ΟΥ ΠΑΝΤΟΣ ΤΟ ΖΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΣ (3)

Οἱ Ἕλληνες καὶ οἱ «ἄλλοι»

Στὶς ἀπόψεις τοῦ κ. Γ. Παπακωνσταντίνου ἀπάντησα μὲ νέα ἐπιστολή μου, ποὺ δημοσιεύθηκε στὸ μεθεπόμενο τεῦχος τοῦ ἰδίου πάντοτε περιοδικοῦ. Ἰδοῦ τὸ κείμενό της:

Ὁ κ. Γ. Παπακωνσταντίνου, ὑποστηρίζει ὅτι «ἡ κοινότης τῆς παιδείας εἶναι ἀνθρώπινη λειτουργία μὲ τὴν ὁποία ξεπερνιέται ἡ φυλετικὴ κοινότης ποὺ χαρακτηρίζει τὸ ζωϊκὸ βασίλειο καὶ συνεπῶς ἡ (κατ’ ἐμὲ κακῶς ἀποδιδομένη) θέσις τοῦ Ἰσοκράτους ἀποδεικνύει τὴν ὡριμότητα τῶν Ἑλληνικῶν κοινωνιῶν». Εἰς ἐπίρρωσιν τούτου ἀναφέρει καὶ τὸν ὅρκον ποὺ (ὑποτίθεται ὅτι) ἔδωσεν ὁ Μ. Ἀλέξανδρος εἰς τὴν Ὦπιν.

α) Οἱ Ἕλληνες διέκριναν τὴν ἀνθρωπότητα σὲ Ἕλληνες καὶ σὲ βαρβάρους. Οἱ δεύτεροι ἦσαν οἱ μὴ-Ἕλληνες, ἀσχέτως πρὸς τὸ ἐπίπεδο τοῦ πολιτισμοῦ τους. Βάρβαρος δὲν ἐσήμαινε ἀπολίτιστος, ἀγράμματος, ἀκαλλιέργητος. Βάρβαροι ἦσαν καὶ οἱ κάτοικοι τῶν μεγαλουπόλεων τῆς Ἀνατολῆς ἔστω καὶ ἄν διέμεναν σὲ μέγαρα τῶν ὁποίων τὴν πολυτέλεια ἀδυνατοῦσε νὰ συλλάβη ὁ Ἕλλην. Βάρβαροι ἦσαν καὶ οἱ Πέρσες ποὺ εἶχαν ἱδρύσει ἀπέραντη αὐτοκρατορία καὶ οἱ Αἰγύπτιοι μὲ τὸν πανάρχαιο πολιτισμό. Καὶ ὄχι ἁπλῶς ἐπειδὴ μιλοῦσαν «βάρ-βάρ»(αὐτὸ ἦταν μόνον ἕνα ἐξωτερικὸ γνώρισμα) ἀλλὰ ἐπειδὴ δὲν μετεῖχαν τοῦ «ἑλληνικοῦ».

Ὁ ἴδιος ὁ Ἰσοκράτης ἄλλωστε ὑπῆρξε ἱεραπόστολος τῆς ἰδέας τῆς ἑνώσεως τῶν Ἑλλήνων καὶ τῆς διεξαγωγῆς πολέμου τῶν Πανελλήνων ἐναντίον τῶν βαρβάρων μὲ σκοπὸ τὴν ἀπελευθέρωση τῶν Ἑλλήνων τῆς Ἀσίας, ἀλλὰ καὶ τὴν ὑποταγὴ τῶν βαρβάρων, ἄποψιν ποὺ ὑπεστήριζε καὶ ὁ Ἀριστοτέλης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΕΔΩ:

https://ellinikosblog.wordpress.com/2019/03/26/%ce%bf%cf%85-%cf%80%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%bf%cf%83-%cf%84%ce%bf-%ce%b6%ce%b7%ce%bd-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%b7%ce%bd%ce%b9%ce%ba%cf%89%cf%83-3/

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Αρέσει σε %d bloggers: