Η ΛΑΜΠΡΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ Ἥ ΠΩΣ Ο ΜΙΜΗΣ Ο ΣΙΔΕΡΑΣ ΕΓΙΝΕ ΜΙΜΙΚΑ ΤΟΥ ΚΟΛΩΝΑΚΙΟΥ

Ἡ λαμπρὴ πορεία τῆς Ἀριστερᾶς ἀπὸ τὸν ἐργατικὸ ταξικὸ ἀγῶνα στὸν φιλελεύθερο δικαιωματισμό, ἀπὸ τὴν ἐπανάσταση στὴν σταλινικὴ βαρβαρότητα, ἀπὸ τὴν ἀνατροπὴ στὴν μεταρρύθμιση, ἀπὸ τὴν μεταρρύθμιση στὴν ἐνσωμάτωση, ἀπὸ τὴν ἐνσωμάτωση στὴν ἰδεολογικὴ αἰχμὴ τῆς καπιταλιστικῆς παγκοσμιοποίησης τῶν πολυεθνικῶν καὶ τῶν τραπεζῶν.

Η ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΑΡΒΑΡΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟ ΤΑ ΕΞΑΡΧΕΙΑ ΣΤΟ ΚΟΛΩΝΑΚΙ ΕΝΑ ΤΣΙΓΑΡΟ ΔΡΟΜΟΣ!