ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ – ΠΑΝΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΟΝ ΕΛΛΑΣ!

Τὸ κύριο ζήτημα ποὺ τίθεται ἐπὶ τάπητος σὲ αὐτὲς τὶς Εὐρωεκλογὲς εἶναι ἡ χειραφέτηση τῶν Ἐθνῶν τῆς Εὐρώπης ἀπὸ τὴν Εὐρωενωσιακὴ Φυλακὴ τῶν Λαῶν. Ὡστόσο, τὸ ζήτημα αὐτὸ οἱ εὐρωεκλογὲς εἶναι ἀδύνατον νὰ τὸ ἐπιλύσουν. Μποροῦν μονάχα νὰ τὸ ἀναδείξουν μέσω τῶν ἀναλόγων ἐκλογικῶν ἀποτελεσμάτων, εἴτε αὐτὰ ἀφοροῦν κόμματα μὲ «εὐρωσκεπτικιστικὸ»προσανατολισμὸ, εἴτε ἀφοροῦν ἕνα μέρος τῆς ἀποχῆς.

Τοῦτο δὲν ὀφείλεται μόνο στὶς περιορισμένες ἐξουσίες τοῦ διακοσμητικοῦ «εὐρωκοινοβουλίου». Οὔτε ὀφείλεται μονάχα στὴν Ἀπολυταρχία τῆς Κομισιὸν καὶ στὴν ἀπροκάλυπτη Δικτατορία τοῦ παράνομου Γιούρογκρουπ. Δὲν ὀφείλεται κἄν στὴν σημερινὴ Παντοκρατορία τῆς Γερμανίας.

Πράγματι, ὁ ἀπολύτως ἀποφασιστικὸς ρόλος ἀνήκει σὲ κέντρα ἐξουσίας ποὺ στελεχώνονται ἀποκλειστικὰ ἀπὸ διορισμένους γραφειοκράτες. Πράγματι, ἡ σημερινὴ «ἑνωμένη Εὐρώπη» εἶναι μιὰ γερμανοκρατούμενη Εὐρώπη.

Ὅμως, τὸ οὐσιαστικὸ πρόβλημα δὲν βρίσκεται οὔτε στὸ λεγόμενο «δημοκρατικὸ ἔλλειμμα» οὔτε στὸ παραδοσιακὸ γερμανικὸ über alles. Τὸ πραγματικὸ πρόβλημα βρίσκεται πρωτίστως στὸ ὅτι ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση δὲν μπορεῖ ἀπὸ τὴν ἴδια της τὴν φύση νὰ μεταρρυθμιστεῖ πρὸς ὄφελος τῶν εὐρωπαϊκῶν ἐθνῶν. Κι αὐτὸ γιατὶ δὲν ἱδρύθηκε ὡς μία ἐλεύθερη ἕνωση τῶν λαῶν τῆς Εὐρώπης μὲ σκοπὸ τὴν μεταξύ τους ἀλληλεγγύη καὶ τὴν κοινή τους εὐημερία. Ἦταν ἐξ ἀρχῆς μία ἕνωση τοῦ εὐρωπαϊκοῦ μεγάλου κεφαλαίου καὶ ἕνα εὐρωπαϊκὸ προσάρτημα τοῦ ΝΑΤΟ. Καὶ ὡς τέτοια εἶναι φτιαγμένη γιὰ νὰ ἐξυπηρετεῖ τὰ δικά τους συμφέροντα.

Τοῦ λόγου τὸ ἀληθὲς καταδεικνύεται εὔκολα ἀπὸ τὴν μόνιμη στήριξη πο προσφέρει ἡ «Εὐρώπη» στὶς ἀμερικανικὲς ἰμπεριαλιστικὲς ἐκστρατεῖες, ἀπὸ τὸ Ἰρκ μέχρι τὴν Οὐκρανία. Καταφαίνεται στὸ γεγονός ὅτι ὄχι μόνο βαθαίνει τὸ χάσμα μεταξὺ Βορρᾶ καὶ Νότου καὶ ἐπιτείνονται οἱ διαφορὲς μεταξὺ πλουσίων καὶ φτωχῶν χωρῶν, ἀλλὰ σήμερα ὀξύνει τὶς κοινωνικὲς ἀντιθέσεις καὶ στὸ ἐσωτερικὸ τῶν πλέον ἀνεπτυγμένων εὐρωπαϊκῶν κρατῶν. Καταδεικνύεται ἀπὸ τὴν στάση τῶν «Εὐρωπαίων» στὴν παγκόσμια κρίση τοῦ 2008, ὅπου τὰ εὐρωπαϊκὰ κράτη ἔσπευσαν σύσσωμα νὰ σώσουν τὶς μεγάλες τράπεζες καθιστώντας τὸ ἰδιωτικό τους χρέος δημόσιο καὶ φορτώνοντας τὰ βάρη γιὰ τὴν διάσωσή τους στοὺς εὐρωπαϊκοὺς λαούς. Ἀποδεικνύεται περίτρανα μὲ τὴν ἀπόφασή τους νὰ ρίξουν τὴν Ἑλλάδα στὰ τάρταρα (μὲ τὴν ἀγαστ συνεργασία, φυσικά, τοῦ ἑλληνόφωνου ἐγχώριου πολιτικοῦ Κατεστημένου) γιὰ νὰ ἐξασφαλίσουν τὰ ἀνοίγματα τῶν τραπεζῶν τους στὸ χρεωκοπημένο ἑλληνικὸ τραπεζικὸ σύστημα. Δὲν τοὺς ἔφθανε ὅμως μονάχα αὐτὸ. Ἀποφάσισαν νὰ τσακίσουν ἀνελέητα τοὺς Ἕλληνες, ἐπικαλούμενοι δήθεν τὴν ἐξυπηρέτηση ἑνός, σὲ εὐρωπαϊκὰ μεγέθη, ἀσήμαντου χρέους, τὸ ὁποῖο γνώριζαν ἐξ ἀρχῆς ὅτι εἶναι ἐντελῶς ἀδύνατον νὰ ἀποπληρωθεῖ ἀπὸ τὴν χρεωκοπημένη Ἑλλάδα, προκειμένου νὰ ἐξαγοράσουν «μπὶρ παρὰ» τὴν δημόσια περιουσία καὶ τὶς ὑποδομὲς τῆς χώρας ρημάζοντας ἀδυσώπητα τὸ βιοτικὸ ἐπίπεδο τῶν Ἑλλήνων. Ἡ Ἑλλάδα ἀποτελεῖ τὴν καλύτερη ἀπόδειξη γιὰ τὸ πῶς ἐννοοῦν τὴν «εὐρωπαϊκὴ ἀλληλεγγύη» οἱ ἀκόρεστες ὕαινες τῆς «ἑνωμένης Εὐρώπης».

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΔΩ:

https://ellinikosblog.wordpress.com/2019/05/26/%ce%b5%cf%85%cf%81%cf%89%ce%b5%ce%ba%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b5%cf%83-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b5%cf%85%cf%81%cf%89%cf%80%ce%b7-%cf%80%ce%b1%ce%bd%cf%84%cf%89%ce%bd-%cf%87%cf%81%ce%b7%ce%bc%ce%b1%cf%84/

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Αρέσει σε %d bloggers: