Η ΕΥΓΟΝΙΚΗ ΩΣ ΑΓΓΛΟΣΑΞΩΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΡΟΦΗ

nsdap.jpg

Ἀρχαία Σπάρτη καί Εὐγονική

Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Προμηθέως!

Ὁ σύγχρονος κεκαλυμμένος θρίαμβος τῆς Εὐγονικῆς

 

Α) ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΥΓΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΣΤΡΟΦΗΣ

Στὴν Ἀρχαιότητα ἡ λέξη εὐγονία καὶ εὔγονος ἀνεφέρετο σὲ μία φυσικὴ κατάσταση -τὴν δυνατότητα τοῦ ἀνθρώπου νὰ γεννᾶ μὲ καλὰ ἀποτελέσματα. Ἡ λέξη εὐγονικὴ ἦταν ἄγνωστη. Οἱ προγονοί μας δὲν ἐσκέφθησαν ποτὲ νὰ χρησιμοποιήσουν τεχνητὰ μέσα, δηλαδὴ τεχνολογία, γιὰ νὰ ἐπηρεάσουν τὴν γέννηση τῶν παιδιῶν. Ἡ ἐπιστήμη τους ἦταν βασισμένη στὸν σεβασμὸ τῆς φύσεως, διότι ὁ ἄνθρωπος εἶναι μέρος τῆς φύσεως καί δὲν νοεῖται νὰ διαταράξη τήν ἁρμονία καὶ τὴν φυσικὴ ἰσορροπία τοῦ οἰκοσυσυστήματος, δηλαδὴ τὸ σύνολο τῶν ζωντανῶν ὀργανισμῶν (βιοκοινότητα) μέσα στὸ σύνολο τοῦ περιβάλλοντος (βιοτόπου).

1. Τὸ πρῶτο μικρόβιο πού εἰσεχώρησε πολὺ ἀργότερα, μὲ τὴν ἄνοδο τῆς Δύσεως, στὸ φαινόμενο τῆς εὐγονίας, ἦταν ἡ ἠθικολογία πού ἀντεκατέστησε τὸ ἦθος, ἰδίως δὲ εἰς τοὺς Ἀγγλοσάξωνες. Καὶ ἔτσι, μὲ τὴν ἄνοδο τῆς δυτικῆς τεχνολογίας -διὰ τῆς ὁποίας ὄχι μόνον ἀπεμακρύνθη ὁ ἄνθρωπος ἀπὸ τὴν φύση ἀλλά καὶ τὴν ἐβίασε ὡς βάρβαρος- ἐνεφανίσθη ἡ εὐγονικὴ «ἐπιστήμη», δηλαδὴ μία τεχνολογία, σὲ ἀντίθεση μὲ τὴν ἐξ ἴσου τεχνικὴ «δυσγονική». Τὸ ἦθος, συνδεδεμένο μὲ τὴν ἀρετή, προέρχεται ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο πού συνδέεται μὲ τὴν παράδοση τοῦ γένους καὶ μὲ τὴν Ὀρθόδοξη πίστη, ἐνῷ ἡ ἠθικὴ (ὡς ἠθικολογία) ἐπιβάλλεται ἀπ’ ἔξω στὸν ἄνθρωπο, ἀπὸ τὴν κοινωνία καὶ ἀπὸ τὴν θρησκεία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΕΔΩ:
https://ellinikosblog.wordpress.com/2019/03/09/%ce%b7-%ce%b5%cf%85%ce%b3%ce%bf%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%b7-%cf%89%cf%83-%ce%b1%ce%b3%ce%b3%ce%bb%ce%bf%cf%83%ce%b1%ce%be%cf%89%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%83%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%86/

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Αρέσει σε %d bloggers: