ΕΝ ΠΟΜΠΑΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΟΙΣ!

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF

Ἡ «ὑποδοχή» ποὺ ἔγινε στοὺς δύο στρατιωτικοῦς, ποὺ ἐπέστρεψαν ἀπὸ τὴν Τουρκία, δὲν ἔχει στοιχειώδη σχέση μὲ τὴν πραγματικότητα. Παρ’ ὅλα αὐτά, οἱ ξετσίπ(ρ)ωτοι καὶ κοπρίζοντες, ὁτιδήποτε ἐγγίζουν, ἐξουσιαστές ἔσπευσαν νὰ τὴν ὀργανώσουν καὶ μάλιστα μὲ τὴν ἐπῳδὴ κάποιας ἐπιτυχοῦς διπλωματίας.

Βεβαίως καὶ εἶναι πασίγνωστη στὸ σύνολον τοῦ ἑλλαδικοῦ πληθυσμοῦ ὄχι μόνον ἡ «διπλωματικὴ ἱκανότητα» τῆς ἐξουσιαστικῆς πλέμπας ποὺ διεκπεραιώνει τὶς ὑποθέσεις των ἐντὸς καὶ ἐκτὸς τῆς χώρας κρατούντων, ἀλλὰ ἡ περήφανη διαπραγματευτικὴ τους ἐπιτυχία σὲ ὅ,τι ἀναλαμβάνουν νὰ φέρουν εἰς πέρας. Ἡ μεγαλύτερη μάλιστα ἱκανότητά τους ἔγκειται στὸ νὰ ἐμφανίζουν (πάντα στοὺς ἀνοήμονες ὀπαδούς τους), μετὰ ἀπ’ αὐτὰ, σὰν ἐπιτυχία τὸ δίπλωμά τους στὴ γνωστὴ καὶ προσφιλῆ στάση: Τεσσάρσιν! (Στὰ τέσσερα!), γιὰ τὴν ὁποῖα ἐμέμφετο τοὺς προηγουμένους διεκπεραιωτὲς ὁ θρυλικὰ «ἀσυμβίβαστος» Καμμένος.

Βεβαίως καὶ δὲν ὑπάρχει κανενὸς εἴδους γενναιότης σ’ αὐτοὺς ποὺ σὲ ἄλλες ἐποχὲς θὰ χαρακτηρίζονταν «κουραμπιέδες» καὶ οἱ ὁποῖοι, συμφώνως πρὸς τὰ ὅσα ἔχουν διαρρεύσει, εἶναι καὶ κατ’ ἐντολὴν τῶν ἀνωτέρων τους ριψάσπιδες. Γιὰ νὰ λέγονται τὰ ὅσα συμβαίνουν με τὸ ὄνομά τους…

«Ἐπιπτυχὴ διπλωματία» χαρακτηρίζουν τὴν ἀποδοχὴ τῶν ὅρων ποὺ μὲ ὠμὸ γκανγκστερισμό ἐπιβάλλουν οἱ τούρκοι ἐξουσιαστές, οἱ ὁποῖοι ἀδίστακτα ἀπαγάγουν, συλλαμβάνουν καὶ ζητοῦν ἀνταλλαγὲς (μὲ τοὺς ἐν Ἑλλάδι «8», τὸν Γκιουλέν, στὶς ΗΠΑ, κ.ἄ.), ἐκβιάζουν, ἀπειλοῦν καὶ περιδιαβαίνουν σὲ Αἰγαῖο, Θράκη, Συρία καὶ Ἰρὰκ σὰν ἀδιαμφισβήτητα ἀφεντικά.

Ἐπιτυχία εἶναι τὰ μνημόνια ποὺ συνεχίζουν νὰ φορτώνουν στὶς πλάτες τοῦ πληθυσμοῦ, ἐπιτυχία εἶναι ἡ ἀποδοχὴ τοῦ διορισμοῦ μουφτῆ στὴ Θράκη ἀπὸ τὸ τουρκικὸ κράτος καὶ ποιὸς ξέρει πόσα ἀκόμη ὑπάρχουν πίσω ἀπὸ αὐτὴν τὴν «διπλωματικὴ ἐπιτυχία» σὲ σχέση μὲ τοὺς «2». Δὲν θὰ προξενοῦσε, παραδείγματος χάριν, ἔκπληξη ἐὰν γινόταν γνωστὸ ὅτι οἱ 8 ἀπήχθησαν ἀπὸ τὸ τουρκικὸ κράτος, ἐνῶ βρίσκονταν σὲ ἄλλο κράτος, κατὰ τὴν γνωστὴ πρακτικὴ τῶν Παγκάλου-Γεωργάκη Παπανδρέου ποὺ ἐφαρμόσθηκε στὴν ὑπόθεση Ὀτζαλᾶν, ὁ ὁποῖος στάλθηκε πακέτο στὸ τουρκικὸ κράτος μέσω Κένυα. Ἄλλωστε, μὲ κάποιο τρόπο πρέπει νὰ ἐκπληρωθεῖ ἡ ὑπόσχεση τοῦ Τσίπρα στὸν Ἐρντογᾶν ὅτι θὰ τοὺς ἐπέστρεφε στὴ Τουρκία.

Ἄς ἐπανέλθουμε, ὅμως, στὰ τῆς πομπῆς (οἱ βυζαντινοὶ τὴν ἐταύτιζαν μὲ τὸν διασυρμὸ καὶ ὡς τέτοιον τὸν ἀντιλαμβάνονται οἱ ἁπλοὶ ἄνθρωποι ὅταν χρησιμοποιοῦν τὴν φράση: «Πάει νὰ κρύψει τὶς πομπές του»). Ἔρχεται στὴν μνήμη (τηρουμένων τῶν ἀναλογιῶν) ἕνα περιστατικό, ποὺ συνέβη στὴν Πλεύνα τῆς Βουλγαρίας, μετὰ τὴν κατάρρευσή της, στὰ τέλη τῆς Α΄ Παγκόσμιας Ἀνθρωποσφαγῆς, ὅπως τὸ περιγράφη ὁ πρώην γραμματέας τοῦ ΚΚΕ Ἐλευθέριος Σταυρίδης:

«ΥΠΟΔΟΧΗ “ΗΡΩΩΝ”

Tὰ γεγονότα ἐξειλίχθησαv ραγδαιότατα. Μετὰ δύο μόλις ἡμέρας, ὁ δήμαρχος τῆς Πλεύνας ἐστόλιζε τὴν κεντρικὴν εἴσοδον τῆς πόλεως, ἀπὸ τὸν σιδηροδρομικόν της σταθμόν, με ἁψῖδας καὶ ἐπιγραφὰς μὲ βουλγαρικὰς σημαίας. Ἐξεπλάγημεν.

Μήπως ἐνίκησαν οἱ Βούλγαροι; Τί προετοιμασίες εἶναι αὐτές; Ποιὸς θὰ ἔλθη;

Ἐπρόκειτο νὰ ἐπιστρέψη τὸ ἄλλο πρωΐ εἰς τὴν ἕδραv του, ἐπαvερχόμενον ἀπὸ τὸ μέτωπον, τὸ 4ον σύνταγμα πεζικοῦ τῆς Πλεύνας! Καὶ ὁ Δῆμος Πλεύνας προητοίμαζεν ὑποδοχήν !

Ἐπάνω εἰς τὴν κεντρικὴν ἁψῖδα, ἐν μέσῳ σημαιῶν καὶ στεφάνων ἀνθέων, ὑπῆρχεν ἡ ἐπιγραφή: «Ντομπρὲ ντοσλὴ μίλη γκέροη!» (Καλῶς ἤλθατε, ἀγαπητοὶ ἥρωες!)

Ἐγελάσαμε σαρκαστικὰ διὰ τὴν ἐπιγραφήν. Ἤμεθα ὅλοι οἱ ὅμηροι ἀνυπόμονοι νὰ ἰδοῦμε τοὺς «ἥρωας» ποὺ θὰ ἐγύριζαν! Τοὺς εἴδαμεν τὴν ἑπομένην τὸ πρωΐ. Ὁ διοικητὴς τοῦ στρατοπέδου, ὁ ἄγριος Πέεφ, εἶχεν ἐξαφανισθεῖ. Μόνον ὀλίγοι στρατιῶται ἔμεναν εἰς τὸ στρατόπεδον μὲ ἕνα λοχίαν.

Διεσπάσαμε τὰ κάγκελλα καὶ ξεχυθήκαμε εἰς τοὺς δρόμους. Ὁ λοχίας δὲν ἐτόλμησε νὰ πῇ τίποτε. Ἐφώναζε μόνον νὰ ξαναγυρίσωμε τὸ βράδυ διὰ… συσσίτιον καὶ ὕπνον ! Εἶχε καταλάβει καὶ αὐτός ὅτι ἦτο ἡττημένος καὶ ὅτι ἡμεῖς ἀνήκομεν εἰς τοὺς νικητάς!

Ρακένδυτοι, ἀξύριστοι, βρώμικοι, κατακουρασμένοι, πειναλέοι, μὲ μισὸ παπούτσι καὶ χωρὶς πηλήκιον, φυσικὰ καὶ χωρὶς ἴχνος ὅπλου, μὲ ἕνα σακκίδιον μόνον καὶ μὲ κανένα ξύλο γιὰ μπαστούνι, ἄλλοι κουτσαίνοντες καὶ ἄλλοι φέροντες ἐπιδέσμους, ἀσύντακτοι, καθ’ ὁμάδας, μπουλούκια, συντετριμμένοι ψυχικῶς καὶ σωματικῶς, οἱ «ἥρωες» τοῦ «τσετβούρτη πλεβένσκη πόλκ» (4ου συντάγματος τῆς Πλεύνας), ἀξιοδάκρυτοι κυριολεκτικῶς, ἔφθασαν εἰς τὴν Πλεῦναν, σέρνοντες τὰ πόδια των κάτω ἀπὸ τὴν «ἁψῖδα θριάμβου» τοῦ δημάρχου τῆς πόλεως! Αὐτὸς μὲ μερικοὺς τοπικοὺς ἐπισήμους ἔσπευσε νὰ τοὺς ὑποδεχθῇ!».

Καὶ τέλος, μία ἐρώτηση πρὸς τοὺς ἀπανταχοῦ ἀντιεθνιστικὲς τοῦ ἑλλαδιστάν: Αὐτὴ δὲν ἦταν μιὰ ἐθνικιστικὴ φιέστα; Μήπως ὁ ἐθνικισμὸς ἔχει πολλὲς ὄψεις ἐκ τῶν ὁποῖων ἄλλες εἶναι ἀνεκτὲς κι ἄλλες ὄχι; Λέμε τώρα…

Πηγή: https://anarchypress.wordpress.com/

Ὁ πολυτονισμὸς ἔγινε ἀπὸ ἐμᾶς («Τὸ Ἔνζυμο»).

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Αρέσει σε %d bloggers: