειρημάτων ποὺ ἐπιστρατεύει ἡ ἀθλιότερη κυβέρνηση τῆς μεταπολίτευσης.
Ανάγνωση του υπολοίπου άρθρου

ΟΥΤΕ ΣΥΓΓΝΩΜΗ, ΟΥΤΕ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΛΛΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑTΙΚΟΣ ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΟΛΑΣΜΟΣ

Οἱ θάνατοι ἀπὸ πυρκαγιὲς ὅταν ἀποτελοῦν ἐγκλήματα κατὰ παράλειψη ἐνέχουν ποινικές εὐθύνες καὶ δὲν παρακάμπτονται οὔτε μὲ συγγνώμες, οὔτε μὲ παραιτήσεις, οὔτε μὲ ἀναλήψεις πολιτικῆς εὐθύνης ἀπὸ τοὺς ἀρμοδίους.

Σὲ ἕνα κράτος δικαίου ὅταν ὑπάρχουν θάνατοι οἱ πολιτικοὶ καὶ διοικητικοὶ ὑπεύθυνοι δὲν πάνε στὸ σπίτι τους ἀλλὰ στὴν φυλακή.

Καὶ τιμωρούνται παραδειγματικὰ, γιατὶ εἶναι αὐτοὶ ποὺ ὀφείλουν ἐκ τῆς θέσεώς τους νὰ ἀποτελοῦν ὑπόδειγμα ὑπευθυνότητας καὶ νομιμοφροσύνης.

Τὰ περί συγγνώμης καὶ παραιτήσεων εἶναι τὰ γνωστὰ πολιτικὰ κόλπα τῶν καθεστωτικῶν κομμάτων γιὰ νὰ μποροῦν ἄνετα καὶ ἄφοβα νὰ κάνουν πολιτικὴ σπέκουλα καὶ νὰ ἀλληλοαμνηστεύονται ὅταν ἀναλάβουν τὴν ἐξουσία.

Οἱ ὑπεύθυνοι αὐτῆς τῆς ἐγκληματικῆς ἀμέλειας, ὀλιγωρίας καὶ ἀνευθυνότητας, ἀπὸ τὸν πρώτο μέχρι τὸν τελευταῖο, πρέπει νὰ παραπεμφθοῦν στὴν δικαιοσύνη καὶ νὰ τιμωρηθοῦν ὅπως τοὺς ἀξίζει.

Αὐτὸς εἶναι ὁ μόνος τρόπος γιὰ νὰ ἀποδωθεῖ δικαιοσύνη καὶ νὰ μὴν ἐπαναληφθεῖ ἡ τραγωδία.

Ἀλλὰ ἀπὸ ἐδῶ ἀρχίζει ὁ ρόλος τῶν δικαστῶν!

Ἥ μήπως ὁ ρόλος τῶν Πολιτῶν;

ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΤΟ ΕΚΑΝΑΝ!

ψινάκης

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΦΕΚ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF

Ν. 4249/2014 (ΦΕΚ Α 73/24-3-2014) Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις.

Σύμφωνα μὲ τὴν παράγραφο 4 στ΄, τοῦ ἄρθρου 108:

Ἡ Γενικὴ Γραμματεία Πολιτικῆς Προστασίας:

«Μεριμνά για την οργανωμένη απομάκρυνση των πολιτών από μία περιοχή για λόγους προστασίας της ζωής ή της υγείας τους από εξελισσόμενη ή από επικείμενη καταστροφή. Η λήψη της απόφασης για την οργανωμένη απομάκρυνση των πολιτών αποτελεί ευθύνη των κατά τόπους Δημάρχων, οι οποίοι έχουν το συντονισμό του έργου πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση της καταστροφής σε τοπικό επίπεδο. Όταν η εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή μπορεί να επηρεάσει πάνω από ένα δήμο, η απόφαση λαμβάνεται από τον αρμόδιο Περιφερειάρχη, ο οποίος μπορεί να εξουσιοδοτήσει σχετικώς τον οικείο Αντιπεριφερειάρχη. Στις περιπτώσεις του άρθρου 2 παρ. 3 σε συνδυασμό με το άρθρο 8 παρ. 1 περιπτώσεις β’, γ’ και δ’ του ν. 3013/2002 (Α’ 102), όπως ισχύει, η ανωτέρω απόφαση λαμβάνεται από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας ή από τον Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης, και εκτελείται από τους αρμόδιους Περιφερειάρχες και Δημάρχους. Η λήψη της απόφασης βασίζεται στις εισηγήσεις των φορέων που κατά περίπτωση έχουν την ευθύνη περιορισμού των επιπτώσεων από την εξέλιξη της καταστροφής».

(Οἱ ὑπογραμμίσεις εἶναι δικές μας).

 

ΑΔΙΣΤΑΚΤΟΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΕΣ, ΜΑΝΙΑΚΟΙ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ, ΕΡΠΟΝΤΑ ΚΑΙ ΟΖΟΝΤΑ ΥΠΟΧΘΟΝΙΑ ΟΝΤΑ…

Εἶναι ἐξαιρετικὰ δύσκολο νὰ περιγραφεῖ αὐτὴ ἡ τελευταῖα τραγωδία στὴν Κινέττα καὶ Ραφήνα Ἀττικῆς μὲ λέξεις. Ἐξ ἴσου δύσκολη, ἄν ὄχι δυσκολότερη, εἶναι ἡ περιγραφὴ τοῦ νέου κατὰ συρροὴν κρατικοῦ ἐγκλήματος στὴν Ἀττική, μόλις λίγο καιρὸ μετά τὶς δύο φονικὲς πλημμύρες στὴ Μάνδρα. Τί ὠφελοῦν ἐξ ἄλλου οἱ περιγραφές. Ὅλοι γνωρίζουν τὴν ἀλήθεια.

Ὅλοι γνωρίζουν αὐτὸ ποὺ ἡ κυβέρνηση καὶ τὰ ὄργανά της προσπάθησαν νὰ κρύψουν ἐπιμελῶς στὸ ξεκίνημα τῆς τραγωδίας. Ὅτι οὐδέποτε ἐκτελέστηκε σχέδιο ἐκκένωσης τῶν συγκεκριμένων οἰκισμῶν, διότι ἡ ἡγεσία τοῦ Πυροσβεστικοῦ Σώματος, ποὺ ἐποπτεύεται ἀπὸ τὸ ὑπουργεῖο Δημοσίας Τάξεως, ἀδιαφόρησε παντελῶς καὶ δὲν ἀπέστειλε ποτὲ τὴ σχετικὴ εἰσήγηση.

Ὑπογραμμίζουμε ὅτι σχέδιο ἐκκένωσης ὑπῆρχε (καὶ μάλιστα προσαρμόζεται καὶ ἐγκρίνεται κάθε χρόνο) ἀλλὰ δὲν ἐφαρμόστηκε. Ὅτι ἀδιαφόρησε παντελῶς ἡ περιφερειάρχης Ἀττικῆς Ρένα ΓαϊΔούρου ποὺ βάσει τοῦ νόμου 4249/2014 ἀρ. 108 εἶναι δεσμίως ἁρμόδια νὰ ἀποφασίσει ἐγκαίρως τὴν ἐκκένωση περισσοτέρων τοῦ ἑνὸς δήμων λόγω ἐξελισσόμενης καταστροφῆς. Ὅτι ὁ δήμαρχος Ραφήνας, ποὺ εἶναι ὁ ἁρμόδιος γιὰ νὰ ἐκκενώσει τὸν δήμο, μὲ τὴν ἐντολὴ καὶ συνδρομὴ τῆς Περιφέρειας, τὴν ὥρα ποὺ καιγόταν ἡ περιοχή, δήλωνε ὅτι δὲν …ἔχει συνεδριάσει τὸ κεντρικὸ συντονιστικὸ ὄργανο Πολιτικῆς Προστασίας. Ανάγνωση του υπολοίπου άρθρου

«Τολμᾶς νὰ ζεῖς, ν’ ἀντικρύζεις τὸ φῶς τοῦ ἡλίου καὶ νὰ ἔρχεσαι στὴν Ἀγορὰ, ζωντανὸ μνημεῖο ντροπῆς καὶ ὄνειδος τῆς πατρίδας!»

                                                                                                                                                          

Οἱ Ἀθηναῖοι μετὰ τὴν ἧτταν Λυσικλέους μὲν τοῦ στρατηγοῦ θάνατον κατέγνωσαν Λυκούργου τοῦ ῥήτορος κατηγορήσαντος. οὗτος γὰρ τῶν τότε ῥητόρων μέγιστον ἔχων ἀξίωμα καὶ δώδεκα μεν ἔτη τὰς προσόδους τῆς πόλεως διοικήσας ἐπαινουμένως βίον δ’ ἐζηκὼς ἐπ’ ἀρετῇ περιβόητον πικρότατος ἦν λόγος ἐν τοῖς λόγοις κατήγορος. γνοίη δ’ ἄν τις αὐτοῦ τὴν ἐν τοῖς λόγοις ἀξίαν καὶ πικρίαν ἐν οἷς τοῦ Λυσικλέους κατηγορῶν λέγει, Ἐστρατήγεις, ὦ Λύσικλες, καὶ χιλίων μὲν πολιτῶν τετελευτηκότων, δισχιλίων δ’ αἰχμαλώτων γεγονότων, τροπαίου δὲ κατὰ τῆς πόλεως ἑστηκότος, τῆς δ’ Ἑλλάδος ἁπάσης δουλευούσης, καὶ τούτων ἁπάντων γεγενημένων σοῦ ἡγουμένου καὶ στρατηγοῦντος τολμᾷς ζῆν καὶ τὸ τοῦ ἡλίου φῶς ὁρᾶν καὶ εἰς τὴν ἀγορὰν ἐμβάλλειν, ὑπόμνημα γεγονὼς αἰσχύνης καὶ ὀνείδους τῇ πατρίδι.

 

Διόδωρος Σικελιώτης, Βιβλιοθήκη Ἱστορική, Βιβλίο, XVI, 88

 

ΟΧΙ ΣΤΗ ΦΙΜΩΣΗ ΤΟΥ «ΑΡΔΗΝ»

Σήμερα, 27 Ιουλίου 2018, ο ιδιοκτήτης των γραφείων του Κέντρου Πολιτικής και πολιτισμού Ρήγας Βελεστινλής, Νικόλαος Ίωνας Παράσχης, κληρονόμος της περιβόητης εταιρείας «Σκαπανέας» των Παράσχη-Λαναρά, με τους οποίους συνεργαζόταν ο πατήρ Τσίπρας, έχοντας επιτύχει με το αθλιότερο  νομικό  σύστημα που είχε ποτέ η Ελλάδα, όπως διαμορφώθηκε μετά το 2017, μια ακόμα δικαστική απόφαση προς όφελός του, έστειλε και πάλι δικαστικούς επιμελητές να μας εξώσουν από τον  χώρο μας.

Πράγματι, στις 25 Ιουλίου 2018, ο πρωτοδίκης κ. Νικόλαος Χατζηαγγελίδης απέρριψε αίτημα αναστολής της έξωσης, παρότι ο Γιώργος Καραμπελιάς είχε ΔΥΟ βεβαιώσεις από κρατικά νοσοκομεία για σημαντικά ιατρικά προβλήματα που τον εμπόδιζαν να συμμετάσχει σε νομικές διαδικασίες ή να αναλάβει οποιεσδήποτε εργασίες. Και όμως, στη μακρά συνοδεία των σκανδαλωδών –για το κοινό αίσθημα δικαίου– δικαστικών αποφάσεων, κομμένων και ραμμένων από ένα άθλιο νομικό σύστημα που παραχωρεί τα πάντα στους ιδιοκτήτες, ήρθε να προστεθεί και η απόφαση του πρωτοδίκη κ. Χατζηαγγελίδη. Και αυτό τη στιγμή που οι διάφοροι απατεώνες κατασκευαστές χτίζουν ακόμα και ξενοδοχεία πάνω σε αυθαίρετα ή παραβιάζουν όλους τους πολεοδομικούς κανόνες και προχωρούν σε στημένες εξώσεις για να μεταβάλουν όλο το κέντρο της πόλης σε κερδοσκοπικό μηχανισμό. Ανάγνωση του υπολοίπου άρθρου

ΤΟ ΔΑΣΟΣ ΝΑ ΞΑΝΑΓΙΝΕΙ ΔΑΣΟΣ – ΜΠΟΥΛΝΤΟΖΑ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ!

μπουλντόζαΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF

 

 

ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΡΧΗ ΔΟΜΗΣΗ

Ὁ ἐμπειρογνώμων κ. Βασίλειος Κοκοτσάκης, ἐν ἀποστρατεία Ἀξιωματικὸς τῆς Πυροσβεστικῆς, σὲ συνέντευξή του στὸν δημοσιογράφο κ. Σαχίνη, στὸν ραδιοσταθμό «98,4 radio», στὶς 25 Ἰουλίου 2018, ἀνέφερε χαρακτηριστικὰ γιὰ τὴν τεράστια τραγωδία στὴν Ἀνατολικὴ Ἀττικῆ: «εἴχαμε μιὰ πυρκαγιὰ σὲ δάσος, δὲν εἴχαμε μιὰ πυρκαγιὰ σὲ ἀστικὸ ἱστό […] ἐὰν δεῖτε τὴν φωτογραφία τοῦ χώρου πρὶν τὴν πυρκαγιὰ, φαίνεται ἕνα δάσος, ἐὰν τὴν δοῦμε, λοιπόν…, ἄν θὰ δεῖτε τὴν πυρκαγιὰ τί ἀποκάλυψε, φεύγοντας τὰ πεύκα ἀποκαλύφθηκαν τὰ σπίτια». Ἀναφερόμενος στὴν πυρκαγιά στὸ Μάτι ἐπεσήμανε ὅτι «τὸ ἔντονο φαινόμενο στὴν περιοχή ‘Μάτι’ ἦταν ὁ ἀπόλυτος αἰφνιδιασμὸς καὶ εἶναι προφανὲς ὅτι ὅλα τὰ ἐνδεχόμενα σχέδια ἔγκαιρης προειδοποίησης καὶ ἐκκένωσης κατέρρευσαν». Κατὰ τὸν κ. Κοκοτσάκη, τὸ γεγονὸς ὅτι μεταξὺ τῶν πολλῶν δεκάδων θυμάτων δὲν ὑπάρχουν ἄνδρες τῶν Σωμάτων Ἀσφαλείας, ἀφοῦ ἡ φωτιά προφανῶς δὲν κάνει διακρίσεις, καταδεικνύει ὅτι ἡ ταχύτητα τοῦ πύρινου φαινομένου ἦταν τόσο ἔντονη, ὥστε οἱ πυροσβεστικὲς δυνάμεις δὲν πρόλαβαν κἄν νὰ βρεθοῦν στὴν περιοχή.

Ὁ καθηγητὴς Δυναμικῆς Τεκτονικῆς καὶ Ἐφαρμοσμένης Γεωλογίας κ. Εὐθύμιος Λέκκας, μιλώντας στὸν ραδιοφωνικὸ σταθμὸ τοῦ Ἀθηναϊκοῦ-Μακεδονικοῦ Πρακτορείου Εἰδήσεων «Πρακτορεῖο 104,9 FM», τὴν ίδια μέρα, ἀναφερόμενος στὴν πολύνεκρη πυρκαγιά στὸ Μάτι, ἀφοῦ σημείωσε ὅτι «ἡ μεγάλη πρόκληση εἶναι νὰ διερευνήσουμε γιατί τόσοι ἄνθρωποι χάθηκαν σὲ μία τόσο μικρὴ πυρκαγιὰ, γιατὶ ἦταν μικρὴ ἡ πυρκαγιὰ ἀπὸ ἄποψη διαστάσεων. Εἶναι 100 φορὲς μικρότερη ἀπὸ τὴν πυρκαγιὰ ποὺ εἶχε ἐκδηλωθεῖ στὴν Ἠλεία τὸ 2007», ἐπεσήμανε ὅτι «κατὰ μήκος τῆς διαδρομῆς τῆς πυρκαγιάς […] ἦταν οἱ δρόμοι οἱ πολεοδομικοί, ἦταν ἡ ἀνάπτυξη τῶν σπιτιῶν. Τὸ ἔγκλημα πο ὑπάρχει στὴν περιοχὴ ποὺ ἐπλήγη ἦταν ὅτι δὲν ὑπῆρχαν δίοδοι διαφυγῆς, δὲν ὑπῆρχαν ἐγκάρσιοι δρόμοι παρὰ μόνο δρόμοι-παγίδες. Κατὰ μῆκος τῶν δρόμων ὑπῆρχαν ἀδιέξοδα εἴτε στὴν ἀκτογραμμὴ εἴτε σὲ ἄλλα σημεῖα καὶ αὐτὸ ἐγκλώβισε οὐσιαστικὰ τοὺς κατοίκους καὶ εἴχαμε ὅλα αὐτὰ τὰ θύματα». Ανάγνωση του υπολοίπου άρθρου

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΕΝΩΣΗ;

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΛΟΓΩ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 

Ὅσον ἀφορᾶ τὴν μὴ λήψη ἀποφάσεως γιὰ τὴν ἐκκένωση τοῦ Ματιοῦ, ἐν μέσω αὐτῆς τῆς πρωτοφανοῦς καταστροφῆς σοβεῖ ἡ διαμάχη μεταξὺ τῶν ἀρχῶν γιὰ τὸ ποιὸς ἦταν ὁ ἁρμόδιος φορέας γιὰ ἐκκενώσει βάσει τοῦ σχετικοῦ πρωτοκόλλου τὴν περιοχή: ἡ Περιφέρεια, ὁ Δῆμος, τὸ Ἀρχηγεῖο τῆς Πυροσβεστικῆς, ἡ Γενικὴ Γραμματεία Πολιτικῆς Προστασίας, τὸ Ὑπουργεῖο Δημοσίας Τάξεως, ὁ Χατζηπετρῆς; Ποιὸς;

Ὡστόσο, ἡ διαδικασία ἐκκενώσεως εἶναι καταλεπτῶς καταγεγραμμένη σὲ σχετικὴ ἐγκύκλιο τοῦ Ὑπουργείου Ἐσωτερικῶν πρὸς τὴν Γενικὴ Γραμματεία Πολιτικῆς Προστασίας στὶς 25/5/2018, ὑπὸ τὸν τίτλο: «Σχέδιο δράσεων Πολιτικῆς Προστασίας γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικῶν πυρκαγιῶν».

Στὴν παράγραφο 5.13 τῆς ἐν λόγω ἐγκυκλίου, μὲ τίτλο «Κατευθυντήριες ὁδηγίες γιὰ τὴ λήψη ἀπόφασης», ἀναφέρεται συγκεκριμένως καὶ λεπτομερῶς ποιὸς λαμβάνει τὴν ἀπόφαση ἐκκενώσεως καὶ πῶς:

Ὁ μόνος ἁρμόδιος νὰ εἰσηγηθεῖ τὴν ὀργανωμένη προληπτικὴ ἀπομάκρυνση στὶς περιπτώσεις τῶν δασικῶν πυρκαγιῶν εἶναι ὁ ἑκάστοτε Ἐπικεφαλῆς Ἀξιωματικὸς τοῦ Πυροσβεστικοῦ Σώματος, ὁ ὁποῖος ἐνεργεῖ σὲ τοπικὸ ἐπίπεδο ὡς συντονιστῆς τοῦ πυροσβεστικοῦ ἔργου, ἔχοντας τὴν εὐθύνη περιορισμοῦ τῶν ἐπιπτώσεων ἀπὸ τὴν ἐξέλιξη τῆς καταστροφῆς σὲ τοπικὸ ἐπίπεδο. Στὰ πλαίσια αὐτὰ προτείνει ἐγκαίρως καὶ ἐπακριβῶς τὰ ὅρια τῆς περιοχῆς ποὺ θὰ χρειαστεῖ νὰ ὑλοποιηθεῖ ἡ δράση, μὲ βάση τὴν ἀναμενόμενη συμπεριφορὰ τῆς πυρκαγιάς.
Ὁ Δήμαρχος, ἔχοντας ὑπόψη τὴν ἀνωτέρω σχετικὴ εἰσήγηση, καθορίζει ἄμεσα σημεῖο συγκέντρωσης (σὲ ἀσφαλῆ χώρο), στὸν ὁποῖον ὀφείλουν νὰ προσέλθουν οἱ ἐπικεφαλῆς τῶν φορέων ποὺ κύρια ἐμπλέκονται (ΕΛΑΣ, ΠΣ, ΕΚΑΒ, ὑπεύθυνος Πολιτικῆς Προστασίας), ἤ ἐὰν αὐτὸ δὲν εἶναι ἄμεσα ἐφικτὸ, οἱ ἀναπληρωτές τους».
Καὶ παρακάτω ἀναφέρονται ὅλες οἱ σχετικὲς λεπτομέρειες τῆς διαδικασίας ἐκκενώσεως (βλ. συνημμένη ὁλόκληρη τὴν ἐγκύκλιο σὲ μορφὴ PDF ἀπὸ τὸν ἰστοτόπο τῆς Γενικῆς Γραμματείας Πολιτικῆς Προστασίας, https://www.civilprotection.gr).

Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΥΤΑΠΑΤΗ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΜΥΑΛΟΥ – ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ ΣΤΟΝ ΘΑΥΜΑΣΤΟ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑΣ

Τέσσερις ἡμέρες πρὶν ἀπὸ τὴν πύρινη τραγωδία στὴν Ἀττικὴ ἡ Κρατικὴ Τηλεόραση δίνει μαθήματα ἀντικειμενικῆς προπαγάνδας. Ὁ Γενικὸς Γραμματέας Πολιτικῆς Προστασίας σὲ συνέντευξή του μᾶς διαβεβαιώνει γιὰ τὸ πόσο καλὰ εἶναι προετοιμασμένος ὁ κρατικὸς μηχανισμὸς γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῶν δασικῶν πυρκαγιῶν «βομβαρδιζόμενος» ἀπὸ τὶς σκληρές καὶ καίριες ἐρωτήσεις τῶν δημοσιογράφων.

Ἐὰν θελήσετε νὰ παρακολουθήσετε τὸ βίντεο κατὰ τὶς ὧρες κοινῆς ἡσυχίας νὰ θυμάστε ὅτι οἱ γείτονές σας δὲν σᾶς φταῖνε σὲ τίποτα.

ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΑ-ΑΝΟΜΙΑ-ΑΝΟΡΓΑΝΩΣΙΑ-ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ: ΟΤΑΝ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙΓΟΝΤΑΙ ΣΑΝ ΤΑ ΠΟΝΤΙΚΙΑ

fotia-mati79875.jpg«Μάνδρα καὶ Ραφήνα συνολικὰ εἶναι οἱ ἴδιες περιπτώσεις πολεοδομικῆς καὶ χωροταξικῆς αὐθαιρεσίας, οἱ ὁποῖες ἐπλήγησαν ἀπὸ δύο διαφορετικὰ φαινόμενα, ἀπὸ τὶς πλημμύρες ἡ Μάνδρα καὶ ἀπὸ τὶς φωτιὲς ἡ Ἀνατολικὴ Ἀττική», τόνισε ὁ καθηγητὴς Δυναμικῆς Τεκτονικῆς καὶ Ἐφαρμοσμένης Γεωλογίας στὸ Τμῆμα Γεωλογίας καὶ Γεωπεριβάλλοντος τοῦ Ἐθνικοῦ καὶ Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν καὶ πρόεδρος τοῦ Ὀργανισμοῦ Ἀντισεισμικοῦ Σχεδιασμοῦ καὶ Προστασίας καὶ τῆς Ἑλληνικῆς Γεωλογικῆς Ἑταιρείας, Εὐθύμιος Λέκκας, μιλώντας στὸν ραδιοφωνικὸ σταθμὸ τοῦ Ἀθηναϊκοῦ-Μακεδονικοῦ Πρακτορείου Εἰδήσεων «Πρακτορεῖο 104,9 FM».

«Εἶναι δεδομένο ὅτι εἴχαμε νὰ κάνουμε μὲ ἕνα ἀκραῖο φαινόμενο. Τὸ θέμα εἶναι πῶς τὸ ἀντιμετωπίζουμε καὶ πῶς, ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρά, διαχρονικὰ ἔγιναν ἐγκληματικὲς ἐνέργειες καὶ διαδικασίες σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ τὸ στήσιμο τῶν οἰκισμῶν μας, τὸ στήσιμο τῶν πόλεων, γιατὶ ἐδῶ ἔχουμε νὰ κάνουμε μὲ μία Μάνδρα», ἀνέφερε χαρακτηριστικὰ ὁ κ. Λέκκας.

«Εἶναι οἱ ἐπιπτώσεις καὶ στὶς κατοικίες καὶ στὶς ὑποδομὲς μεγάλες, ἀλλὰ ἐκεῖνο ποὺ δημιουργεῖ τεράστια ἀνησυχία σ’ ἐμᾶς δὲν εἶναι μόνο οἱ 1.500 κατασκευὲς ποὺ καταστράφηκαν, αὐτὲς γίνονται μὲ κάποιον τρόπο. Σ’ ἐμᾶς ἡ μεγάλη πρόκληση εἶναι νὰ διερευνήσουμε γιατὶ τόσοι ἄνθρωποι χάθηκαν σὲ μία τόσο μικρὴ πυρκαγιὰ, γιατὶ ἦταν μικρὴ ἡ πυρκαγιὰ ἀπὸ ἄποψη διαστάσεων. Εἶναι 100 φορὲς μικρότερη ἀπὸ τὴν πυρκαγιὰ ποὺ εἶχε ἐκδηλωθεῖ στὴν Ἠλεία τὸ 2007», σημείωσε ὁ κ. Λέκκας.

«Κατὰ μήκος τῆς διαδρομῆς τῆς πυρκαγιάς […] ἦταν οἱ δρόμοι οἱ πολεοδομικοί, ἦταν ἡ ἀνάπτυξη τῶν σπιτιῶν. Τὸ ἔγκλημα ποῦ ὑπάρχει στὴν περιοχὴ ποὺ ἐπλήγη ἦταν ὅτι δὲν ὑπῆρχαν δίοδοι διαφυγῆς, δὲν ὑπῆρχαν ἐγκάρσιοι δρόμοι παρὰ μόνο δρόμοι-παγίδες. Κατὰ μῆκος τῶν δρόμων ὑπῆρχαν ἀδιέξοδα εἴτε στὴν ἀκτογραμμὴ εἴτε σὲ ἄλλα σημεῖα καὶ αὐτὸ ἐγκλώβισε οὐσιαστικὰ τοὺς κατοίκους καὶ εἴχαμε ὅλα αὐτὰ τὰ θύματα», ἐξήγησε ὁ καθηγητὴς.

ΣΤΕΡΝΟ ΑΝΤΙΟ ΣΤΟΝ ΜΑΝΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

 

ΓΙΑ ΜΑΣ ΠΟΥ ΜΕΓΑΛΩΣΑΜΕ ΜΕ ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ Η ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΟΡΦΑΝΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ, ΠΟΥ ΓΕΜΙΖΕΙ ΜΕ ΠΕΙΣΜΑ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ ΝΑ ΠΑΛΕΥΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΙΟ!

ΚΑΛΟ ΑΝΤΑΜΩΜΑ ΦΙΛΕ ΜΑΝΟ!

 

ΑΝ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΟΥΜΕ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ, ΤΟΤΕ ΘΑ ΜΑΣ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΕΙ ΕΚΕΙΝΟ-ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΑΜΕ;

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF

Σήμερα, ἄν ὅλα ἦταν «κανονικά» -ἐὰν δηλαδὴ ἐξακολουθοῦσε νὰ σοβεῖ ἡ πολύχρονη οἰκονομικὴ λαίλαπα, ἡ ἐθνικὴ ὑποτέλεια, ἡ μαζικὴ φτωχοποίηση τῆς κοινωνίας, ἡ ἀποσάθρωση τοῦ κοινωνικοῦ ἱστοῦ, οἱ μυριάδες κατασχέσεις, οἱ χιλιάδες αὐτόχειρες, οἱ δεκάδες χιλιάδες ἄστεγοι, ἡ ἐπ’ ἀόριστον ἀπώλεια ἐθνικῆς κυριαρχίας, ἡ παράδοση τῆς ἐθνικῆς μας ἱστορίας, ὁ μακροχρόνιος διεθνὴς διασυρμὸς τῆς χώρας, ἡ μαζικὴ λαθρομετανάστευση, ἡ γενικευμένη ἀνασφάλεια, ἡ διάχυτη ἐγκληματικότητα, ἡ πολυπλόκαμη διαφθορὰ, οἱ ἀναρίθμητες ἐκτρώσεις, ἡ ξετσίπωτη ἀποχαλίνωση τῶν ἠθῶν, ἡ ἀποθέωση τῆς ἀναξιοκρατίας, ἡ ραγδαῖα πολιτισμικὴ ὑποβάθμιση καὶ ὅλες οἱ ἄλλες «κανονικότητες» ποὺ συνθέτουν τὴν «κανονική» ἀθλιότητα τῆς σύγχρονης Γραικίας.

Ἄν ἦταν ὅλα «κανονικά», λοιπόν, θὰ γινόταν «κανονικά» ἡ καθιερωμένη δεξίωση γιὰ τὴν ἀποκατάσταση τῆς «Δημοκρατίας», ἡ ὁποῖα σήμερα γίνεται 44 ἐτῶν.

Στὴν, διαβόητη πιά, Δεξίωση γιὰ τὴν ἐπέτειο τῆς Ἐθνοσωτηρίου Μεταπολιτεύσεως ὅλα τὰ μέλη τοῦ πολιτικοῦ Κατεστημένου -ποὺ ἐπὶ 44 συναπτὰ ἔτη λυμαίνεται τὴν Ἑλλάδα καὶ ζεῖ κατατρώγοντας τίς σάρκες τοῦ ἑλληνισμοῦ, καὶ σήμερα τὸν ἔχει παραδόσει βορὰ στὰ χέρια τῶν Διεθνῶν Τοκογλύφων καὶ τῶν Ἐγχώριων Λαμόγιων- θὰ ἔπιναν τὴν ἀκριβή τους σαμπάνια εἰς ὑγείαν τῶν κορόϊδων καὶ θὰ στήνονταν μπροστὰ στὶς κάμερες τῶν καναλαρχῶν τους γιὰ νὰ κάνουν βαρύγδουπες δηλώσεις γιὰ τὴν ἀποκατάσταση τῆς «Δημοκρατίας», δηλαδή τῆς «Δημοκρατίας-Τους».

Μιᾶς Δημοκρατίας τοῦ παρασιτικοῦ Πλούτου, τῆς προκλητικῆς Χειριστοκρατίας, τῆς ἀσύστολης Ρεμούλας καὶ τοῦ κραυγαλέου Ραγιαδισμοῦ -μιᾶς «Δημοκρατίας» κομμένης καὶ ραμμένης στὰ μέτρα τους, καμωμένης νὰ λειτουργεῖ γιὰ τὰ συμφέροντα τοῦ Πολιτικαντισμοῦ, τῆς Πλουτοκρατίας καὶ τῶν ξένων Πατρώνων τοῦ τόπου.

Μιᾶς «Δημοκρατίας» ποὺ συστηματικὰ διαφθείρει τὸν λαὸ της, δίδοντας τὸ χειρότερο προσωπικὸ παράδειγμα τῶν ἐκπροσώπων της στοὺς πολίτες, μετατρέποντὰς τους σὲ μιμητὲς τοῦ ἀηθοῦς τους «ἤθους».

Μιᾶς «Δημοκρατίας» ποὺ στήθηκε ἐπάνω στὸ ξεπούλημα τῆς Κύπρου -ποὺ παρέλαβε τὴν τουρκικὴ εἰσβολὴ στὸ 6% γιὰ νὰ τὴν φθάσει μέσα σὲ λίγους μήνες στὸ 38% τῆς νήσου, ἐγκαταλείποντας τοὺς ἡρωικοὺς μαχητὲς τῆς Ἐθνοφρουρὰς, ἐπειδὴ γιὰ τὸν μεγάλο «Ἐθνάρχη» τῆς Μεταπολίτευσης ἡ Κύπρος ἔπεφτε μακριά.

Μιᾶς «Δημοκρατίας», τῆς ὁποίας τὸ πελατειακό κομματικὸ σύστημα δημιούργησε ἕνα ὑδροκέφαλο κράτος καὶ μετέτρεψε ἕνα παραγωγικὸ ἐργατικὸ καὶ ἐπιχειρηματικὸ δυναμικὸ ἑκατοντάδων χιλιάδων σὲ τρόφιμους ἑνὸς διεφθαρμένου καὶ ἀνίκανου κράτους, ποὺ καλλιεργεῖ τὴν ἀνικανότητα καὶ τὴν διαφθορὰ στοὺς ἴδιους του τοὺς ὑπηκόους.

Μιᾶς «Δημοκρατίας», τῆς ὁποίας ἡ ἰθύνουσα τάξη, καταστρέφοντας συστηματικὰ τὶς παραγωγικές δυνατότητες τῆς χώρας, θέριεψε μὲ τὴν κομπίνα καὶ τὴν ρεμούλα κυνηγώντας τὸ εὔκολο χρῆμα καὶ πουλώντας ἀέρα, ἔθισε ἐπὶ δεκαετίες τοὺς πολίτες της στὸν παρασιτικὸ καταναλωτισμὸ, στὸ εὔκολο χρῆμα καὶ στὴν περιφρόνηση τῆς φιλότιμης προσπάθειας, τοῦ ἔντιμου μόχθου καὶ τῆς ἀξιοκρατίας.

Μιᾶς «Δημοκρατίας», ἡ ὁποῖα, ἀφοῦ ἐκποίησε τὴν χώρα μὲ τὸν ἀσύστολο ὑπερδανεισμό καὶ μετέτρεψε τὸ κράτος καὶ τοὺς πολίτες της σὲ ὑπερχρεωμένους δανειολήπτες, τοὺς παρέδωσε στὰ νύχια τῶν Διεθνῶν Τοκογλύφων γιὰ νὰ γλυτώσουν οἱ εὐρωπαϊκὲς τράπεζες καὶ νὰ σώσει τὸ τομάρι του τὸ ἐγχώριο πολιτικό, οἰκονομικὸ, μηντιακὸ καὶ διανοητικό Κατεστημένο.

Σήμερα οἱ ἐπικεφαλῆς αὐτῆς τῆς «Δημοκρατίας» εἶπαν νὰ ἀναβάλλουν τὸ ἐτήσιο πάρτι τους στὸ Προεδρικὸ Μέγαρο παριστάνοντας τοὺς τεθλιμμένους γιὰ τὰ πολλὲς δεκάδες θύματα τῆς δικιᾶς τους χρόνιας ἀνικανότητας, εὐελπιστῶντας ὅτι, ὡς συνήθως, τὸ πράγμα θὰ ξεχαστεῖ… μέχρι νὰ ξαναγίνει… καὶ νὰ ξαναξεχαστεῖ.

Ὅπως ἔγινε μὲ τὶς φωτιές τοῦ 2007. Ὁ ὑπουργὸς ποὺ ἐπεκαλέσθη τότε ὡς ὑπαίτιο τὸν «στρατηγό ἄνεμο», ἄν καὶ θαυμαστὴς τῶν Σαμουράϊ, δὲν ἔκανε χαρακίρι. Ξαναπολιτεύτηκε καὶ αὐτὸς καὶ τὸ κόμμα του.

Οἱ σημερινοὶ κυβερνητικοὶ ἰθύνοντες, οἱ χειρότεροι τῆς σήπουσας Μεταπολίτευσης, ἐπικαλοῦνται καὶ πάλι τοὺς ἀνέμους γιὰ νὰ ἀποσείσουν τὶς εὐθύνες τους, ἀφοῦ κατάφεραν ἐπὶ τρεισήμισι χρόνια νὰ ρημάξουν ὅ,τι περίσσεψε ἀπὸ μία κατεστραμμένη χρεοκρατούμενη χώρα, ἐλπίζοντας κι αὐτοὶ στὴν λήθη, προσπαθώντας νὰ κρύψουν τὴν κραυγαλέα τους ἀνικανότητα μὲ τὴν κήρυξη τριημέρους ἐθνικοῦ πένθους.

Ἡ κυβερνώσα Ἀριστερὰ εἶναι τὸ ἀποκορύφωμα τῆς μεταπολιτευτικῆς ἀλητείας.

Εἶναι οἱ ἐκπρόσωποι ἑνὸς πολιτικοῦ συστήματος ποὺ διαφθείρει, ἐκβαρβαρίζει, ὑποθηκεύει καὶ φτωχοποιεῖ τοὺς πολίτες του καὶ στὸ τέλος τοὺς ἀφήνει νὰ καοῦν κατὰ δεκάδες ἐξαιτίας τῆς ἀπίστευτης ἀνικανότητάς του -ἀπότοκο ἐνὸς Συστήματος ποὺ λειτουργεῖ μὲ βἀση τὴν γενικευμένη διαφθορὰ καὶ ἀνομία ἀπὸ τὴν κορυφὴ μέχρι τὴν βάση.

Τὸ μεγαλύτερο ἐθνικὸ πένθος αὐτοῦ τοῦ τόπου εἶναι τὸ ἄθλιο καθεστὼς τῆς Μεταπολίτευσης, ποὺ κατάντησε τὴν Ἑλλάδα σὲ αὐτὸ τὸ χάλι.

Τὸ μεγαλύτερο ἐθνικὸ ἔγκλημα εἶναι ἡ συντήρηση αὐτοῦ τοῦ βρωμεροῦ χειριστοκρατικοῦ καὶ πλουτοκρατικοῦ καθεστώτος, ποὺ τρώει τὶς σάρκες τοῦ λαοῦ του καὶ καταστρέφει τὸ μέλλον τῶν παιδιῶν του.

Ἄν κάτι πρέπει νὰ ἀποτεφρωθεῖ, αὐτὸ εἶναι τὸ καθεστὼς τῆς μεταπολιτευτικῆς σαπίλας.

Αὐτὸ τὸ ἄταφο κουφάρι, τοῦ ὁποίου ἡ πτωμαΐνη ἀπειλεῖ νὰ σκοτώσει τοὺς Ἕλληνες.

Ἡ συνειδητοποίηση αὐτοῦ τοῦ γεγονότος καὶ ἡ ἀνατροπὴ του εἶναι ὅρος γιὰ τὴν ἐπιβίωσή τους.

Ἀπὸ πολιτικῆς στρατηγικῆς ἀπόψεως ὁ κύριος ἐχθρὸς βρίσκεται μέσα στὴν χώρα μας!

Ἀλλὰ ἀπὸ ψυχικῆς ἀπόψεως -ποὺ εἶναι καὶ ὁ σημαντικότερος παράγοντας- ὁ μεγαλύτερος ἐχθρὸς βρίσκεται στὸν ἐναγκαλισμό τῶν ἀξιῶν του: στήν παθητικότητα καὶ τὸν κυνισμό μας.

Θὰ τὸ ξεχάσουμε κι αὐτὸ, ἀδέλφια; Ε;

24/7/2017

Πέτρος Σεραφείμ

ΝΑ ΣΠΕΥΣΟΥΜΕ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΤΟΥΣ ΠΛΗΓΕΝΤΕΣ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΜΑΣ, ΤΩΡΑ!

ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΝΑ ΒΛΕΠΕΤΕ ΤΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΚΑΙ ΔΕΙΤΕ ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΦΑΝΕΙΤΕ ΧΡΗΣΙΜΟΙ

 

ΑΔΕΛΦΙΑ, ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΤΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ

 

ΔΩΣΤΕ ΑΙΜΑ, ΦΑΡΜΑΚΑ, ΤΡΟΦΙΜΑ

ΚΑΙ Ο,ΤΙΔΗΠΟΤΕ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΓΚΗ

 

Ο ΜΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΔΑΚΗ

 

 

ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΟΙ ΗΘΙΚΟΙ ΑΥΤΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

 

Ὁ Μάνος Ἐλευθερίου ὁμιλεῖ γιὰ τὴν μεγάλη ἠθοποιὸ, τὴν ἀδικοχαμένη Ἑλένη Παπαδάκη, ἡ ὁποῖα εἶχε κατορθώσει ἤδη νὰ διαπρέψει μόλις σὲ ἡλικία 36 ἐτῶν στὸν χώρο τῆς Τέχνης, προτοῦ δολοφονηθεῖ ἀγρίως ἀπὸ την σταλινικὴ ΟΠΛΑ. Ἡ Ἑλένη Παπαδάκη, ἀφοῦ κατασυκοφαντήθηκε ἀπὸ τοὺς ζηλόφθονες καὶ μικροπρεπέστατους συναδέλφους της ὡς «προδότης» -ἐνῶ πάμπολλες φορὲς ἔχει σώσει πολλούς ἀπὸ τὶς Ἀρχὲς Κατοχῆς, γλυτώνοντάς τους ἀκόμη καὶ ἀπὸ βέβαιο θάνατο-,οἱ ὁποῖοι τὴν διέγραψαν ἀπὸ τὸ σωματεῖο ἠθοποιῶν καὶ παρέδωσαν τὴν ἀπόφαση στὸ τοπικὸ παράρτημα τῆς «Ἐθνικῆς Πολιτοφυλακής» ὥστε νὰ ἐκτελεστεῖ.

Ὁ γνωστὸς λογοτέχνης, καὶ πλέον ἐκλιπών, Μάνος Ἐλευθερίου, ὁ ὁποῖος, σημειωτέον, ἀνῆκε στὸν χώρο τῆς Ἀριστεράς, ἀσχολήθηκε συστηματικὰ μὲ τὴν «ὑπόθεση Παπαδάκη» καὶ ἀνέδειξε τὸ ἱστορικὸ ποὺ κατέληξε στὴν ἀποτρόπαιη ἐκτέλεσή της, γράφοντας μάλιστα καὶ σχετικὸ μυθιστόρημα, μὲ τίτλο, «Ἡ γυναῖκα ποὺ πέθανε δύο φορές»

Τοῦτο ἀποτελεῖ τεκμήριο τῆς ἐντιμότητας, τῆς παρρησίας καὶ τῆς ἀξιοπρέπειας τοῦ ἐκλιπόντος, ὁ ὁποῖος προέταξε τὴν ἀλήθεια ἔναντι τῆς πολιτικῆς του τοποθετήσεως.

Παραθέτουμε τὸ κινηματογραφικὸ ὑλικὸ τόσο ὡς φόρο τιμῆς στὴν μνήμη τῆς Ἑλένης Παπαδάκη ὅσο καὶ στὴν μνήμη τοῦ Μάνου Ἐλευθερίου, μὲ τὰ τραγούδια τοῦ ὁποίου μεγαλώσαμε.

Διαβάστε ἐπίσης:

– Τὴν πρόσφατη τοποθέτηση τοῦ «Ριζοσπάστη» γιὰ τὴν ἐκτέλεση τῆς Ἑλένης Παπαδάκη, μὲ τὴν ὁποῖα τὸ ΚΚΕ προσπαθεῖ νὰ ἀποσείσει τὶς εὐθύνες του, δίχως, ἀσφαλῶς, νὰ «μπεῖ στὸν κόπο» νὰ ζητήσει συγγνώμη γιὰ τὸ εἰδεχθὲς κομματικὸ ἔγκλημα (νὰ ἦτανε ἄλλωστε καὶ τὸ μόνο!).

https://www.rizospastis.gr/story.do?id=9165491

ΟΙ ΚΟΣΜΟΕΞΟΥΣΙΑΣΤΕΣ ΜΑΣ ΚΗΡΥΞΑΝ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ

ΓΙΑ ΝΑ ΝΙΚΗΣΟΥΜΕ ΠΡΕΠΕΙ ΠΡΩΤΑ ΝΑ ΑΦΑΝΙΣΟΥΜΕ  ΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΟΥΣ!

ΓΙΑΤΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΕΧΘΡΟΣ

ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΜΑΣ ΤΗΝ ΧΩΡΑ!

ΧΕΡΙ ΠΟΥ ΑΠΛΩΝΕΤΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΟΒΕΤΑΙ! ΠΡΩΤΑ ΤΟ ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΜΑΣ!

Πέρα ἀπὸ τὸν Μεγάλο Ζόφο ποὺ ἔχει σκεπάσει τὴν Ἑλλάδα καὶ τὶς καρδιὲς τῶν Ἑλλήνων προβάλει σήμερα ἕνας Μεγάλος Ἥλιος. Ὁ Ἥλιος αὐτὸς λέγεται ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ (ΑΟΖ). Εἶναι τὸ Μεγάλο Δῶρο τῆς Φύσης πρὸς τὴν Ἑλλάδα. Εἶναι ἡ Μεγάλη Λύση στὴν Οἰκονομικὴ Καταστροφὴ τῆς χώρας καὶ στὴν Ἀναγέννηση τοῦ σύγχρονου Ἑλληνισμοῦ. Εἶναι ἡ Μοναδικὴ Εὐκαιρία ποὺ ἀνοίγεται μπροστά μας γιὰ νὰ Ἀποτινάξουμε τὸν ζυγὸ τῆς Νέας Κατοχῆς ποὺ μᾶς ἔχει καταστήσει Ἀποικία Χρέους καὶ παρασιτικὴ ἀπόφυση τῆς Δύσης. Εἶναι τὸ Μεγάλο Ἐφαλτήριο τῆς οἰκονομικῆς μας Ἀνόρθωσης καὶ μπορεῖ νὰ γίνει ἡ Ἀφετηρία γιὰ τὴν Νέα Ἐθνική μας Παλιγγενεσία. Ὑπὸ ἕναν αὐστηρό ὅρο: ΝΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΟΥΜΕ!

Ἡ βάση γιὰ τὸ Ξεπέρασμα τῆς Κρίσης καὶ τὴν Οἰκονομικὴ Ἄνθιση τῆς Ἑλλάδας εἶναι ἡ ἐκμετάλλευση τοῦ Τεράστιου Ὑποθαλάσσιου Ἐνεργειακοῦ Πλούτου τῆς ΑΟΖ. Καὶ εἰδικὰ τὰ χρυσοφόρα Κοιτάσματα Ὑδρογονανθράκων ποὺ βρίσκονται Νοτίως τῆς ΚΡΗΤΗΣ (στὴν «Λεκάνη τοῦ Ἡροδότου»).

Ἡ Ἀνακήρυξη καὶ ἡ Ἐκμετάλλευση τῆς ΑΟΖ καθιστοῦν τὴν Ἑλλάδα Ἐνεργειακὴ Πρωτεύουσα τῆς Μεσογείου καὶ ἕνα ἀπὸ τὰ μεγαλύτερα κέντρα ὑδρογονανθράκων στὸν κόσμο. Οἱ Ὑπολογισμοὶ τῶν Μεγάλων Ἑταιρειῶν καὶ οἱ ἐκτιμήσεις τῶν Ἐμπειρογνωμόνων εἶναι κάτι παραπάνω ἀπὸ λαμπρές:

3,5 Τρισεκατομμύρια κυβικὰ μέτρα Φυσικοῦ Ἀερίου

Ποὺ Ἰσοδυναμοῦν μὲ 437 δις Δολάρια τὰ Πρῶτα 25 χρόνια καὶ δημιουργοῦν μέσα στὰ ἑπόμενα χρόνια 300.000 νέες θέσεις ἐργασίας

Καθιστοῦν τὴν Εὐρώπη ἐνεργειακὰ αὐτάρκη τὸν 21ο αἰῶνα μέσω τῶν ὑδρογονανθράκων τῆς Ἀνατολικῆς Μεσογείου: δηλαδὴ πρωτίστως τῆς Ἑλλαδικῆς καὶ Κυπριακῆς ΑΟΖ.

Τὸ Κλειδὶ γιὰ τὴν μετατροπὴ τοῦ Ἑλληνισμοῦ σὲ Ἀραβία τῆς Μεσογείου εἶναι ἡ Ἑνοποίηση τῆς Ἑλλαδικῆς καὶ Κυπριακῆς ΑΟΖ μέσα στὸ πλαίσιο τοῦ Ἄξονα Ἑλλάδα-Κύπρος-Ἱσραὴλ-Αἴγυπτος.

Τὸ Καθοριστικὸ Σημεῖο γιὰ τὴν Δημιουργία τῆς ΑΟΖ τοῦ Ἑλληνισμοῦ εἶναι τὸ Καστελόριζο (γιὰ τὴν ἀκρίβεια τὸ νησιωτικὸ σύμπλεγμα τοῦ Καστελορίζου).

Τὸ νησιωτικὸ σύμπλεγμα τοῦ Καστελορίζου εἶναι τὸ Μοναδικὸ Σημεῖο ποὺ ἑνώνει τὴν ΑΟΖ τῆς Ἑλλάδας μὲ τὴν ΑΟΖ τῆς Κύπρου.

Ἔτσι, τὸ Καστελόριζο ἀποτελεῖ τὴν Αἰχμὴ τοῦ Δόρατος τῆς Ἑλληνικῆς ΑΟΖ.

Ἀποτελεῖ, ταυτόχρονα τὸ Σημεῖο Κλειδὶ γιὰ τὴν ἔκταση τοῦ Σημαντικότερου Τμήματος τῆς Ἑλληνικῆς ΑΟΖ πλησίον τῆς Κρήτης γιατὶ ἡ ΑΟΖ τοῦ συμπλέγματος τοῦ Καστελορίζου ὁρίζει μία θαλάσσια περιοχὴ ποὺ εἶναι ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ.

Χωρὶς τὸ νησιωτικὸ σύμπλεγμα τοῦ Καστελορίζου ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ νὰ ἑνοποιηθοῦν ἡ Ἑλλαδικὴ καὶ ἡ Κυπριακὴ ΑΟΖ καὶ ἡ ΕΛΛΑΔΑ ΧΑΝΕΙ μεγάλο μέρος τῆς χρυσοφόρας ΑΟΖ τῆς Κρήτης.

Αὐτὸς εἶναι ὁ λόγος ποὺ ἡ Τουρκία ΕΧΕΙ ΛΥΣΣΑΞΕΙ εἰδικὰ μὲ τὸ Καστελόριζο.

Ἡ Τουρκία γενικῶς δὲν ἀναγνωρίζει τὴν ὕπαρξη ΑΟΖ στὸ Καστελόριζο, στὰ ἑλληνικὰ νησιά τοῦ Αἰγαίου, στὴν Κρήτη καὶ στὴν Κύπρο!

Εἶναι ὁλοφάνερο ὅτι ἡ ἀνακήρυξη καὶ ἡ ἐκμετάλλευση τῆς ΑΟΖ τῆς Ἑλλάδας καὶ ἡ ἑνοποίησή της μὲ τὴν ΑΟΖ τῆς Κύπρου θέτουν τὴν Τουρκία στὸ περιθώριο τῆς Μεγάλης Γεωοικονομικῆς Ἀνακατάταξης στὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο ποὺ μετατρέπει Ἑλλάδα καὶ Κύπρο σὲ κυρίαρχες οἰκονομικὲς δυνάμεις στὴν περιοχή.

Ἡ Τουρκία, βέβαια, ἔχει ΑΟΖ, καὶ μάλιστα μεγάλη. Βρίσκεται στὴν Μαύρη Θάλασσα. Τὴν κατέκτησε μὲ τὶς Γενοκτονίες ποὺ διέπραξε εἰς βάρος τῶν Ἑλλήνων τοῦ Πόντου καὶ τῶν Ἀρμενίων!

Ἕνας ἐνδεδειγμένος τρόπος γιὰ νὰ ἀποκτήσει πρόσβαση ἡ Τουρκία στὰ κοιτάσματα τῆς Ἀνατολικῆς Μεσογείου εἶναι νὰ ἀμφισβητήσει ἔμπρακτα τὴν ΑΟΖ τοῦ Καστελορίζου καὶ στὴν συνέχεια νὰ ἀπαιτήσει συνεκμετάλλευση. Αὐτὴ θὰ εἶναι ἡ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ὄχι μόνο γιὰ τὴν Ἑλληνικὴ ΑΟΖ ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ἐδαφικὴ ἀκεραιότητα τῆς Ἑλλάδας. Ἡ Τουρκία θὰ ἁπλώσει χέρι στὸ μισὸ Αἰγαῖο καὶ στὴν Θράκη. Θὰ βάλει χέρι σὲ ὁλόκληρη τὴν Κύπρο μὲ τὴν δημιουργία ἑνιαίου κράτους μὲ δύο κοινότητες. Κάθε πρόταση γιὰ Συνεκμετάλλευση τῆς Ἑλλαδικῆς καὶ Κυπριακῆς ΑΟΖ μὲ τὴν Τουρκία εἶναι μία πρόταση ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΧΕΙΡΙΑΣ τοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ κατάφωρη ἐνέργεια ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ. Οἱ διάφοροι καλοθελητὲς Ξένων Συμφερόντων μᾶς ζητοῦν νὰ ΒΑΛΟΥΜΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΒΓΑΛΟΥΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΜΑΣ ἐν ὀνόματι δῆθεν τῆς εἰρήνης στὴν περιοχή.

Τὸ μέλλον τοῦ Ἑλληνισμοῦ ἐξαρτᾶται ἀποκλειστικὰ ἀπὸ Ἐμᾶς τοὺς Ἴδιους. Οἱ Ἕλληνες σὲ Ἑλλάδα καὶ Κύπρο πρέπει νὰ διεκδικήσουν αὐτὸ που δικαιωματικὰ τοὺς ἀνήκει: τὴν ἐκμετάλλευση τοῦ φυσικοῦ πλούτου τοῦ Ἑλληνισμοῦ, καὶ μάλιστα σὲ μία ἐποχὴ ποὺ ἡ ἐνέργεια ἔχει μετατραπεῖ στὸν σημαντικότερο φυσικὸ πόρο παγκοσμίως, γιατὶ χωρὶς αὐτὴν εἶναι ἀδύνατον νὰ λειτουργήσει ἕνα οἰκονομικὸ σύστημα ποὺ βασίζεται στὴν μαζικὴ παραγωγή καὶ στὶς κλιμακούμενες καταναλωτικὲς ἀνάγκες ἑνὸς παγκόσμιου πληθυσμοῦ 7,5 δισεκατομμυρίων ποὺ αὐξάνεται ραγδαῖα. Ὁ 21ος αἰῶνας θὰ εἶναι ὁ αἰῶνας τῆς Μεγάλης Πλανητικῆς Διαμάχης γιὰ τὴν Κατανομὴ καὶ τὴν Ἀνακατανομὴ τῶν Παγκοσμίων Πόρων. Οἱ ὑδρογονάνθρακες καθιστοῦν τὸν Ἑλληνισμὸ Προνομιακὸ Παίκτη σὲ αὐτὸν τὸν ἀνελέητο διεθνῆ ἀνταγωνισμό.

Τυχὸν ἀπώλεια τῶν ὑδρογονανθράκων δὲν σημαίνει ἁπλῶς ὅτι οἱ Ἕλληνες θὰ βρεθοῦν στὸ περιθώριο τῶν διεθνῶν ἐξελίξεων ἀλλὰ θὰ καταδικαστοῦν στὴν τελικὴ ἐξαφάνιση μέσω τῆς ραγδαίας Δημογραφικῆς Παρακμῆς ἐξαιτίας τῆς οἰκονομικῆς καταστροφῆς τῆς χώρας σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴν μεθοδευμένη ἀλλοίωση τῆς ἐθνολογικῆς σύνθεσης τοῦ πληθυσμοῦ μέσω τῆς ὀργανωμένης μεταναστευτικῆς εἰσβολῆς ποὺ τὴν ἐκτρέφει ἡ δημογραφικὴ ἔκρηξη τοῦ Τρίτου Κόσμου.

Ὁ Ἑλληνισμὸς στὸν 21ο αἰῶνα ΠΑΙΖΕΙ ΤΑ ΡΕΣΤΑ ΤΟΥ. Ἥ θὰ ἐπιβιώσουμε καὶ θὰ παραμείνουμε ἐνεργὰ ἐντὸς Ἱστορίας ἤ θὰ ἔχουμε τὴν τύχη τῶν ἱστορικῶν λαῶν ποὺ ἐξαφανίστηκαν στὴν πορεία τοῦ χρόνου. Ἥ θὰ παίζουμε τὸν ρόλο ποὺ ἀναλογεῖ στὸ ἱστορικότερο ἔθνος τοῦ κόσμου ἤ θὰ γίνουμε οἱ σύγχρονοι Μοϊκανοί.

Πρέπει νὰ ἀδράξουμε Τώρα τὴν Μεγάλη Εὐκαιρία ποὺ μᾶς δίνει ἁπλόχερα ἡ φύση. Ἡ Ἑλλάδα πρέπει νὰ μιμηθεῖ τὸ ἐπιτυχημένο παράδειγμα τῆς Κύπρου. Πρέπει νὰ προχωρήσει ἀμέσως στὴν ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΑΟΖ καὶ ἐκμετάλλευση τῶν θαλασσίων οἰκοπέδων μὲ ἐθνικὰ ἐπωφελεῖς συμβάσεις μὲ τοὺς μεγάλους πετρελαϊκοὺς κολοσσος τῆς Δύσης, ὅπως ἀκριβῶς ἔχει κάνει ἡ Κύπρος, ποὺ τὸ μεγαλύτερο μέρος τῶν ἐσόδων πηγαίνει στὸ κυπριακὸ κράτος.

Ταυτόχρονα, πρέπει νὰ θωρακίσουμε τὴν θέση μας ἀπέναντι στὴν Τουρκία. Ἡ γεωοικονομικὴ ἀναδιάταξη τῆς Ἀνατολικῆς Μεσογείου βάζει ὁριστικὰ τὴν Τουρκία στὸ περιθώριο. Ἡ Τουρκία δὲν πρόκειται νὰ ἐπιτρέψει στὸν ἑαυτό της νὰ ἡττηθεῖ ἱστορικὰ χωρὶς μάχη. Θὰ κάνει ὅ,τι μπορεῖ γιὰ νὰ ἀντεπεξέλθει στὴν γεωπολιτικὴ καὶ γεωοικονομική της ὑποβάθμιση προβάλλοντας δυναμικὰ τὶς διεκδικήσεις της στὸ Αἰγαῖο, ἐκμεταλλευόμενη τὸν Γραικυλισμὸ τοῦ ἐγχώριου ἑλλαδικοῦ Κατεστημένου τῶν Πουλημένων Πολιτικάντηδων, τῆς Λοῦμπεν Πλουτοκρατίας καὶ τῆς Ἐθνομηδενιστικῆς Διανόησης. Τὰ πάντα ἐξαρτῶνται ἀπὸ τὸν Ἑλληνικὸ Λαὸ καὶ τὶς πρωτοπόρες δυνάμεις τῆς Ἐθνικῆς Ἀφύπνισης.

Ἡ Ἑλλάδα πρέπει νὰ υἱοθετήσει μία αὐστηρὴ στάση ἔναντι τῆς τουρκικῆς ἐπιθετικότητας. Πρέπει ΠΑΣΗ ΘΥΣΙΑ ΝΑ ΔΙΑΦΥΛΑΞΕΙ ΑΚΕΡΑΙΗ ΤΗΝ ΑΟΖ. Καὶ γι’ αὐτὸ πρέπει νὰ εἶναι προετοιμασμένη γιὰ νὰ ἀπαντήσει σθεναρὰ σὲ τυχὸν θερμὸ ἐπεισόδιο προασπίζοντας κάθε σπιθαμὴ ἑλληνικῆς γῆς. Τὸ βλέμμα μας πρέπει νὰ βρίσκεται στὰ νησιά-μας, στὴν Θράκη-μας καὶ εἰδικὰ στὸ Καστελόριζο. Ὄχι μόνο δὲν πρέπει νὰ ἐπιτρέψουμε ἄλλο «γκριζάρισμα» τοῦ Αἰγαίου, ἀλλὰ πρέπει νὰ προχωρήσουμε στὴν ἀνακήρυξη τῶν 12 ναυτικῶν μιλιῶν. Γιὰ νὰ διασφαλίσουμε τὴν ἐθνικὰ ἐπωφελ εἰρήνη πρέπει νὰ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΠΟΛΕΜΟ.

Ὁ πόλεμος μὲ τὴν Τουρκία ἀργὰ ἤ γρήγορα εἶναι μία ΑΝΑΠΟΦΕΥΚΤΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ποὺ ὀφείλεται ἀποκλειστικὰ στὴν πάγια Τουρκικὴ Ἐπιθετικότητα. Δὲν ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴν καλή μας θέληση γιὰ εἰρήνη ἀλλὰ ἀπὸ τὶς μόνιμες κατακτητικὲς βλέψεις τῆς Τουρκίας, ἡ ὁποία ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΗΣΥΧΑΣΕΙ ἄν δὲν πραγματοποιήσει τὰ μεγαλοϊδεατικά της ὄνειρα. Πρέπει νὰ εἴμαστε ἕτοιμοι νὰ τῆς κόψουμε τὸν βῆχα. Ἡ Τουρκία ἔχει ἀποδείξει ὅτι εἶναι θρασύδειλη. Χτυπάει πάντοτε ἄν εἶναι σίγουρη γιὰ τὴν νίκη. Χτυπάει ὅταν θεωρεῖ ὅτι ἡ Ἑλλάδα βρίσκεται στὸ ναδὶρ τῆς ἀδυναμίας της. Καὶ γι’ αὐτὸ χτυπάει ὅταν ἀναμένει ὅτι ἡ Ἑλλάδα δὲν θέλει θὰ πολεμήσει. Ἔτσι κατελήφθη τὸ 1/3 τῆς Κύπρου. Ἔτσι γκριζαρίστηκαν τὰ Ἴμια.

Σήμερα εἶναι ἡ κατάλληλη στιγμὴ γιὰ τοὺς Τούρκους νὰ πιέσουν τὴν Ἑλλάδα. Γιατὶ ξέρουν ὅτι βρίσκεται σὲ οἰκονομικὴ κατάρρευση. Γιατὶ ξέρουν ὅτι κυβερνᾶται ἀπὸ ἕνα Κατεστημένο Γραικύλων καὶ Ἐθνομηδενιστῶν. Γιατὶ ἔχουν δεῖ τὴν Προδοσία στὸ Μακεδονικό, τὴν ἐνδοτικότητα ἀπέναντι στὴν Ἀλβανία καὶ τὴν ἀνοχὴ στὶς ἔξαλλες τουρκικὲς μηχανορραφίες στὴν Δυτικὴ Θράκη. Τώρα εἴμαστε μπόσικοι γιὰ τοὺς Τούρκους!

Δὲν πρέπει νὰ ἐπιτρέψουμε στὸ ἐγχώριο Κατεστημένο νὰ ὁλοκληρώσει τὸ καταστροφικό του ἔργο ἀπέναντι στὸν Ἑλληνισμό παραδίδοντας τὴν Ἑλληνικὴ ΑΟΖ σὲ συνεκμετάλλευση μὲ τὴν Τουρκία καὶ τὴν ἀπώλεια τῆς στρατηγικῆς σημασίας ΑΟΖ τοῦ Καστελόριζου. Πρέπει νὰ εἴμαστε ἕτοιμοι νὰ κόψουμε ἀπὸ τὴν ρίζα τὸ τουρκικὸ χέρι ποὺ θὰ ἁπλωθεῖ πάνω σὲ ἑλληνικὸ ἔδαφος. Ἡ νίκη σὲ ἕναν ἑλληνοτουρκικὸ πόλεμο θὰ κριθεῖ ἀπὸ τὸ πρῶτο ἀποφασιστικὸ πλῆγμα, θὰ κριθεῖ σὲ ἐπίπεδο κεραυνοβόλου πολέμου. (βλ. σὲ παρακάτω δημοσίευμα: «Τὰ τέσσερα βήματα ἑνὸς ἐλληνοτουρκικοῦ πολέμου»).

Ὁ ἑλληνισμὸς εἶναι πολιτισμός. Εἶναι δημιούργημα τῶν προγόνων μας καὶ ἀποτελεῖ ἕνα δώρο πρὸς τὴν Ἀνθρωπότητα. Γι’ αὐτὸ ὁ ἑλληνισμὸς εἶναι ἀπὸ τὴν φύση του παγκόσμιος καὶ ὄχι ἐθνικιστικός.

ΟΜΩΣ, ἄν πρόκειται γιὰ τὰ δίκαια καὶ τὴν ἐπιβίωση τοῦ Ἑλληνισμοῦ δὲν πρέπει νὰ εἴμαστε ἁπλῶς ἐθνικιστές ἀλλὰ ΣΩΒΙΝΙΣΤΕΣ. Πρέπει νὰ εἴμαστε σὲ θέση νὰ ὑπαραμυνθοῦμε γιὰ τὴν ὕπαρξή μας μὲ κάθε μέσο, ἀμυντικὸ ἤ ἐπιθετικό. Ἔχουμε κάθε δικαίωμα νὰ ζήσουμε! Ὅταν διακυβεύονται τὰ δίκαια καὶ ἡ ἐπιβίωσή μας Η ΜΟΝΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΠΑΘΙ!

Ἡ ἐθνικὴ κατρακύλα ἀπὸ τὸ ‘22 μέχρι τὸ ‘74, καὶ σήμερα τὸ 2019 μὲ τὴν Κατάπτυστη καὶ Προδοτικὴ Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν, πρέπει νὰ λάβει τέλος!

Δὲν μποροῦμε νὰ ἀνεχόμαστε νὰ εἴμαστε οἱ ξεφτιλισμένοι τῆς Εὐρώπης, τὰ πιόνια τῶν Ἀμερικανῶν καὶ τὰ κορόϊδα τῶν Σκοπιανῶν, τῶν Ἀλβανῶν καὶ τῶν Τούρκων.

Ὅσο περισσότερο ὑποχωροῦμε τόσο περισσότερο ἀνοίγει ἡ ὄρεξη τῶν Εὐρωκρατῶν καὶ τῶν Βαλκάνιων Γειτόνων. Οἱ Ἀμερικάνοι ἐνδιαφέρονται μονάχα γιὰ τὴν ἐξασφάλιση τῶν στρατιωτικῶν τους βάσεων καὶ τὰ συμφέροντα τῶν ἑταιρειῶν τους. Τόσο καιρὸ παριστάνουν τοὺς φίλους ἐκ τοῦ μακρόθεν ἀφήνοντας τὴν Γερμανία νὰ κάνει τὴν βρώμικη δουλειά. Σὲ ἕνα ἑλληνοτουρκικὸ θερμὸ ἐπεισόδιο πρέπει νὰ εἴμαστε προετοιμασμένοι νὰ μᾶς πουλήσουν ὅπως τὸ ἔκαναν στὴν Κύπρο τὸ ‘74 καὶ στὰ Ἴμια τὸ 1996.

Ἀσφαλῶς δὲν μποροῦμε νὰ τὰ βάλουμε μὲ ὅλον τὸν κόσμο, εἰδικὰ στὴν ἄθλια κατάσταση ποὺ βρισκόμαστε σήμερα. Πρέπει ὅμως νὰ κινηθοῦμε γρήγορα καὶ ἀποφασιστικ ξέροντας ὅτι μόνο ἐμεῖς μποροῦμε νὰ φροντίσουμε γιὰ τὸν ἑαυτό μας. Σὲ αὐτὸ ἡ Τουρκία ἀποτελεῖ παράδειγμα πρὸς μίμηση. Μία χώρα ποὺ ἔχασε πρὶν ἀπὸ ἑκατὸ χρόνια τὴν αὐτοκρατορία της, ξεκίνησε ἀπὸ ἕνα τριτοκοσμικὸ κράτος, ἀναδείχθηκε σὲ περιφερειακὴ δύναμη καὶ σήμερα εἶναι μέλος τοῦ G 20, ἐνῶ ἡ Ἑλλάδα εἶναι σήμερα ὁ καρπαζοεισπράκτορας καὶ ὁ παρίας τῆς Εὐρώπης. Τὸ μυστικὸ τῆς Τουρκίας βρίσκεται στὸ ὅτι μπορεῖ νὰ ἀξιοποιεῖ τὶς συμμαχίες της πρὸς ὄφελός της καὶ στὸ ὅτι δὲν γίνεται δοῦλος ἀλλὰ συνεταίρος τῶν συμμάχων της ἀπαιτῶντας κάθε φορὰ τὸ μερίδιό της καὶ ἐπιδεικνύοντας τὴν αὐτονομία της ὅταν θεωρεῖ ὅτι θίγονται τὰ ἐθνικά της συμφέροντα.

Στὴν διεθνῆ κονίστρα ἐπικρατεῖ πάντα ὁ πιὸ ἀποφασισμένος. Δὲν ὑπάρχει ἔλεος γιὰ τοὺς ἀδύνατους, πέρα ἀπὸ τὰ παραμύθια περὶ «διεθνοῦς δικαίου» καὶ «ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων». Γιὰ νὰ ἐπιβιώσεις σὲ αὐτὴν τὴν παγκόσμια ζούγκλα πρέπει νὰ σὲ σέβονται οἱ σύμμαχοι καὶ νὰ σὲ φοβοῦνται οἱ ἐχθροί. Ὅμως, ἀπὸ τὴν Κυπριακὴ Τραγωδία, ἡ Ἑλλάδα κατάντησε τὸ ὑποχείριο τῶν συμμάχων της καὶ ὁ ἀγαθοβιόλης τῶν ἐχθρῶν της.

Τὸ Μεταπολιτευτικὸ Καθεστὼς εἶναι ἕνα καθεστς χωρὶς ἱστορικὴ καὶ ἠθικὴ νομιμοποίηση γιατὶ θεμελιώθηκε πάνω στὴν Ἐθνικὴ Τραγωδία τῆς Κύπρου. Εἶναι ἕνα καθεστς ποὺ στηρίχθηκε στὸν οἰκονομικὸ παρασιτισμό, στὸ σάπιο πελατειακὸ σύστημα, στὴν μαζικὴ διαφθορὰ τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, στὴν συστηματικὴ καταπολέμηση τῆς ἀξιοκρατίας καὶ στὴν σταδιακὴ ἐπιβολὴ τῆς Δικτατορίας τῶν Χειρίστων σὲ ὅλους τοὺς τομεῖς τῆς δημόσιας ζωῆς. Εἶναι τὸ καθεστς ποὺ ἀφοῦ μετέτρεψε προηγουμένως τὴν Ἑλλάδα σὲ Παράσιτο τῆς Δύσης τὴν ὁδήγησε στὴν πάσης φύσεως Χρεωκοπία καὶ στὴν μετατροπή της σὲ μία σύγχρονη Τριτοκοσμικὴ Ἀποικία. Σήμερα ἔχουμε φθάσει στὸ σημεῖο νὰ ἀπειλούμαστε μὲ ἄμεσο ἐθνικὸ ἀκρωτηριασμὸ ἀπὸ τοὺς γείτονές μας. Ἄν ἐξακολουθοῦμε νὰ ἐπιδεικνύουμε τὴν ἐνδοτικότητά μας πρὸς ὅλες τὶς κατευθύνσεις, τότε θὰ πρέπει νὰ εἴμαστε βέβαιοι ὅτι οἱ ὁμολογημένοι ἐχθροὶ καὶ ἄσπονδοι φίλοι θὰ μᾶς κατασπαράξουν ἄν ἐξακολουθοῦμε νὰ κρυβόμαστε πίσω ἀπὸ τὸ δάκτυλό μας καὶ νὰ ὀνομάζουμε τὴν δουλικότητά μας «ρεαλιστικὴ καὶ ὑπεύθυνη στάση».

Ἡ Ἑλλάδα πρέπει ἐπειγόντως νὰ ἀπαλλαγεῖ ἀπὸ τὴν σημερινὴ ξενόδουλη κοινοβουλευτικὴ ὀλιγαρχία, νὰ ἀποτινάζει τὸ καθεστς τῆς νεοαποικιακῆς τυραννίας, νὰ ἀνατρέψει τὸ σάπιο καθεστς τῆς χειριστοκρατίας καὶ νὰ μετατραπεῖ σὲ ΕΘΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ἀναδεικνύοντας κυβερνήτες ποὺ ἐνεργοῦν μὲ ἀποκλειστικὸ γνώμονα τὸ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ, προωθώντας τοὺς ἄξιους καὶ τοὺς ἐργατικοὺς σὲ ὅλους τοὺς τομεῖς τῆς πολιτικς, κοινωνικς, οἰκονομικῆς καὶ πνευματικῆς ζωῆς καὶ διαμορφώνοντας μέσω μιᾶς πραγματικὰ ἐθνικῆς παιδείας ὑπεύθυνους πολίτες.

ΕΛΛΗΝΕΣ ΓΡΗΓΟΡΕΙΤΕ!

ΕΘΝΙΚΗ ΑΦΥΠΝΙΣΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ ΤΩΡΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΔΥΝΑΤΗ ΚΑΙ ΣΕΒΑΣΤΗ ΕΛΛΑΔΑ

ΘΑ ΓΙΝΟΥΜΕ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΜΑΣ ΤΗΝ ΧΩΡΑ; ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΚΑΙ ΒΓΑΛΤΕ ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΑΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF

ΕΙΝΑΙ Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΕΝΤΟΠΙΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ Η ΛΥΣΗ ΣΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΓΗΡΑΝΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ;

 

Τομέας Πληθυσμοῦ τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν

 

  ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ

 

Ὁ Τομέας Πληθυσμοῦ τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν παρακολουθεῖ τὶς τάσεις γεννητικότητας, θνησιμότητας καὶ μεταναστεύσεως σὲ ὅλες τὶς χῶρες τοῦ κόσμου ὡς βάση γιὰ τὴν πραγματοποίηση τῶν ἐπισήμων ἐκτιμήσεων καὶ προβλέψεων τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν γιὰ τὸν πληθυσμό. Μεταξὺ τῶν δημογραφικῶν τάσεων ποὺ ἀπεκάλυψαν αὐτὰ τὰ στοιχεῖα δύο εἶναι οἱ ἰδιαιτέρως προεξάρχουσες: ἡ μείωση καὶ ἡ γήρανση τοῦ πληθυσμοῦ.

Ἑστιάζοντας σὲ αὐτὲς τὶς δύο ἐντυπωσιακὲς καὶ κρίσιμες τάσεις, ἡ παρούσα μελέτη ἐπιλαμβάνεται τοῦ ζητήματος περὶ τοῦ ἐάν ἡ μετανάστευση ἀντικαταστάσεως ἐντοπίου πληθυσμοῦ (replacement migration) εἶναι ἡ λύση στὴν μείωση καὶ τὴν γήρανση τῶν πληθυσμῶν. Ἡ μετανάστευση ἀντικαταστάσεως ἐντοπίου πληθυσμοῦ ἀναφέρεται στὴν παγκόσμια μετανάστευση ποὺ θὰ ἀπαιτεῖτο γιὰ νὰ ἀντισταθμισθεῖ ἡ μείωση τοῦ μεγέθους τοῦ πληθυσμοῦ, ἡ μείωση τοῦ ἐργασιακῶς ἐνεργοῦ πληθυσμοῦ (working age population), καθὼς ἐπίσης καὶ ἡ γενικὴ γήρανση τοῦ πληθυσμοῦ.

Ἡ μελέτη ὑπολογίζει τὸ μέγεθος τῆς μεταναστεύσεως ἀντικαταστάσεως ἐντοπίου πληθυσμοῦ καὶ διερευνᾶ τὶς πιθανές ἐπιπτώσεις της στὸ μέγεθος τοῦ πληθυσμοῦ καὶ στὴν ἡλικιακὴ διάρθρωσή του γιὰ μία σειρὰ χωρῶν ποὺ ἔχουν ἀπὸ κοινοῦ ἕνα ἐπίπεδο γεννητικότητας χαμηλότερο ἀπὸ τὸ ἐπίπεδο τῆς ἀντικαταστάσεως τοῦ πληθυσμοῦ τους. Ἐξετάζονται ὀκτώ χῶρες: ἡ Γαλλία, ἡ Γερμανία, ἡ Ἰταλία, ἡ Ἰαπωνία, ἡ Δημοκρατία τῆς Κορέας, ἡ Ρωσικὴ Ὁμοσπονδία, τὸ Ἡνωμένο Βασίλειο καὶ οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες. Περιλαμβάνονται, ἐπίσης, δύο περιοχές: ἡ Εὐρώπη καὶ ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση. Ἡ χρονικὴ περίοδος ποὺ καλύπτει αὐτὴ ἡ ἔρευνα εἶναι χονδρικῶς μισὸς αἰῶνας, δηλ. ἀπὸ τὸ 1995 ἕως τὸ 2050.

Σύμφωνα μὲ τὶς προβλέψεις τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν περὶ πληθυσμοῦ (μέση παραλλαγή) γιὰ τὴν Ἰαπωνία καὶ κατ’ οὐσίαν γιὰ ὅλες οἱ χῶρες τῆς Εὐρώπης ἀναμένεται ἡ μείωση τοῦ μεγέθους τοῦ πληθυσμοῦ τους μέσα στὰ ἑπόμενα 50 χρόνια. Παραδείγματος χάριν, ὁ πληθυσμὸς τῆς Ἰταλίας, ὁ ὁποῖος εἶναι σήμερα 57 ἑκατομμύρια, προβλέπεται νὰ μειωθεῖ στὰ 41 ἑκατομμύρια ἕως τὸ 2050. Γιὰ τὴν Ρωσικὴ Ὁμοσπονδία ἀναμένεται ἡ μείωση τοῦ πληθυσμοῦ της ἀπὸ 147 ἑκατομμύρια σὲ 121 ἑκατομμύρια μεταξὺ 2000 καὶ 2050. Ὁμοίως, ὁ πληθυσμὸς τῆς Ἰαπωνίας, ὁ ὁποῖος εἶναι σήμερα 127 ἑκατομμύρια, προβλέπεται νὰ μειωθεῖ σὲ 105 ἑκατομμύρια ἕως τὸ 2050.

Ἐκτὸς ἀπὸ τὴν μείωση τοῦ μεγέθους τοῦ πληθυσμοῦ ἡ Ἰαπωνία καὶ οἱ χῶρες τῆς Εὐρώπης ὑφίστανται μία σχετικὰ γοργὴ διαδικασία γήρανσης τοῦ πληθυσμοῦ. Στὴν Ἰαπωνία, παραδείγματος χάριν, ἐντὸς τοῦ ἡμίσεος τοῦ ἑπόμενου αἰῶνος ἡ διάμεση ἡλικία (median age) τοῦ πληθυσμοῦ ἀναμένεται νὰ αὐξηθεῖ περίπου κατὰ ὀκτώ ἔτη, δηλαδὴ ἀπὸ 41 σὲ 49 ἔτη. Τὸ ποσοστὸ δὲ τοῦ ἰαπωνικοῦ πληθυσμοῦ ποὺ εἶναι ἡλικίας 65 ἐτῶν καὶ ἄνω ἀναμένεται νὰ αὐξηθεῖ ἀπὸ 17%, σὲ 32%. Παρομοίως, στὴν Ἰταλία ἡ διάμεση ἡλικία τοῦ πληθυσμοῦ θὰ αὐξηθεῖ ἀπὸ τὰ 41 στὰ 53 ἔτη καὶ τὸ ποσοστὸ τοῦ πληθυσμοῦ ποὺ εἶναι ἡλικίας 65 ἐτῶν καὶ ἄνω θὰ αὐξηθεῖ ἀπὸ 18% σὲ 35%. Ανάγνωση του υπολοίπου άρθρου

ΤΟΝ ΣΙΧΑΙΝΟΝΤΑΙ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ-ΜΕΛΑΝΣΟΝ: Ο ΤΣΙΠΡΑΣ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΛΕΕΙΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ!

 

Ἡ δημοσιογράφος τοῦ γαλλικοῦ τηλεοπτικοῦ δικτύου BFMTV ἀπευθύνεται στὸν Μελανσὸν καλώντας τον νὰ σχολιάσει μία παλαιότερη «φιλοφρόνηση» τοῦ Τσίπρα στὴν ὁποία εἶχε πεῖ μεταξὺ ἄλλων: «Ἔχω τὴν αἴσθηση ὅτι ὁ Ζᾶν-Λὺκ Μελανσὸν δὲν ἤθελε νὰ κυβερνήσει. Εἶμαι πλέον βέβαιος ὅτι σὲ περίπτωση νίκης δὲν θὰ ἤξερε τί νὰ κάνει. Αὐτὸ δὲν ἀποτελεῖ ἀριστερὴ θέση. Ὅταν κάποιος ἀνήκει στὴν Ἀριστερὰ ὀφείλει νὰ ἔχει προετοιμαστεῖ γιὰ τὴν ἀνάληψη τῆς ἐξουσίας μὲ ἕνα πρόγραμμα ὑπὲρ τῶν πιὸ ἀδύναμων καὶ νὰ γνωρίζει νὰ υἱοθετεῖ δύσκολες θέσεις, νὰ μὴν ἀρκεῖται μόνο στὶς ἐπαναστατικές του θέσεις».

Ὁ Μελανσὸν ἀπαντάει λέγοντας ὅτι: «Ὁ κ. Τσίπρας ἀποτελεῖ μία ἀπὸ τὶς πιὸ ἐλεεινὲς μορφὲς τῆς εὐρωπαϊκῆς πολιτικῆς ζωῆς. Πρόκειται γιὰ κάποιον ποὺ ἐξελέγη ὑποσχόμενος ἕνα ἀριστερὸ ριζοσπαστικὸ πρόγραμμα, κανεὶς δὲν τοῦ ἔγραψε τὸ πρόγραμμα παρὰ αὐτὸς ὁ ἴδιος. Καὶ ὅταν ἀναλαμβάνει τὴν ἐξουσία καὶ διαπραγματεύεται μὲ τὴν Εὐρώπη, τοῦ προτείνουν ἕνα ἀπαράδεκτο μνημόνιο ἐν σχέσει μὲ τὴν πολιτική του. Καὶ τί κάνει; Τὸ θέτει σὲ δημοψήφισμα στὸν Ἑλληνικὸ λαό. Οἱ Ἕλληνες ἀπαντοῦν ὄχι, ὅτι δὲν θέλουν τὸ μνημόνιο αὐτό, κι ἐκεῖνος τὸ ὑπογράφει. Αὐτὸ λέγεται προδοσία, πρόδωσε τὸν λόγο του.

Ὅταν τολμᾷ νὰ λέει “δὲν ἤθελε νὰ κυβερνήσει”, πῶς τὸ ξέρει ὅταν ἔχει νὰ μοῦ μιλήσει ἀπὸ τότε ποῦ ἀνέλαβε τὴν ἐξουσία; Διάβασε τὸ πρόγραμμά μας (L’ avenir en commun); Ὄχι. Μιλάει γιὰ τὴν ἐπαναστατικὴ στάση. Λέει ὅτι πρέπει νὰ ὑποστηρίζονται οἱ πιὸ ἀδύναμοι. Τότε γιατί κάνει περικοπὲς στὶς συντάξεις; Γιατί ξεπούλησε τὴν ἐθνικὴ περιουσία; Γιατί καταστρέφει τὴν χώρα του;

Προσωπικά, δὲν θέλω νὰ ὑπάρχει οὔτε ἕνας Γάλλος πολίτης ποὺ νὰ πιστεύει πὼς ἂν ἐγὼ ἀναλάβω τὴν ἐξουσία θὰ γίνω ἕνας ἀκόμη Τσίπρας, ἐγὼ θὰ ἐφαρμόσω τὴν δική μου πολιτική».

Ἡ μετάφραση εἶναι δική μας («Τὸ Ἔνζυμο»)

\»h

 

ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF

Ὁ ὅρος ὀρθοδοξία δηλώνει τὸν χριστιανισμὸ στὴν αὐθεντικότητά του, πέραν κάθε ὁμολογιακοῦ μονισμοῦ, δηλαδὴ τὸν χριστιανισμὸ ὅπως βιώνεται στοὺς αὐθεντικοὺς φορεῖς του, τοὺς προφῆτες, ἀποστόλους καὶ πατέρες. Σὲ αὐτὸ τὸ πλαίσιο, ὀρθοδοξία εἶναι ἡ συνείδηση τῆς παρουσίας τοῦ Θεοῦ στὴν ἱστορία καὶ ἡ δυνατότητα τοῦ ἀνθρώπου νὰ γίνει Θεός «κατὰ χάριν».

Στὴν πράξη, Ὀρθοδοξία εἶναι ἡ πλήρης, «ὁλοτελής»(Α΄ Θεσσ. Ε-23) ἔνταξη τοῦ ἀνθρώπου στὸ Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, ὡς ἐν Χριστῷ κοινωνία, ποὺ πραγματώνεται ὡς διασφάλιση τῆς ἰσόρροπης ἀνάπτυξης τῶν σχέσεων τοῦ ἀνθρώπου, σὲ τριαξονικὸ σύστημα ἀναφορᾶς: Πρὸς τὸν Θεό (κατακόρυφη σχέση), πρὸς τὸν συνάνθρωπο καὶ τὴν κτίση (ὁριζόντια σχέση) καὶ πρὸς τὸν ἴδιο τὸν ἑαυτό του (σχέση βάθους).

Σὲ αὐτὴν τὴν περίπτωση ὁ χριστιανισμός- ὀρθοδοξία αἴρεται στὴν ὑπέρβαση τῆς ἰδεολογίας –διότι εἶναι πράξη καὶ ζωή- τῆς ἠθικῆς –διότι δὲν εἶναι σύνολο κανόνων συμπεριφορᾶς, ἀλλὰ ἐν Χριστῷ ἦθος- καὶ τῆς θρησκείας –διότι εἶναι τρόπος ὑπάρξεως καὶ ὄχι τυποκρατική «θεραπεία τοῦ θείου».

Ὑπάρχουν δύο βασικὲς ἐκδοχὲς γιὰ τὸ ἔθνος, ἡ ἑλληνική –καὶ παραδοσιακὴ γιὰ μᾶς ἔννοια- καὶ ἡ νεώτερη, ἡ εὐρωπαϊκή. Ὁ ὅρος εἶναι γνωστὸς ἤδη στὸν Ὅμηρο. «Ἔθνος ἑτάρων»(Ἰλ. Γ.32) εἶναι ἡ ὁμάδα τῶν συντρόφων. Χρησιμοποιεῖται ὅμως καὶ γιὰ τὴν δήλωση φυλετικῶν ὁμάδων («Λυκίων μέγα ἔθνος», Ἰλ. Μ, 330 ἤ «Ἀρχαίων Ἔθνος», Ρ, 552). Ἔκτοτε δὲν χάνει αὐτὴν τὴν σημασία του.

Στὴν ἑλληνικὴ παράδοση προηγεῖται τὸ ἔθνος ὡς κοινὴ φυλετικὴ καταγωγὴ καὶ πολιτιστικὴ κοινότητα τοῦ κράτους ὡς κοινῆς πολιτικῆς ὀργανώσεως. Ἄλλος μέγας σταθμὸς στὴν χρήση καὶ νοηματοδότηση τοῦ ὅρους «ἔθνος» εἶναι ὁ Ἡρόδοτος ὁ ὁποῖος προσδιορίζει μὲ τὸν ἀκόλουθο τρόπο τὰ συστατικά του: ὅμαιμόν τε (δηλαδὴ ὁμόφυλον) καὶ ὁμόγλωσσον, καὶ θεῶν ἱδρύματα κοινὰ καὶ θυσίαι (= ὁμόδοξον, ὁμόπιστον), ἤθεά τε ὁμότροπα ( = κοινὰ ἤθη).(Ἡρόδ., Ἱστορίαι 8, 144). Τὰ στοιχεῖα αὐτὰ εἶναι οἱ συνιστῶσες τῆς πολιτιστικῆς ἑνότητος μιᾶς ὁμάδας ἀνθρώπων. Ανάγνωση του υπολοίπου άρθρου

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF

 

Ἡ Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος ἀσχολήθηκε μὲ τὸ πρόβλημα τῆς ὀνοματοδοσίας τοῦ κράτους τῆς πΓΔΜ. Ὅμως στὸ κείμενο αὐτὸ θὰ ἀσχοληθῶ μὲ μία ἄλλη παράμετρο τοῦ θέματος.

Ἡ ὅλη συζήτηση γιὰ τὸ θέμα αὐτὸ ἀρχικὰ ξεκίνησε ἀπὸ τὴν σαφῆ προϋπόθεση νὰ μὴν ὑπάρχει στὴν ὀνομασία τοῦ νέου κράτους ὁ ὅρος Μακεδονία, γιατί ὅπως ὑποστηρίχθηκε ἡ Μακεδονία εἶναι μία καὶ ἑλληνική. Στὴν συνέχεια κατέληξε στὸ νὰ δοθεῖ σύνθετη ὀνομασία μὲ γεωγραφικὸ προσδιορισμὸ γιὰ ὅλες τὶς χρήσεις («Βόρεια Μακεδονία») καὶ νὰ γίνει ἀλλαγὴ τοῦ Συντάγματος, ὥστε νὰ ἀποφευχθοῦν ἀλυτρωτικὲς βλέψεις.

Τὰ δύο ὀγκώδη συλλαλητήρια, στὴν Θεσσαλονίκη καὶ στὴν Ἀθήνα, ὑποστήριξαν τὴν μὴ χρησιμοποίηση τῆς λέξεως Μακεδονία γιὰ τὸ Κράτος τῶν Σκοπίων, μὲ ὁποιανδήποτε σύνθετη ὀνομασία, γιατί ἡ Μακεδονία εἶναι μία καὶ ἑλληνική.

Ἡ Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος πάνω στὸ θέμα αὐτὸ ἔλαβε συγκεκριμένη ἀπόφαση: «Ἡ Ἐκκλησία ἔχει μαρτυρήσει μὲ τὸ λόγο καὶ τὸ αἷμα κλήρου καὶ λαοῦ τὴν ἑλληνικότητα τῆς Μακεδονίας ἀπὸ ἀρχαιοτάτων χρόνων, γι’ αὐτὸ καὶ δὲν μπορεῖ νὰ ἀποδεχθεῖ τὴν ἀπονομὴ τοῦ ρου “Μακεδονία” ἢ παραγώγου του ὡς συστατικοῦ ὀνόματος ἄλλου Κράτους, τὸ ὁποῖο θὰ ἔχει ἐπιπτώσεις καὶ στὴν ὀνομασία τῆς σχισματικῆς αὐτοαποκαλούμενης ἐκκλησίας τῆς “Μακεδονίας”».

Καὶ αὐτὴ ὑποστηρίχθηκε κατὰ τὸ συλλαλητήριο στὴν Ἀθήνα. Ἐπίσης, πολλοὶ Ἱεράρχες ποὺ ποιμαίνουν σὲ περιοχὲς τῆς Μακεδονίας ὑποστήριξαν ὅτι δὲν θὰ ἀποδεχθοῦν τὴν λέξη Μακεδονία γιὰ τὸ Κράτος τῶν Σκοπίων, ἔστω καὶ ὡς σύνθετη ὀνομασία, μὲ τὸ σκεπτικὸ ὅτι δὲν μπορεῖ νὰ δοθεῖ σὲ ἄλλο Κράτος τὸ ὄνομα αὐτό, καὶ τὸ κυριότερο ὅτι δὲν μποροῦν νὰ ἀποδεχθοῦν ἐθνότητα καὶ γλῶσσα Μακεδονική. Ανάγνωση του υπολοίπου άρθρου

Η ΝΕΑ ΕΘΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF

Τὸν τελευταῖο καιρὸ ἔρχεται στὸ προσκήνιο κάτι ποὺ ἐπὶ δεκαετίες προετοιμαζόταν στὸ παρασκήνιο. Ἱστορικοὶ ἤ ἱστοριογραφοῦντες ἐκπαιδευτικοὶ, μὲ ὕποπτες διασυνδέσεις, ἀφοῦ κατόρθωσαν νὰ ἁλώσουν τὸ ὑπουργεῖο πνευματικῆς κακοδαιμονίας καὶ νὰ κατακτήσουν πολλὲς πανεπιστημιακὲς ἤ ἄλλες ἐπίσημες θέσεις, ἄρχισαν ζώντας μάλιστα ἀπὸ τὰ χρήματα τοῦ φορολογούμενοι Ἕλληνα πολίτη νὰ διακηρύσσουν πὼς δὲν ὑπάρχει συνέχεια ἀνάμεσα στοὺς ἀρχαίους καὶ στοὺς σύγχρονους Ἕλληνες, οὔτε κἄν μὲ τοὺς κατοίκους τῆς κάποτε κραταιᾶς Αὐτοκρατορίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως. Ἔτσι μὲ ποικίλους ἐπιστημονικοφανεῖς τρόπους ἀναβιώνει ἡ θεωρία τοῦ Φαλλμεράυερ ποὺ συντάραξε κατὰ τὸ πρῶτο ἥμισυ τοῦ 19ου αἰῶνα τὸν ἑλληνικὸ κόσμο ποὺ μόλις εἶχε βγεῖ ἀπὸ μιὰ πολυαίωνη σκλαβιά. Καὶ τότε βρέθηκε ἕνας Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος ποὺ ἔδωσε ἕνα ἠχηρὸ ἐπιστημονικὸ ράπισμα στὸν Τυρολέζο ἱστορικό. Τώρα ὁ Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος στὰ ἀνώτατα πνευματικὰ μας ἱδρύματα τελεῖ ὑπὸ διωγμόν, ὡς δῆθεν ξεπερασμένος, ἀπὸ κάποιους τωρινοὺς προχωρημένους!

Εἶναι γεγονὸς ὅτι μετὰ τὴν ὑποταγή τοῦ ἑλληνικοῦ καὶ ἑλληνιστικοῦ κόσμου στούς Ρωμαίους καὶ τὴν ἐμφάνιση τοῦ Χριστιανισμοῦ, ὁ Ἑλληνισμὸς ἔπαυσε νὰ ἔχει τὸν πρωταγωνιστικὸ ρόλο στὴν ἱστορικὴ σκηνή. Ἦταν ὁμολογουμένως δύσκολο νὰ ὑπάρχει συνεχὴς καὶ σταθερὴ παρουσία Ἑλλήνων ὑπὸ συνθῆκες ὑποταγῆς, ἐπικαλύψεως καὶ δουλείας. Ἀπὸ τὸ 146 π.Χ. ὁ ἑλλαδικὸς χῶρος, καὶ ἀπὸ τὸ 30 π.Χ. ὅλα πλέον τὰ ἑλληνιστικὰ βασίλεια τελοῦν ὑπὸ ρωμαϊκὴ κυριαρχία καὶ ὅμως ὁ ἑλληνικὸς κόσμος, σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ στὶς πολιτισμικὲς ἐκφράσεις καὶ τὴν οἰκονομία, εἶναι μία συνεχὴς καὶ δυναμικὴ παρουσία καὶ συχνὰ ὑπερτερεῖ ἔναντι τοῦ «ἄγριου νικητῆ» (ferum victorem), ὅπως λέγει ὁ Ὁράτιος. Ὁ μέγιστος κίνδυνος γιὰ τὸν Ἑλληνισμὸ παρουσιάστηκε μετὰ τὴ γενικὴ ἐπικράτηση τοῦ Χριστιανισμοῦ, διότι καθετὶ τὸ ἑλληνικὸ θεωρήθηκε εἰδωλολατρικὸ. Ὡστόσο τὸ ἑλληνικὸ στοιχεῖο ἔμψυχο καὶ πνευματικὸ, κατόρθωσε νὰ διαπεράσει τὶς ἀκραῖες χριστιανικὲς ἀντιδράσεις καὶ προσφέροντας στὴ νέα θρησκεία πέρα ἀπὸ τὴ γλῶσσα καὶ τὴν παιδεία ἕνα πλῆθος δυναμικῶν στελεχῶν, ἔδωσε στὴ χριστιανικότητα οἰκουμενικὴ διαπερατότητα. Χωρὶς τὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα καὶ παιδεία, καθὼς καὶ τὴν ἐπὶ χίλια περίπου ἔτη ἑτοιμαζόμενη ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες φιλοσοφικὴ θεολογία, πιθανῶς, ὅπως γράφουμε ἀλλοῦ, ὁ Χριστιανισμὸς νὰ εἶχε διαλυθεῖ μέσα στὴν πολυαρχία τῶν αἱρέσεων. Τὸ νὰ ἐπιβάλλεις ἀπὸ τὰ μέσα τὸν πνευματικὸ καὶ γλωσσικὸ πολιτισμὸ σου σ’ αὐτὸν ποὺ ἐπίσημα κυριαρχεῖ εἶναι ἡ ἀψευδέστερη μαρτυρία τῆς ἑλληνικῆς συνέχειας.

Ανάγνωση του υπολοίπου άρθρου

Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΡΑΓΙΑ

«Ραγιᾶς εἶναι ἐκεῖνος ποὺ τρέμει τοὺς μπάτσους τοῦ Τούρκου – ποὺ εἶναι σκλάβος τοῦ φόβου – ἐκεῖνος ποὺ θὰ λαχταροῦσε ἴσως νὰ ξελευθερωθεῖ, μὰ δὲν τολμᾷ οὔτε νὰ τὸ ξεστομίσει – καὶ κεῖνος, ποὺ ἴσως δὲ λαχταρᾷ τίποτε ἄλλο, παρὰ νὰ ζήσει ὅπως καὶ νὰ εἶναι.

ραγιᾶς εἶναι μισὸς ἄνθρωπος, εἶναι ἄνθρωπος μικρεμένος, ποὺ τὰ δέχεται ὅλα ἀπὸ τὸν κύριό του καὶ δεσπότη του, ποὺ μὲ μία ματιὰ τοῦ Τούρκου λίγο ἄγρια τὸν κάνει καὶ χ…ται.

Καὶ κεῖνος πού, ὅταν τύχει καὶ ντραπεῖ μὲ τὴν ραγιαδοσύνη του, τὴν ὀνομάζει «ἀναγκαία φρονιμάδα».

Ραγιᾶς εἶναι ὁ φρόνιμος, ποὺ δὲν κουνιέται γιὰ νὰ μὴν τύχει καὶ τὸν πάρει γιὰ ζωντανὸ κανένας καὶ τὸν σκοτώσει.

Ραγιᾶς εἶναι ὁ κοριὸς ἐκεῖνος ποὺ τὸν κυνηγᾷς καὶ κάνει τὸν ψόφιο γιὰ νὰ μὴν τὸν ἀποτελειώσεις. Ὁ ραγιᾶς εἶναι βρωμερὸ ζωύφιο, μαμούνι μαῦρο, ἄσχημο καὶ ποὺ βρωμᾶ. Ἔρχεται κρυφὰ καὶ σοῦ πίνει τὸ αἷμα. Μέρα μὲ τὸ φῶς ποτὲ δὲν φανερώνεται. Σὲ κολλάει ἄγρια καὶ σὲ κολακεύει καὶ ὅλο πίνει σὰν τσιμπούρι τὸ κόκκινό σου αἷμα. Καὶ ὅταν τὸν ἀνακαλύψεις ποὺ σὲ γελᾷ, τρέχει καὶ τρέχει, μὲ σκυμμένο κεφάλι γιὰ νὰ γλυτώσει. Τὸν κυνηγᾷς καὶ κρύβεται. Τὸν δέρνεις καὶ ἀκόμα σκύβει. Τὸν σκοτώνεις καὶ σωπαίνει».

Ἴων Δραγομης

ΝΑ ΜΗΝ ΤΟΥΣ ΑΦΗΣΟΥΜΕ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΑΝΑΣΑ ΑΔΕΛΦΙΑ!

Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Κοζάνη, Γρεβενά, Ἀριδαῖα, Σπάρτη, Δράμα, Γιαννιτσά, Σαντορίνη, Σέρρες… Ἔχουμε χάσει τὸ μέτρημα!

Μὲ αὐθόρμητα, μαζικὰ καὶ δυναμικὰ συλλαλητήρια οἱ Ἕλληνες, μὲ πρωτοπορία τοὺς Μακεδόνες, διατρανώνουν τὴν βούλησή τους νὰ ὑπερασπιστοῦν τὴν Ἱστορία τους καὶ τὴν Γῆ τους καὶ διαμαρτύρονται ἐναντίον τῆς προδοτικῆς συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν καὶ ἀγωνίζονται γιὰ τὴν ἀκύρωσή της. Σὲ πεῖσμα τῆς ἀλαζονείας τῶν προδοτῶν κυβερνώντων ὁ ἑλληνισμὸς ξεσηκώνεται. Αὐτὴ ἡ συμφωνία δὲν θὰ περάσει ὅσο καὶ νὰ χτυπιοῦνται.

Τὸ πρόγραμμα τῶν συλλαλητηρίων γιὰ τὴν Μακεδονία τὶς ἑπόμενες μέρες εἶναι τὸ ἐξῆς:

Θεσσαλονίκη 4/7

Κομοτηνὴ 4/7

Κοζάνη 5/7

Καβάλα 5/7

Ἔδεσσα 5/7

Χανιὰ 8/7

Ἡράκλειο 8/7

Ρόδος 8/7

Ἀλεξανδρούπολη 8/7

Βεργίνα 9/7

Καὶ ἕπεται συνέχεια…