ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΕΙ ΠΑΙΔΕΣ ΕΣΤΕ!

 

Ὦ Σόλων Σόλων σεῖς οἱ Ἕλληνες εἶσθε πάντοτε παιδία, γέρων δὲ Ἕλλην δὲν ὑπάρχει. Εἶσθε κατὰ τὴν ψυχὴν πάντες νέοι διότι δὲν ἔχετε εἰς τὴν ψυχήν σας ἕνεκα ἀρχαίας παραδόσεως καμμίαν ἐρριζωμένην παλαιὰν ἀντίληψιν οὐδὲ καμμίαν πεπαλαιωμένην γνῶσιν.

Ὁ δὲ ἰδικός σας πολιτισμὸς καθ’ ὅσον ἀφορᾷ τὰς ἐπιστήμας καὶ τὰ ἄλλα τὰ ὁποῖα αἱ πόλεις χρειάζονται εἶναι νεώτατος καὶ πάλιν ὅταν περιοδικῶς ἔρχεται ὡσὰν ἀσθένεια προερχομένη ἀπὸ τὸν οὐρανὸν ρεῦμα, τὸ ὁποῖον σαρώνει τὰ πάντα ἀφίνει ἀπὸ σᾶς νὰ ἐπιζήσουν οἱ ἀγράμματοι καὶ οἱ ἄμουσοι ὥστε πάλιν ἐξ ἀρχῆς γίνεσθε σὰν νέοι μηδὲν γνωρίζοντες οὔτε ἀπὸ τὰ ἰδικά μας πράγματα οὔτε ἀπὸ τὰ ἰδικά σας ὑπῆρχον εἰς τοὺς παλαιοὺς χρόνους.

 

Ἀπόκρισις τοῦ Αἰγυπτίου ἰερέως τῆς Σαΐδος στὸν Σόλωνα

 

Πλάτων, «Τίμαιος»

 

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Αρέσει σε %d bloggers: