ΟΙ ΑΘΛΙΟΙ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF

Τὴν Κυριακὴ 29 Ἰουλίου, ἕξι μέρες μετὰ τὴν ἐθνικὴ καταστροφή, σὲ πολυσύχναστη παραλία τῆς Ἀττικῆς, δύο καλοβαλμένες «κυρίες» μέσης ἡλικίας, μὲ προφίλ μεταπολιτευτικῆς ἀριστεράς, διακήρυσσαν μὲ στεντόρεια φωνὴ πὼς «ὅσοι κάηκαν στὸ Μάτι, καλὰ νὰ πάθουν! Στάχτη καὶ μπούλμπερη αὐτοὶ καὶ τὰ παιδιά τους!». Μετὰ τὴ δεύτερη ἤ τρίτη ἐκφώνηση αὐτῆς τῆς ἀνατριχιαστικῆς ἀπόφανσης, τόσο ἐγὼ ποὺ ἤμουν παρόν, ὅσο καὶ ἄλλοι πολίτες, οἱ ὁποῖοι στὴν ἀρχὴ εἶχαν μείνει ἄναυδοι ἀπὸ τὸ μέγεθος τῆς προσβολῆς στοὺς νεκροὺς καὶ τὴ μνήμη τους, ἄρχισαν νὰ διαμαρτύρονται καὶ νὰ ἀντικρούουν τὰ «οἰκολογικά» ἐπιχειρήματα τῶν ἐν λόγω κυριῶν («καλὰ νὰ πάθουν ἀφοῦ ἔχτισαν στὸ δάσος καὶ ὅλες οἱ προηγούμενες κυβερνήσεις τοὺς τὸ ἐπέτρεπαν), τονίζοντάς τους, πὼς ἀποτελεῖ ντροπὴ καὶ ἀθλιότητα νὰ προσβάλλουν μὲ τέτοιο τρόπο τοὺς νεκρούς. Τὸ ἐπεισόδιο ἔλαβε τέλος καθὼς οἱ δύο κυρίες ἀπομακρύνθηκαν πρὸς τὰ ἀνοιχτὰ τῆς θάλασσας.

Αὐτὸ τὸ ἐπεισόδιο, τὸ ὁποῖο ὁμολογῶ ὅτι δὲν θὰ τὸ πίστευα στὸν φασιστικὸ κυνισμό του, ἐὰν δὲν ἤμουν αὐτήκοος μάρτυς, ξεπερνάει μεν κάθε ἀνθρώπινη διάσταση, ἀποτελεῖ ὅμως τὴ «μαζικὴ» ἐκδοχή τῶν ἐπιχειρημάτων ποὺ ἐπιστρατεύει ἡ ἀθλιότερη κυβέρνηση τῆς μεταπολίτευσης.

 

 

Ὁ γνωστὸς γιὰ τὶς οἰκολογικὲς του εὐαισθησίες Καμμένος στράφηκε μὲ ἀπύθμενο θράσος ἐνάντια στοὺς πυροπαθεῖς πολίτες, οἱ ὁποῖοι τὸν ἀντιμετώπισαν μὲ τρόπο ὑπερβολικὰ ἤπιο, ἴσως διότι τὰ γεγονότα ἦταν πολὺ πρόσφατα καὶ ἡ ὀδύνη ὑπερτεροῦσε τῆς ὀργῆς. Οἱ ἐπίσης γνωστοὶ οἰκολόγοι Σπίρτζης καὶ Δούρου, ποὺ ἔχουν νομιμοποιήσει καὶ καλύψει ὁτιδήποτε πετάει, κολυμπάει καὶ προπαντὸς σέρνεται, ἐκστρατεύουν ἐναντίον τῶν αὐθαιρέτων Ἀθλιότερος ὅλων, ὁ πρώην «συνοδοιπόρος» μου, Κώστας Ζουράρις -γεγονὸς γιὰ τὸ ὁποῖο αἰσθάνομαι βαθύτατη αἰσχύνη-, ἀφοῦ δήλωσε ὅτι οὔτε αὐτὸς ἐπρόκειτο νὰ παραιτηθεῖ (λὲς καὶ εἶχε κανεὶς ὁποιαδήποτε ἀμφιβολία, μετὰ τὴν παχυδερμία του ποὺ ἔχει διατρανωθεῖ πρὸς ὅλα τὰ ἀζιμούθια ὅλα τὰ τελευταῖα χρόνια), κατέληξε μὲ τὴ σειρά του πὼς «καὶ ὁ λαὸς εἶναι πολιτειακὸς παράγων καὶ φέρει ἐπίσης εὐθύνη»!

Καθημερινά, ὅλα τὰ λαμόγια καὶ οἱ κεκράχτες τῆς ἐξουσίας σὲ λαθρόβια ἔντυπα καὶ ἱστοσελίδες ἀνάλογης ποιότητας, ἀνάλογα ἐπιχειρήματα καὶ «ντοκουμέντα» ἐπιστρατεύουν.

Φτάσαμε λοιπὸν στὸ ἔσχατο σημεῖο τῆς ἀθλιότητας τῶν ὑποκειμένων στὰ ὁποῖα ἔχει παραδοθεῖ ἀνυπεράσπιστη ἡ χώρα. Τὴν ἀποτελείωσαν οἰκονομικά, ξεπούλησαν ὁλόκληρη τὴν ἐθνικὴ περιουσία, ἐξαφάνισαν τὸ ἑλληνικὸ τραπεζικὸ σύστημα, μετέβαλαν τὴν Ἑλλάδα σὲ ἕνα ἀπέραντο hot spot, ξεπούλησαν τὴν Μακεδονία καὶ εἶναι ἕτοιμοι νὰ προβοῦν σὲ ὁποιαδήποτε ἀθλιότητα γιὰ νὰ κρατήσουν τὴν καρέκλα ποὺ τοὺς ἔχουν παραχωρήσει Γερμανοί, Ἀμερικανοὶ καὶ λοῦμπεν μεγαλοεπιχειρηματίες ποὺ τοὺς ἔφεραν στὴν ἐξουσία, ἐκμεταλλευόμενοι τὴν ἀφέλεια τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ.

Τώρα πιά, ὅμως, ξεπέρασαν τὸν ἴδιο τὸν ἑαυτό τους. Μπροστά στό κύμα τῆς ὀργῆς, ποὺ ξεσηκώθηκε μὲ τὸ μακεδονικὸ καὶ τὸ ἀκόμα βαθύτερο, ποὺ φουσκώνει ὥρα τὴν ὥρα καὶ μέρα τὴ μέρα, διότι πλέον μὲ τὴν ἀνικανότητα καὶ τὸν ζαμανφουτισμό τους πνίγουν ἤ καῖνε ζωντανοὺς τοὺς κατοίκους τῆς χώρας, φθάνουν πλέον στὸ ἔσχατο σημεῖο: τὸ ἀνοιχτὸ μίσος ἐνάντια στὸν ἴδιο τὸν λαό («Ἄς καοῦν! Στάχτη καὶ μπούλμπερη!»), μιὰ καὶ πλέον νοιώθουν τὶς Ἐρινύες νὰ τοὺς περιτριγυρίζουν, ἀφοῦ καταλαβαίνουν πὼς μιὰ σαρωτικὴ ὀργὴ ἀρχίζει καὶ διαπερνάει τὴν ἑλληνικὴ κοινωνία γιὰ τὰ πεπραγμένα τους.

Εἶναι βέβαια ὅτι, ἄν αὐτὰ τὰ ὑποκείμενα, συνδυασμὸς χαβιαροαριστερὰς καὶ σταλινισμοῦ, εἶχαν τὴ δυνατότητα νὰ ἐπιβάλλουν κάποια μορφὴ ἐκτροπῆς προκειμένου νὰ κρατηθοῦν στὴν ἐξουσία, θὰ τὸ ἔκαναν ἀνενδοίαστα καὶ χωρὶς νὰ ὑπολογίζουν τὶς συνέπειες. Γι’ αὐτὸ ἐξ ἄλλου γράφουν στὰ παλαιὰ τους ὑποδήματα τὸ Σύνταγμα, κηρύσσοντας δημοψηφίσματα μὲ περιθώριο πέντε ἡμερῶν, ἔχουν κάνει λάστιχο τὴ δικαστικὴ ἐξουσία, παρανομοῦν ἀσύστολα γιὰ νὰ σώσουν τοὺς κολλητοὺς τους (βλέπε σκάνδαλα τῆς οἰκογένειας Τσίπρα), ἔχουν διαπράξει ἐγκλήματα ἐσχάτης προδοσίας μὲ τὴν ἐκχώρηση τῆς μακεδονικῆς ταυτότητας στοὺς σκοπιανοῦς, προσπάθησαν καὶ προσπαθοῦν ἀκόμα νὰ φιμώσουν καὶ νὰ ὑποτάξουν τὸν τύπο…

Ὅμως, δυστυχῶς γι’ αὐτοὺς, καὶ ἡ Σοβιετία ἔχει καταρρεύσει καὶ εἶναι ὑποχρεωμένοι νὰ κινοῦνται στὰ πλαίσια τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης, ὅσο καὶ ἄν τοὺς χαϊδεύει ἡ Μέρκελ, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ μὴν μποροῦν νὰ προχωρήσουν σὲ ἀνοικτὴ ἐκτροπή. Γι’ αὐτὸ καὶ τὸ τελευταῖο τους καταφύγιο εἶναι ἡ ἀνίσχυρη λύσσα καὶ τὸ ἀνοικτὸ μίσος γιὰ τὸν λαό. Τὸν ἴδιο αὐτὸν λαὸ ποὺ κάποτε ἐκθείαζαν καὶ ὁ ὁποῖος βλακωδῶς τοὺς πρόσφερε τὴν ἐξουσία. Σήμερα ὅμως, ἡ Νέμεσις πλησιάζει καὶ οἱ ἄθλιοι τρέμουν τὴν ὀργή του.

Γιῶργος Καραμπελιὰς

30 Ἰουλίου, ὀκτώ μέρες μετὰ τὸ ὁλοκαύτωμα

Πηγή: http://ardin-rixi.gr/

Ὁ πολυτονισμὸς ἔγινε ἀπὸ ἐμᾶς («Τὸ Ἔνζυμο»)

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Αρέσει σε %d bloggers: